Skocz do zawartości

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się, zaakceptowania oraz bezwzględnego przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 

Ostatnia aktualizacja: 6 listopad 2018 r.

 

Zobacz także: 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z serwisu, kształtując ogół praw i obowiązków Użytkowników. Serwis stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.

1.2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym.

1.3. Użytkownik – podmiot zarejestrowany w serwisie, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych.

1.4. Gość – podmiot niezarejestrowany, osoba korzystająca z serwisu która nie dokonała rejestracji.

1.5. Administrator - osoba prywatna pod pseudonimem @SeNioR (zwany dalej „Administratorem”).

1.6. Moderator - podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.

1.7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora oraz partnerów serwisu, na zasadach określonych w polityce prywatności (Polityka Prywatności) oraz potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.
1.8. Informacje zawarte na stronie przez autorów stają się także własnością serwisu.
1.9. Użytkownik publikuje swoje posty, komentarze i opinie i treści w jakiejkolwiek formie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach serwisu.

1.10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

1.11. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowana a nawet do usuwania. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo dostosować treść serwisu w taki sposób aby była ona zgodna z zasadami określonymi w regulaminie. 

1.12. Administratorzy i Moderatorzy nie mają obowiązku tłumaczenia się Użytkownikom z podjętych działań.

1.13. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW).

1.14. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora serwisu klikając link „Zgłoś ten post” znajdujący w prawym górnym rogu każdego postu lub pisząc bezpośrednio prywatną wiadomość (PW) do dowolnego Moderatora lub Administratora.

1.15. Użytkownik akceptuje serwis takim jakim jest, nie otrzymując gwarancji na to, iż korzystanie z serwisu będzie się odbywać bez błędów i zakłóceń.

1.16. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, co nastąpi nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania wiarygodnej wiadomości o treściach bezprawnych.

1.17. Użytkownik ma prawo do zmiany swojej nazwy Użytkownika (loginu) w ustawieniach profilu. Jeżeli jednak grupa w której znajduje się Użytkownik na to nie pozwala należy napisać stosowną prośbę w temacie zatytułowanym "Chcę zmienić swoją nazwę użytkownika (nick)".

§ 2. ZABRANIA SIĘ

2.1. Pisania postów niezrozumiałych, czy też WIELKIMI LITERAMI poprzez Caps Lock, zbędnego cytowania oraz formatowania tekstu, celowego nabijania i odświeżania postów.

2.2. Ujawniania publicznych danych; danych osobowych i prywatnej korespondencji innego Użytkownika bez jego zgody.

2.3. Publikowania; umieszczania treści w jakiejkolwiek formie o charakterze uznanym przez Polskie, lub międzynarodowe prawo za nielegalne / karalne, przez co rozumie się:

 • niewyszukane słownictwo,
 • pornografię,
 • przemoc i treści drastyczne,
 • nielegalne oprogramowanie w tym techniki łamania danych, cracki, keygeny, wirusy,
 • warez,
 • symbole i treści obrażające uczucia religijne,
 • nienawiść rasowa, etniczna,
 • treści naruszające imię osób publicznych, poprzez publikację kłamliwych, lub niesprawdzonych informacji
 • niedozwolone substancje, praktyki (narkotyki, towary zakazane, leki)

2.4. Celowego wywoływania konfliktów, prowokowania, irytowania mających na celu wyprowadzenie drugiej osoby z równowagi.

2.5. Publikowania treści o charakterze reklamowym (min. reflink'ów - linków polecających), których celem jest wyłącznie osiągnięcie korzyści majątkowych.

2.6. Publikowania niechcianych, niepotrzebnych treści uznanych potocznie jako "spam", "troll", "flood", "screamer", lub prowadzenia dyskusji niezwiązanych z treścią tematu.

2.7. Odpowiadania w tematach starszych niż 5 miesięcy bez uzasadnionego powodu.

2.8. Rejestrowania loginu Użytkownika łudząco podobnego do już istniejących; Podszywania pod inną osobę.

2.9. Udostępniania wszelkich treści z ukrytych działów do których dostęp mają tylko liczne osoby.

2.10. Duplikowania; powielania tego samego tematu zwłaszcza w różnych kategoriach.

2.11. Działania na szkodę serwisu.

2.12. Tworzenia wielu kont przez jedną i tą samą osobę bez uzasadnionego powodu.

2.13. Wyręczania Moderatorów z ich obowiązków.

2.14. Udostępniania swojego konta osobom trzecim.

2.15. Umieszczania linków maskujących, skracających prowadzących do adresu docelowego.

2.16. Tworzenia; edytowania; posiadania kont które w nazwie Użytkownika (loginie) zawierają adres; nazwę strony internetowej. Punkt nie dotyczy kont firmowych.

2.17. Nadużywania emotikon (tzw. uśmieszków) oraz tagów BBCODE.

2.18. Wyręczania osób i pisania tematów za nich jeżeli dane osoby nie posiadają dostępu do działu lub z innych przyczyn nie mogą utworzyć tematu.

