Skocz do zawartości

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się, zaakceptowania oraz bezwzględnego przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin jest własnością serwisu Pecetowicz i podlega prawom autorskim na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie treści regulaminu jest surowo zabronione. W przypadku naruszenia prawa, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania karnego, a właściwe organy sprawiedliwości zostaną powiadomione o popełnieniu czynu zabronionego z art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ostatnia aktualizacja: 13 grudzień 2020 r.

Zobacz także: 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z serwisu, kształtując ogół praw i obowiązków Użytkowników. Serwis stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.

1.2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym.

1.3. Użytkownik – podmiot zarejestrowany w serwisie, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych.

1.4. Gość – podmiot niezarejestrowany, osoba korzystająca z serwisu która nie dokonała rejestracji.

1.5. Administrator - założyciel Serwisu lub podmiot posiadający najwyższe możliwe uprawnienia do zarządzania Serwisem,

1.6. Moderator - podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.

1.7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora oraz partnerów serwisu, na zasadach określonych w polityce prywatności.
1.8. Treści opublikowane przez Użytkownika stają się własnością Serwisu.
1.9. Użytkownik publikuje swoje posty, komentarze i opinie i treści w jakiejkolwiek formie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach serwisu.

1.10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

1.11. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowana a nawet do usuwania. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo dostosować treść serwisu w taki sposób aby była ona zgodna z zasadami określonymi w regulaminie.

1.12. Administratorzy i Moderatorzy nie mają obowiązku tłumaczenia się Użytkownikom z podjętych działań.

1.13. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomości (tzw. PW).

1.14. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora serwisu klikając opcję „Zgłoś” w poście lub pisząc prywatną wiadomość (PW) do dowolnego Moderatora lub Administratora.

1.15. Użytkownik akceptuje serwis takim jakim jest, nie otrzymując gwarancji na to, iż korzystanie z serwisu będzie się odbywać bez błędów i zakłóceń.

1.16. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, co nastąpi nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania wiarygodnej wiadomości o treściach bezprawnych.

1.17. Użytkownik ma prawo do zmiany swojej nazwy Użytkownika (loginu) w ustawieniach profilu. Jeżeli jednak grupa w której znajduje się Użytkownik na to nie pozwala należy napisać stosowną prośbę w temacie zatytułowanym "Chcę zmienić swoją nazwę użytkownika (nick)".

§ 2. ZABRANIA SIĘ

2.1. Pisania postów niezrozumiałych, WIELKIMI LITERAMI, zbędnego cytowania oraz formatowania tekstu, celowego nabijania postów, odświeżania starszych tematów, celowego przyznawania negatywnej reakcji (reputacji) bez uzasadnionego powodu, korzystania z systemu prywatnych wiadomości jeżeli jest to zbędne, usuwania treści postu jeżeli problem został rozwiązany.

2.2. Ujawniania publicznych danych; danych osobowych i prywatnej korespondencji innego Użytkownika bez jego zgody.

2.3. Publikowania; umieszczania treści w jakiejkolwiek formie o charakterze uznanym przez Polskie, lub międzynarodowe prawo za nielegalne / karalne, przez co rozumie się:

 • niewyszukane słownictwo,
 • pornografię,
 • przemoc i treści drastyczne,
 • nielegalne oprogramowanie w tym techniki łamania danych, cracki, keygeny, wirusy,
 • warez,
 • symbole i treści obrażające uczucia religijne,
 • nienawiść rasowa, etniczna,
 • treści naruszające imię osób publicznych, poprzez publikację kłamliwych, lub niesprawdzonych informacji,
 • niedozwolone substancje, praktyki (narkotyki, towary zakazane, leki).

2.4. Celowego wywoływania konfliktów, prowokowania, irytowania mających na celu wyprowadzenie drugiej osoby z równowagi.

2.5. Publikowania treści o charakterze reklamowym (min. reflink'ów - linków polecających), których celem jest wyłącznie osiągnięcie korzyści majątkowych.

