Skocz do zawartości
  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

Promowane odpowiedzi

arces    89

Tą zawartość, w sensie chodzi Ci o tytuł wyświetlany w karcie przeglądarki? Szukałbym w index.php ale bez całego szablonu to tylko gdybanie w którym miejscu to znajdziesz na 100%.

  • Lubię to! 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
chrumcio    1,236

Chodzi o przerobienie całego, np. tam gdzie jest "Rejestracja Obowiązki i przywileje zarejestrowanych" czyli Forum stare gry | komputery i konsole. - Dokumentacja dać inny tekst

@arces

index.php

Cytuj
Spoiler

 

<?php
/**
 * MyBB 1.8
 * Copyright 2014 MyBB Group, All Rights Reserved
 *
 * Website: MyBB - Free and Open Source Forum Software
 * License: License Agreement - MyBB
 *
 */

define('IN_MYBB', 1);
define('THIS_SCRIPT', 'index.php');

$templatelist = "index,index_whosonline,index_whosonline_memberbit,forumbit_depth1_cat,forumbit_depth2_cat,forumbit_depth2_forum,forumbit_depth1_forum_lastpost,forumbit_depth2_forum_lastpost,forumbit_moderators";
$templatelist .= ",index_birthdays_birthday,index_birthdays,index_logoutlink,index_statspage,index_stats,forumbit_depth3,forumbit_depth3_statusicon,index_boardstats,forumbit_depth2_forum_lastpost_never,forumbit_depth2_forum_viewers";
$templatelist .= ",forumbit_moderators_group,forumbit_moderators_user,forumbit_depth2_forum_lastpost_hidden,forumbit_subforums,forumbit_depth2_forum_unapproved_posts,forumbit_depth2_forum_unapproved_threads";

require_once './global.php';
require_once MYBB_ROOT.'inc/functions_forumlist.php';
require_once MYBB_ROOT.'inc/class_parser.php';
$parser = new postParser;

$plugins->run_hooks('index_start');

// Load global language phrases
$lang->load('index');

$logoutlink = '';
if($mybb->user['uid'] != 0)
{
    eval('$logoutlink = "'.$templates->get('index_logoutlink').'";');
}

$statspage = '';
if($mybb->settings['statsenabled'] != 0)
{
    eval('$statspage = "'.$templates->get('index_statspage').'";');
}

$whosonline = '';
if($mybb->settings['showwol'] != 0 && $mybb->usergroup['canviewonline'] != 0)
{
    // Get the online users.
    if($mybb->settings['wolorder'] == 'username')
    {
        $order_by = 'u.username ASC';
        $order_by2 = 's.time DESC';
    }
    else
    {
        $order_by = 's.time DESC';
        $order_by2 = 'u.username ASC';
    }

    $timesearch = TIME_NOW - (int)$mybb->settings['wolcutoff'];
    $comma = '';
    $query = $db->query("
        SELECT s.sid, s.ip, s.uid, s.time, s.location, s.location1, u.username, u.invisible, u.usergroup, u.displaygroup
        FROM ".TABLE_PREFIX."sessions s
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (s.uid=u.uid)
        WHERE s.time > '".$timesearch."'
        ORDER BY {$order_by}, {$order_by2}
    ");

    $forum_viewers = $doneusers = array();
    $membercount = $guestcount = $anoncount = $botcount = 0;
    $onlinemembers = $comma = '';

    // Fetch spiders
    $spiders = $cache->read('spiders');

    // Loop through all users.
    while($user = $db->fetch_array($query))
    {
        // Create a key to test if this user is a search bot.
        $botkey = my_strtolower(str_replace('bot=', '', $user['sid']));

        // Decide what type of user we are dealing with.
        if($user['uid'] > 0)
        {
            // The user is registered.
            if(empty($doneusers[$user['uid']]) || $doneusers[$user['uid']] < $user['time'])
            {
                // If the user is logged in anonymously, update the count for that.
                if($user['invisible'] == 1)
                {
                    ++$anoncount;
                }
                ++$membercount;
                if($user['invisible'] != 1 || $mybb->usergroup['canviewwolinvis'] == 1 || $user['uid'] == $mybb->user['uid'])
                {
                    // If this usergroup can see anonymously logged-in users, mark them.
                    if($user['invisible'] == 1)
                    {
                        $invisiblemark = '*';
                    }
                    else
                    {
                        $invisiblemark = '';
                    }

                    // Properly format the username and assign the template.
                    $user['username'] = format_name(htmlspecialchars_uni($user['username']), $user['usergroup'], $user['displaygroup']);
                    $user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']);
                    eval('$onlinemembers .= "'.$templates->get('index_whosonline_memberbit', 1, 0).'";');
                    $comma = $lang->comma;
                }
                // This user has been handled.
                $doneusers[$user['uid']] = $user['time'];
            }
        }
        elseif(my_strpos($user['sid'], 'bot=') !== false && $spiders[$botkey])
        {
            // The user is a search bot.
            $onlinemembers .= $comma.format_name($spiders[$botkey]['name'], $spiders[$botkey]['usergroup']);
            $comma = $lang->comma;
            ++$botcount;
        }
        else
        {
            // The user is a guest.
            ++$guestcount;
        }

        if($user['location1'])
        {
            ++$forum_viewers[$user['location1']];
        }
    }