2.19. Rozpowszechnianie bez zgody Administratora reklamy komercyjnych stron internetowych w każdej postaci będącej konkurencją dla serwisu, w w tym także kryptoreklamy wymienione w punkcie 2.5.

2.20. Kopiowanie lub powielanie elementów serwisu stanowiących własność intelektualną Administratora, bez otrzymania uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.

§3. REJESTRACJA

3.1. Rejestracja w serwisie jest w pełni darmowa.
3.2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Administracji oraz partnerów serwisu, na adres poczty elektronicznej podany podczas zakładania konta.

§4. TEMATY

4.1. Przed założeniem nowego tematu lub postu, każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością danego działu, oraz zawartych w nim wzorów i regulaminów.
4.2. Przed założeniem nowego tematu Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam temat. Nowy temat powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat.

4.3. Nazwa tematu powinna zawierać szczegółowy opis problemu; pytania.

§5. UŻYTKOWNICY

5.1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w profilach w przypadkach złamania, któregoś z punktów regulaminu.
5.2. Administracja zastrzega sobie prawo do banowania kont Użytkowników, nieprzestrzegających regulaminu.

5.3. Profil Użytkownika powinien być zgodny z ogólnymi zasadami wymienionymi w punktach 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.15, 2.17, 2.19.

5.4. Hasło użytkownika ma charakter poufny. W celu zabezpieczenia swojego konta Użytkownik powinien zapoznać się z dodatkowymi opcjami zabezpieczeń konta. Czytaj więcej. 

§6. KARY

6.1. Za łamanie zasad niniejszego regulaminu Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie (tzw. warn, kara).

6.2. Do nałożenia kary ma prawo każda osoba posiadająca uprawnienia moderacyjne (zwana dalej „Moderatorem”).

6.3. Użytkownicy nagminnie, lub w sposób rażący naruszający postanowienia regulaminu otrzymają: pouczenie, ostrzeżenie, zawieszenie, blokadę lub usunięcie konta.

6.4. Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:

 1. pouczenie Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
 2. ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję „Ostrzeż", skutkującej pojawieniem się informacji w profilu Użytkownika,
 3. zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na określony czas,
 4. usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.

6.5. Każdy Użytkownik może sprawdzić historię ostrzeżeń w jego profilu.

6.6. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.

6.7. Ostrzeżenie może zostać anulowane na stosowną prośbę Użytkownika w temacie zatytułowanym "Jak pozbyć się ostrzeżeń z konta?", o ile ten w ciągu kolejnych 30 dni nie naruszył żadnego z punktów regulaminu. W pozostałych sytuacjach należy zwrócić się do Moderatora, od którego Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.

6.8. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.

6.9. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

§7. ZAŁĄCZNIKI

7.1. Wszelkie dodawane pliki, obrazki oraz inne typy plików należy umieszczać w załączniku.

§8. CZAT

8.1. Czat dostępny jest dla zarejestrowanych Użytkowników którzy posiadają minimum 5 napisanych postów.

8.2. Użytkownik korzystający z czatu powinien trzymać się zasad opisanych w punktach regulaminu dotyczących odpowiedniego zachowania i osobistej kultury.

§9. KONTO PREMIUM

9.1. Administrator ustala zasady przyznawania Użytkownikom konta Premium.

9.2. Użytkownik posiadający konto Premium uprawniony jest do korzystania z serwisu bez limitów ustalonych dla pozostałych Użytkowników.

9.3. Użytkownik uzyskuje konto Premium obligatoryjnie, w przypadku zamówienia promowanej przez Administratora usługi konta Premium, w wybranym przez siebie pakiecie.

9.4. Użytkownik aktywuje konto Premium poprzez dokonanie dotacji na określoną kwotę ustaloną na podstronie "Konto Premium". Aktywowane w ten sposób konto Premium pozostaje aktywne przez okres odpowiadający ważności usługi konta Premium.

9.5. Użytkownik może regularnie przedłużać usługę jaką jest konto Premium dokonując ponownej dotacji. Okres ważności usługi zostanie zsumowany i przedłużony zgodnie z dokonaną dotacją.

9.6.  Użytkownik nie może prosić o zwrot pieniędzy za usługę konta Premium w każdym przypadku.

9.7.  Użytkownik który nie zastosował się do obowiązujących zasad regulaminu, może w każdej chwili stracić usługę konta Premium bez podania przyczyny. 

9.8. Administrator może przyznać Konto Premium indywidualnie aktywnym Użytkownikom którzy przyczynili się do rozwoju serwisu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2012 r.

10.2. Kwestie, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie zostaną rozpatrywane indywidualne przez Administrację.

10.3. Regulamin jest własnością serwisu na którym się znajduje i podlega prawom autorskim na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Użytkownik nieakceptujący zmian Regulaminu zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z serwisu.

10.5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.

10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.7. Propozycje zmian jak i problemy techniczne należy zgłaszać w dziale zatytułowanym "Informacje i ogłoszenia".

10.8. Wszelkie skargi należy kierować w stosownym dziale zatytułowanym "Skargi i zażalenia" lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora.

10.9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika z jego nieprzestrzegania.

×