Skocz do zawartości
  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

Gość chrumcio

Edycja pliku misc.php

Promowane odpowiedzi

Tą zawartość, w sensie chodzi Ci o tytuł wyświetlany w karcie przeglądarki? Szukałbym w index.php ale bez całego szablonu to tylko gdybanie w którym miejscu to znajdziesz na 100%.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość chrumcio

Chodzi o przerobienie całego, np. tam gdzie jest "Rejestracja Obowiązki i przywileje zarejestrowanych" czyli Forum stare gry | komputery i konsole. - Dokumentacja dać inny tekst

@arces

index.php

Cytuj
Spoiler

 

<?php
/**
 * MyBB 1.8
 * Copyright 2014 MyBB Group, All Rights Reserved
 *
 * Website: MyBB - Free and Open Source Forum Software
 * License: License Agreement - MyBB
 *
 */

define('IN_MYBB', 1);
define('THIS_SCRIPT', 'index.php');

$templatelist = "index,index_whosonline,index_whosonline_memberbit,forumbit_depth1_cat,forumbit_depth2_cat,forumbit_depth2_forum,forumbit_depth1_forum_lastpost,forumbit_depth2_forum_lastpost,forumbit_moderators";
$templatelist .= ",index_birthdays_birthday,index_birthdays,index_logoutlink,index_statspage,index_stats,forumbit_depth3,forumbit_depth3_statusicon,index_boardstats,forumbit_depth2_forum_lastpost_never,forumbit_depth2_forum_viewers";
$templatelist .= ",forumbit_moderators_group,forumbit_moderators_user,forumbit_depth2_forum_lastpost_hidden,forumbit_subforums,forumbit_depth2_forum_unapproved_posts,forumbit_depth2_forum_unapproved_threads";

require_once './global.php';
require_once MYBB_ROOT.'inc/functions_forumlist.php';
require_once MYBB_ROOT.'inc/class_parser.php';
$parser = new postParser;

$plugins->run_hooks('index_start');

// Load global language phrases
$lang->load('index');

$logoutlink = '';
if($mybb->user['uid'] != 0)
{
    eval('$logoutlink = "'.$templates->get('index_logoutlink').'";');
}

$statspage = '';
if($mybb->settings['statsenabled'] != 0)
{
    eval('$statspage = "'.$templates->get('index_statspage').'";');
}

$whosonline = '';
if($mybb->settings['showwol'] != 0 && $mybb->usergroup['canviewonline'] != 0)
{
    // Get the online users.
    if($mybb->settings['wolorder'] == 'username')
    {
        $order_by = 'u.username ASC';
        $order_by2 = 's.time DESC';
    }
    else
    {
        $order_by = 's.time DESC';
        $order_by2 = 'u.username ASC';
    }

    $timesearch = TIME_NOW - (int)$mybb->settings['wolcutoff'];
    $comma = '';
    $query = $db->query("
        SELECT s.sid, s.ip, s.uid, s.time, s.location, s.location1, u.username, u.invisible, u.usergroup, u.displaygroup
        FROM ".TABLE_PREFIX."sessions s
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (s.uid=u.uid)
        WHERE s.time > '".$timesearch."'
        ORDER BY {$order_by}, {$order_by2}
    ");

    $forum_viewers = $doneusers = array();
    $membercount = $guestcount = $anoncount = $botcount = 0;
    $onlinemembers = $comma = '';

    // Fetch spiders
    $spiders = $cache->read('spiders');

    // Loop through all users.
    while($user = $db->fetch_array($query))
    {
        // Create a key to test if this user is a search bot.
        $botkey = my_strtolower(str_replace('bot=', '', $user['sid']));

        // Decide what type of user we are dealing with.
        if($user['uid'] > 0)
        {
            // The user is registered.
            if(empty($doneusers[$user['uid']]) || $doneusers[$user['uid']] < $user['time'])
            {
                // If the user is logged in anonymously, update the count for that.
                if($user['invisible'] == 1)
                {
                    ++$anoncount;
                }
                ++$membercount;
                if($user['invisible'] != 1 || $mybb->usergroup['canviewwolinvis'] == 1 || $user['uid'] == $mybb->user['uid'])
                {
                    // If this usergroup can see anonymously logged-in users, mark them.
                    if($user['invisible'] == 1)
                    {
                        $invisiblemark = '*';
                    }
                    else
                    {
                        $invisiblemark = '';
                    }