    // Build the who's online bit on the index page.
    $onlinecount = $membercount + $guestcount + $botcount;

    if($onlinecount != 1)
    {
        $onlinebit = $lang->online_online_plural;
    }
    else
    {
        $onlinebit = $lang->online_online_singular;
    }
    if($membercount != 1)
    {
        $memberbit = $lang->online_member_plural;
    }
    else
    {
        $memberbit = $lang->online_member_singular;
    }
    if($anoncount != 1)
    {
        $anonbit = $lang->online_anon_plural;
    }
    else
    {
        $anonbit = $lang->online_anon_singular;
    }
    if($guestcount != 1)
    {
        $guestbit = $lang->online_guest_plural;
    }
    else
    {
        $guestbit = $lang->online_guest_singular;
    }
    $lang->online_note = $lang->sprintf($lang->online_note, my_number_format($onlinecount), $onlinebit, $mybb->settings['wolcutoffmins'], my_number_format($membercount), $memberbit, my_number_format($anoncount), $anonbit, my_number_format($guestcount), $guestbit);
    eval('$whosonline = "'.$templates->get('index_whosonline').'";');
}

// Build the birthdays for to show on the index page.
$bdays = $birthdays = '';
if($mybb->settings['showbirthdays'] != 0)
{
    // First, see what day this is.
    $bdaycount = $bdayhidden = 0;
    $bdaydate = my_date('j-n', TIME_NOW, '', 0);
    $year = my_date('Y', TIME_NOW, '', 0);

    $bdaycache = $cache->read('birthdays');

    if(!is_array($bdaycache))
    {
        $cache->update_birthdays();
        $bdaycache = $cache->read('birthdays');
    }

    $hiddencount = $today_bdays = 0;
    if(isset($bdaycache[$bdaydate]))
    {
        $hiddencount = $bdaycache[$bdaydate]['hiddencount'];
        $today_bdays = $bdaycache[$bdaydate]['users'];
    }

    $comma = '';
    if(!empty($today_bdays))
    {
        if((int)$mybb->settings['showbirthdayspostlimit'] > 0)
        {
            $bdayusers = array();
            foreach($today_bdays as $key => $bdayuser_pc)
            {
                $bdayusers[$bdayuser_pc['uid']] = $key;
            }

            if(!empty($bdayusers))
            {
                // Find out if our users have enough posts to be seen on our birthday list
                $bday_sql = implode(',', array_keys($bdayusers));
                $query = $db->simple_select('users', 'uid, postnum', "uid IN ({$bday_sql})");

                while($bdayuser = $db->fetch_array($query))
                {
                    if($bdayuser['postnum'] < $mybb->settings['showbirthdayspostlimit'])
                    {
                        unset($today_bdays[$bdayusers[$bdayuser['uid']]]);
                    }
                }
            }
        }

        // We still have birthdays - display them in our list!
        if(!empty($today_bdays))
        {
            foreach($today_bdays as $bdayuser)
            {
                if($bdayuser['displaygroup'] == 0)
                {
                    $bdayuser['displaygroup'] = $bdayuser['usergroup'];
                }

                // If this user's display group can't be seen in the birthday list, skip it
                if($groupscache[$bdayuser['displaygroup']] && $groupscache[$bdayuser['displaygroup']]['showinbirthdaylist'] != 1)
                {
                    continue;
                }

                $age = '';
                $bday = explode('-', $bdayuser['birthday']);
                if($year > $bday['2'] && $bday['2'] != '')
                {
                    $age = ' ('.($year - $bday['2']).')';
                }

                $bdayuser['username'] = format_name(htmlspecialchars_uni($bdayuser['username']), $bdayuser['usergroup'], $bdayuser['displaygroup']);
                $bdayuser['profilelink'] = build_profile_link($bdayuser['username'], $bdayuser['uid']);
                eval('$bdays .= "'.$templates->get('index_birthdays_birthday', 1, 0).'";');
                ++$bdaycount;
                $comma = $lang->comma;
            }
        }
    }

    if($hiddencount > 0)
    {
        if($bdaycount > 0)
        {
            $bdays .= ' - ';
        }

        $bdays .= "{$hiddencount} {$lang->birthdayhidden}";
    }

    // If there are one or more birthdays, show them.
    if($bdaycount > 0 || $hiddencount > 0)
    {
        eval('$birthdays = "'.$templates->get('index_birthdays').'";');
    }
}