2.6. Publikowania niechcianych, niepotrzebnych treści uznanych potocznie jako "spam", "troll", "flood", "screamer", lub prowadzenia dyskusji niezwiązanych z treścią tematu.

2.7. Odpowiadania w tematach starszych niż 2 lata bez uzasadnionego powodu.

2.8. Rejestrowania loginu Użytkownika łudząco podobnego do już istniejących; Podszywania pod inną osobę.

2.9. Udostępniania wszelkich treści z ukrytych działów do których dostęp mają tylko liczne osoby.

2.10. Duplikowania; powielania tego samego tematu zwłaszcza w różnych kategoriach.

2.11. Działania na szkodę serwisu.

2.12. Tworzenia wielu kont przez jedną i tą samą osobę bez uzasadnionego powodu.

2.13. Wyręczania Moderatorów z ich obowiązków.

2.14. Udostępniania swojego konta osobom trzecim.

2.15. Umieszczania linków maskujących, skracających prowadzących do adresu docelowego.

2.16. Tworzenia; edytowania; posiadania kont które w nazwie Użytkownika (loginie) zawierają adres; nazwę strony internetowej. Punkt nie dotyczy kont firmowych.

2.17. Nadużywania emotikon, funkcji przyznawania "reakcji", tagów BBCode czy znaczników HTML.

2.18. Wyręczania osób i pisania tematów za nich jeżeli dane osoby nie posiadają dostępu do działu lub z innych przyczyn nie mogą utworzyć tematu.

2.19. Rozpowszechnianie bez zgody Administratora reklamy komercyjnych stron internetowych w każdej postaci będącej konkurencją dla serwisu, w w tym także kryptoreklamy wymienione w punkcie 2.5.

2.20. Kopiowanie lub powielanie elementów serwisu stanowiących własność intelektualną Administratora, bez otrzymania uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.

§3. REJESTRACJA

3.1. Rejestracja w serwisie jest w pełni darmowa.
3.2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Administracji oraz partnerów serwisu, na adres poczty elektronicznej podany podczas zakładania konta.

§4. TEMATY

4.1. Przed założeniem nowego tematu lub postu, każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością danego działu, oraz zawartych w nim wzorów i regulaminów.
4.2. Przed założeniem nowego tematu Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam temat. Nowy temat powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat.

4.3. Nazwa tematu powinna zawierać szczegółowy opis problemu; pytania.

§5. UŻYTKOWNICY

5.1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w profilach w przypadkach złamania, któregoś z punktów regulaminu.
5.2. Administracja zastrzega sobie prawo do banowania kont Użytkowników, nieprzestrzegających regulaminu.

5.3. Profil Użytkownika powinien być zgodny z ogólnymi zasadami wymienionymi w punktach 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.15, 2.17, 2.19.

5.4. Hasło użytkownika ma charakter poufny, jest zakodowane i nawet Administrator nie jest wstanie go odczytać. W celu zabezpieczenia swojego konta Użytkownik powinien zapoznać się z dodatkowymi opcjami zabezpieczeń konta takimi jak Autoryzacja dwuetapowa (2FA).

§6. KARY

6.1. Za łamanie zasad niniejszego regulaminu Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie (tzw. warn, kara).

6.2. Do nałożenia kary ma prawo każda osoba posiadająca uprawnienia moderacyjne (zwana dalej „Moderatorem”).

6.3. Użytkownicy nagminnie, lub w sposób rażący naruszający postanowienia regulaminu otrzymają: pouczenie, ostrzeżenie, zawieszenie, blokadę lub usunięcie konta.

6.4. Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:

 1. pouczenie Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
 2. ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję „Ostrzeż", skutkującej pojawieniem się informacji w profilu Użytkownika,
 3. zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na określony czas,
 4. usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.

6.5. Każdy Użytkownik może sprawdzić historię ostrzeżeń w jego profilu.

6.6. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.