                    // Properly format the username and assign the template.
                    $user['username'] = format_name(htmlspecialchars_uni($user['username']), $user['usergroup'], $user['displaygroup']);
                    $user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']);
                    eval('$onlinemembers .= "'.$templates->get('index_whosonline_memberbit', 1, 0).'";');
                    $comma = $lang->comma;
                }
                // This user has been handled.
                $doneusers[$user['uid']] = $user['time'];
            }
        }
        elseif(my_strpos($user['sid'], 'bot=') !== false && $spiders[$botkey])
        {
            // The user is a search bot.
            $onlinemembers .= $comma.format_name($spiders[$botkey]['name'], $spiders[$botkey]['usergroup']);
            $comma = $lang->comma;
            ++$botcount;
        }
        else
        {
            // The user is a guest.
            ++$guestcount;
        }

        if($user['location1'])
        {
            ++$forum_viewers[$user['location1']];
        }
    }

    // Build the who's online bit on the index page.
    $onlinecount = $membercount + $guestcount + $botcount;

    if($onlinecount != 1)
    {
        $onlinebit = $lang->online_online_plural;
    }
    else
    {
        $onlinebit = $lang->online_online_singular;
    }
    if($membercount != 1)
    {
        $memberbit = $lang->online_member_plural;
    }
    else
    {
        $memberbit = $lang->online_member_singular;
    }
    if($anoncount != 1)
    {
        $anonbit = $lang->online_anon_plural;
    }
    else
    {
        $anonbit = $lang->online_anon_singular;
    }
    if($guestcount != 1)
    {
        $guestbit = $lang->online_guest_plural;
    }
    else
    {
        $guestbit = $lang->online_guest_singular;
    }
    $lang->online_note = $lang->sprintf($lang->online_note, my_number_format($onlinecount), $onlinebit, $mybb->settings['wolcutoffmins'], my_number_format($membercount), $memberbit, my_number_format($anoncount), $anonbit, my_number_format($guestcount), $guestbit);
    eval('$whosonline = "'.$templates->get('index_whosonline').'";');
}

// Build the birthdays for to show on the index page.
$bdays = $birthdays = '';
if($mybb->settings['showbirthdays'] != 0)
{
    // First, see what day this is.
    $bdaycount = $bdayhidden = 0;
    $bdaydate = my_date('j-n', TIME_NOW, '', 0);
    $year = my_date('Y', TIME_NOW, '', 0);

    $bdaycache = $cache->read('birthdays');

    if(!is_array($bdaycache))
    {
        $cache->update_birthdays();
        $bdaycache = $cache->read('birthdays');
    }

    $hiddencount = $today_bdays = 0;
    if(isset($bdaycache[$bdaydate]))
    {
        $hiddencount = $bdaycache[$bdaydate]['hiddencount'];
        $today_bdays = $bdaycache[$bdaydate]['users'];
    }

    $comma = '';
    if(!empty($today_bdays))
    {
        if((int)$mybb->settings['showbirthdayspostlimit'] > 0)
        {
            $bdayusers = array();
            foreach($today_bdays as $key => $bdayuser_pc)
            {
                $bdayusers[$bdayuser_pc['uid']] = $key;
            }

            if(!empty($bdayusers))
            {
                // Find out if our users have enough posts to be seen on our birthday list
                $bday_sql = implode(',', array_keys($bdayusers));
                $query = $db->simple_select('users', 'uid, postnum', "uid IN ({$bday_sql})");

                while($bdayuser = $db->fetch_array($query))
                {
                    if($bdayuser['postnum'] < $mybb->settings['showbirthdayspostlimit'])
                    {
                        unset($today_bdays[$bdayusers[$bdayuser['uid']]]);
                    }
                }
            }
        }

        // We still have birthdays - display them in our list!
        if(!empty($today_bdays))
        {
            foreach($today_bdays as $bdayuser)
            {
                if($bdayuser['displaygroup'] == 0)
                {
                    $bdayuser['displaygroup'] = $bdayuser['usergroup'];
                }

                // If this user's display group can't be seen in the birthday list, skip it
                if($groupscache[$bdayuser['displaygroup']] && $groupscache[$bdayuser['displaygroup']]['showinbirthdaylist'] != 1)
                {
                    continue;
                }

                $age = '';
                $bday = explode('-', $bdayuser['birthday']);
                if($year > $bday['2'] && $bday['2'] != '')
                {
                    $age = ' ('.($year - $bday['2']).')';
                }

                $bdayuser['username'] = format_name(htmlspecialchars_uni($bdayuser['username']), $bdayuser['usergroup'], $bdayuser['displaygroup']);
                $bdayuser['profilelink'] = build_profile_link($bdayuser['username'], $bdayuser['uid']);
                eval('$bdays .= "'.$templates->get('index_birthdays_birthday', 1, 0).'";');
                ++$bdaycount;
                $comma = $lang->comma;
            }
        }
    }

    if($hiddencount > 0)
    {
        if($bdaycount > 0)
        {
            $bdays .= ' - ';
        }

        $bdays .= "{$hiddencount} {$lang->birthdayhidden}";
    }

    // If there are one or more birthdays, show them.
    if($bdaycount > 0 || $hiddencount > 0)
    {
        eval('$birthdays = "'.$templates->get('index_birthdays').'";');
    }
}