// Build the forum statistics to show on the index page.
$forumstats = '';
if($mybb->settings['showindexstats'] != 0)
{
    // First, load the stats cache.
    $stats = $cache->read('stats');

    // Check who's the newest member.
    if(!$stats['lastusername'])
    {
        $newestmember = $lang->nobody;;
    }
    else
    {
        $newestmember = build_profile_link($stats['lastusername'], $stats['lastuid']);
    }

    // Format the stats language.
    $lang->stats_posts_threads = $lang->sprintf($lang->stats_posts_threads, my_number_format($stats['numposts']), my_number_format($stats['numthreads']));
    $lang->stats_numusers = $lang->sprintf($lang->stats_numusers, my_number_format($stats['numusers']));
    $lang->stats_newestuser = $lang->sprintf($lang->stats_newestuser, $newestmember);

    // Find out what the highest users online count is.
    $mostonline = $cache->read('mostonline');
    if($onlinecount > $mostonline['numusers'])
    {
        $time = TIME_NOW;
        $mostonline['numusers'] = $onlinecount;
        $mostonline['time'] = $time;
        $cache->update('mostonline', $mostonline);
    }
    $recordcount = $mostonline['numusers'];
    $recorddate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $mostonline['time']);
    $recordtime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $mostonline['time']);

    // Then format that language string.
    $lang->stats_mostonline = $lang->sprintf($lang->stats_mostonline, my_number_format($recordcount), $recorddate, $recordtime);

    eval('$forumstats = "'.$templates->get('index_stats').'";');
}

// Show the board statistics table only if one or more index statistics are enabled.
$boardstats = '';
if(($mybb->settings['showwol'] != 0 && $mybb->usergroup['canviewonline'] != 0) || $mybb->settings['showindexstats'] != 0 || ($mybb->settings['showbirthdays'] != 0 && $bdaycount > 0))
{
    if(!isset($stats) || isset($stats) && !is_array($stats))
    {
        // Load the stats cache.
        $stats = $cache->read('stats');
    }

    eval('$boardstats = "'.$templates->get('index_boardstats').'";');
}

if($mybb->user['uid'] == 0)
{
    // Build a forum cache.
    $query = $db->simple_select('forums', '*', 'active!=0', array('order_by' => 'pid, disporder'));

    $forumsread = array();
    if(isset($mybb->cookies['mybb']['forumread']))
    {
        $forumsread = my_unserialize($mybb->cookies['mybb']['forumread']);
    }
}
else
{
    // Build a forum cache.
    $query = $db->query("
        SELECT f.*, fr.dateline AS lastread
        FROM ".TABLE_PREFIX."forums f
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."forumsread fr ON (fr.fid = f.fid AND fr.uid = '{$mybb->user['uid']}')
        WHERE f.active != 0
        ORDER BY pid, disporder
    ");
}

while($forum = $db->fetch_array($query))
{
    if($mybb->user['uid'] == 0)
    {
        if(!empty($forumsread[$forum['fid']]))
        {
            $forum['lastread'] = $forumsread[$forum['fid']];
        }
    }
    $fcache[$forum['pid']][$forum['disporder']][$forum['fid']] = $forum;
}
$forumpermissions = forum_permissions();

// Get the forum moderators if the setting is enabled.
$moderatorcache = array();
if($mybb->settings['modlist'] != 0 && $mybb->settings['modlist'] != 'off')
{
    $moderatorcache = $cache->read('moderators');
}

$excols = 'index';
$permissioncache['-1'] = '1';
$bgcolor = 'trow1';

// Decide if we're showing first-level subforums on the index page.
$showdepth = 2;
if($mybb->settings['subforumsindex'] != 0)
{
    $showdepth = 3;
}

$forum_list = build_forumbits();
$forums = $forum_list['forum_list'];

$plugins->run_hooks('index_end');

eval('$index = "'.$templates->get('index').'";');
output_page($index);

 

 

 

Edytowane przez chrumcio

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
arces    89

To nie wiem czy ktoś bez plików Ci pomoże, ja w myBB za dużo nie siedzę, więc nie pomogę, ale czekaj na innych, może oni.

  • Lubię to! 1
  • Nie lubię tego! 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Lord Fenrir    643

Tego się nie zmienia w plikach CMSa. Przecież po aktualizacji wszystko by się resetowało. To nie są przypadkiem te dodatkowe strony czy coś podobnego, co w panelu można dodać/zmienić?

  • Lubię to! 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Erasmux    27

/admin/index.php?module=config-help_documents

 

Tutaj możesz usnąć i dodać nowe dokumenty pomocy, bądź edytować je, gdy używasz wersji forum angielskiej. (W innym przypadku musisz chyba szukać w langach).

  • Lubię to! 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
P0Y3B    158

admin/index.php?module=config-languages&action=edit&lang=polish&editwith=&file=helpdocs.lang.php

  • Lubię to! 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.


×