6.7. Ostrzeżenie może zostać anulowane na stosowną prośbę Użytkownika w temacie zatytułowanym "Jak pozbyć się ostrzeżeń z konta?", o ile ten w ciągu kolejnych 30 dni nie naruszył żadnego z punktów regulaminu. W pozostałych sytuacjach należy zwrócić się do Moderatora, od którego Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.

6.8. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.

6.9. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

§7. ZAŁĄCZNIKI

7.1. Wszelkie dodawane pliki, obrazki oraz inne typy plików należy umieszczać w załączniku.

7.2. Nie trzeba wgrywać ciągle tego samego załącznika do postu. Edytor tekstu posiada przycisk po kliknięciu którego można wybrać załączniki które już zostały wcześniej wgrane.

§8. CZAT

8.1. Czat dostępny jest dla zarejestrowanych Użytkowników którzy posiadają minimum 5 napisanych postów.

8.2. Użytkownik korzystający z czatu powinien trzymać się zasad opisanych w punktach regulaminu dotyczących odpowiedniego zachowania i osobistej kultury.

§9. SUBSKRYPCJE

9.1. Użytkownik posiadający Subskrypcję uprawniony jest do korzystania z serwisu na zasadach ustalonych w opisie Subskrypcji.

9.2. Użytkownik uzyskuje Subskrypcję obligatoryjnie, w przypadku zamówienia promowanej przez Administratora usługi Subskrypcji, w wybranym przez siebie pakiecie.

9.3. Użytkownik aktywuje Subskrypcję poprzez dokonanie dotacji na określoną kwotę. Dotacja traktowana jest jako darowizna. Administrator nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wystawia faktur VAT. Aktywowana w ten sposób Subskrypcja pozostaje aktywna przez okres odpowiadający ważności danego pakietu.

9.4. Użytkownik może regularnie przedłużać Subskrypcję dokonując ponownej dotacji. Okres ważności usługi zostanie zsumowany i przedłużony zgodnie z dokonaną dotacją.

9.5.  Użytkownik nie może prosić o zwrot pieniędzy za Subskrypcję w każdym przypadku.

9.6.  Użytkownik który nie zastosował się do obowiązujących zasad regulaminu, może w każdej chwili stracić Subskrypcję bez podania przyczyny. 

9.7. Administrator może przyznać Subskrypcję indywidualnie aktywnym Użytkownikom którzy przyczynili się do rozwoju serwisu.

§10. REKLAMA I PŁATNOŚCI

10.1. Użytkownik może odpłatnie zareklamować się na łamach serwisu Pecetowicz. W tym celu należy odwiedzić podstronę "Reklama".

10.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od serwisu.

10.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń podmiotów trzecich.

10.4. Administrator nie zwraca środków. Po rozmyśleniu się lub złamaniu regulaminu reklama może zostać usunięta a środki nie zostaną zwrócone.

10.5. Administrator nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wystawia faktur VAT. W celu otrzymania rachunku Użytkownik zobowiązany jest poprosić o niego przy dokonywaniu płatności.

10.6. Wszystkie płatności dokonywane są w formie darowizny.

10.7. Dozwolone rozszerzenia reklamy (obrazka graficznego) to JPG, PNG, BMP, GIF.

10.8. Po umiejscowieniu reklamy może ona zostać zmodyfikowana maksymalnie dwa razy (np. zmiana adresu URL lub linku do obrazka graficznego).

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2012 r.

11.2. Kwestie, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie zostaną rozpatrywane indywidualne przez Administrację.

11.3. Regulamin jest własnością serwisu na którym się znajduje i podlega prawom autorskim na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Użytkownik nieakceptujący zmian Regulaminu zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z serwisu.

11.5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.

11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.7. Propozycje zmian jak i problemy techniczne należy zgłaszać w dziale zatytułowanym "Informacje i ogłoszenia".

11.8. Wszelkie skargi należy kierować w stosownym dziale zatytułowanym "Skargi i zażalenia" lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora.

11.9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika z jego nieprzestrzegania.

×