// Build the forum statistics to show on the index page.
$forumstats = '';
if($mybb->settings['showindexstats'] != 0)
{
    // First, load the stats cache.
    $stats = $cache->read('stats');

    // Check who's the newest member.
    if(!$stats['lastusername'])
    {
        $newestmember = $lang->nobody;;
    }
    else
    {
        $newestmember = build_profile_link($stats['lastusername'], $stats['lastuid']);
    }

    // Format the stats language.
    $lang->stats_posts_threads = $lang->sprintf($lang->stats_posts_threads, my_number_format($stats['numposts']), my_number_format($stats['numthreads']));
    $lang->stats_numusers = $lang->sprintf($lang->stats_numusers, my_number_format($stats['numusers']));
    $lang->stats_newestuser = $lang->sprintf($lang->stats_newestuser, $newestmember);

    // Find out what the highest users online count is.
    $mostonline = $cache->read('mostonline');
    if($onlinecount > $mostonline['numusers'])
    {
        $time = TIME_NOW;
        $mostonline['numusers'] = $onlinecount;
        $mostonline['time'] = $time;
        $cache->update('mostonline', $mostonline);
    }
    $recordcount = $mostonline['numusers'];
    $recorddate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $mostonline['time']);
    $recordtime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $mostonline['time']);

    // Then format that language string.
    $lang->stats_mostonline = $lang->sprintf($lang->stats_mostonline, my_number_format($recordcount), $recorddate, $recordtime);

    eval('$forumstats = "'.$templates->get('index_stats').'";');
}

// Show the board statistics table only if one or more index statistics are enabled.
$boardstats = '';
if(($mybb->settings['showwol'] != 0 && $mybb->usergroup['canviewonline'] != 0) || $mybb->settings['showindexstats'] != 0 || ($mybb->settings['showbirthdays'] != 0 && $bdaycount > 0))
{
    if(!isset($stats) || isset($stats) && !is_array($stats))
    {
        // Load the stats cache.
        $stats = $cache->read('stats');
    }

    eval('$boardstats = "'.$templates->get('index_boardstats').'";');
}

if($mybb->user['uid'] == 0)
{
    // Build a forum cache.
    $query = $db->simple_select('forums', '*', 'active!=0', array('order_by' => 'pid, disporder'));

    $forumsread = array();
    if(isset($mybb->cookies['mybb']['forumread']))
    {
        $forumsread = my_unserialize($mybb->cookies['mybb']['forumread']);
    }
}
else
{
    // Build a forum cache.
    $query = $db->query("
        SELECT f.*, fr.dateline AS lastread
        FROM ".TABLE_PREFIX."forums f
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."forumsread fr ON (fr.fid = f.fid AND fr.uid = '{$mybb->user['uid']}')
        WHERE f.active != 0
        ORDER BY pid, disporder
    ");
}

while($forum = $db->fetch_array($query))
{
    if($mybb->user['uid'] == 0)
    {
        if(!empty($forumsread[$forum['fid']]))
        {
            $forum['lastread'] = $forumsread[$forum['fid']];
        }
    }
    $fcache[$forum['pid']][$forum['disporder']][$forum['fid']] = $forum;
}
$forumpermissions = forum_permissions();

// Get the forum moderators if the setting is enabled.
$moderatorcache = array();
if($mybb->settings['modlist'] != 0 && $mybb->settings['modlist'] != 'off')
{
    $moderatorcache = $cache->read('moderators');
}

$excols = 'index';
$permissioncache['-1'] = '1';
$bgcolor = 'trow1';

// Decide if we're showing first-level subforums on the index page.
$showdepth = 2;
if($mybb->settings['subforumsindex'] != 0)
{
    $showdepth = 3;
}

$forum_list = build_forumbits();
$forums = $forum_list['forum_list'];

$plugins->run_hooks('index_end');

eval('$index = "'.$templates->get('index').'";');
output_page($index);

 

 

 

Edytowane przez chrumcio

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

To nie wiem czy ktoś bez plików Ci pomoże, ja w myBB za dużo nie siedzę, więc nie pomogę, ale czekaj na innych, może oni.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Tego się nie zmienia w plikach CMSa. Przecież po aktualizacji wszystko by się resetowało. To nie są przypadkiem te dodatkowe strony czy coś podobnego, co w panelu można dodać/zmienić?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

/admin/index.php?module=config-help_documents

 

Tutaj możesz usnąć i dodać nowe dokumenty pomocy, bądź edytować je, gdy używasz wersji forum angielskiej. (W innym przypadku musisz chyba szukać w langach).

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

admin/index.php?module=config-languages&action=edit&lang=polish&editwith=&file=helpdocs.lang.php

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Utwórz konto

Utwórz konto. To darmowe i bardzo proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się teraz


×