Skocz do zawartości
W Naszym sklepie znajdziesz wiele skinów do cs go, konkurencyjne ceny i natychmiastowa wysyłka to Nasza dywiza!
  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

Lonalchemik

Problem z odpowiadaniem w tematach

Promowane odpowiedzi

Link do forum: http://polish-gaming.xaa.pl/index.php

Dokładny opis problemu: Parse error: syntax error, unexpected T_ELSE, expecting T_WHILE in /home/p333778/public_html/includes/topic_review.php on line 290

<?php

/***************************************************************************

* topic_review.php

* -------------------

* begin : Saturday, Feb 13, 2001

* copyright : © 2001 The phpBB Group

* email : support@phpbb.com

* modification : © 2005 Przemo www.przemo.org/phpBB2/

* date modification : ver. 1.12.3 2005/10/09 12:18

*

* $Id: topic_review.php,v 1.5.2.4 2005/05/06 20:50:12 acydburn Exp $

*

*

***************************************************************************/

/***************************************************************************

*

* This program is free software; you can redistribute it and/or modify

* it under the terms of the GNU General Public License as published by

* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or

* (at your option) any later version.

*

*

***************************************************************************/

function topic_review($topic_id, $is_inline_review)

{

global $db, $board_config, $template, $lang, $images, $theme, $phpEx, $phpbb_root_path;

global $userdata, $user_ip;

global $orig_word, $replacement_word, $replacement_word_html;

global $starttime;

global $tree;

if ( !$is_inline_review )

{

if ( !isset($topic_id) || !$topic_id)

{

message_die(GENERAL_MESSAGE, 'No_such_post');

}

//

// Get topic info ...

//

$sql = "SELECT t.topic_title, f.forum_id, f.auth_view, f.auth_read, f.auth_post, f.auth_reply, f.auth_edit, f.auth_delete, f.auth_sticky, f.auth_announce, f.auth_pollcreate, f.auth_vote, f.auth_attachments, f.auth_download, t.topic_attachment , f.forum_moderate

FROM (" . TOPICS_TABLE . " t, " . FORUMS_TABLE . " f)

WHERE t.topic_id = $topic_id

AND f.forum_id = t.forum_id";

if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

{

message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain topic information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);

}

if ( !($forum_row = $db->sql_fetchrow($result)) )

{

message_die(GENERAL_MESSAGE, 'No_such_post');

}

$db->sql_freeresult($result);

$forum_id = $forum_row['forum_id'];

$topic_title = $forum_row['topic_title'];

//

// Start session management

//

$userdata = session_pagestart($user_ip, $forum_id);

init_userprefs($userdata);

//

// End session management

//

$is_auth = array();

$is_auth = auth(AUTH_ALL, $forum_id, $userdata, $forum_row);

$forum_view_moderate = ($forum_row['forum_moderate'] && !$is_auth['auth_mod']) ? true : false;

if ( !$is_auth['auth_read'] )

{

message_die(GENERAL_MESSAGE, sprintf($lang['Sorry_auth_read'], $is_auth['auth_read_type']));

}

}

$ignored_users = array();

if ( $board_config['cignore'] )

{

$sql = "SELECT user_ignore

FROM " . IGNORE_TABLE . "

WHERE user_id = " . $userdata['user_id'];

if ( !$result = $db->sql_query($sql))

{

message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not get data from ignore table', __LINE__, __FILE__, $sql);

}

while($row = $db->sql_fetchrow($result))

{

$ignored_users[] = $row['user_ignore'];

}

}

//

// Define censored word matches

//

if ( empty($orig_word) && empty($replacement_word) )

{

$orig_word = array();

$replacement_word = array();

$replacement_word_html = array();

obtain_word_list($orig_word, $replacement_word, $replacement_word_html);

}

//

// Dump out the page header and load viewtopic body template

//

if ( !$is_inline_review )

{

$gen_simple_header = TRUE;

$page_title = $lang['Topic_review'] . ' - ' . $topic_title;

include($phpbb_root_path . 'includes/page_header.'.$phpEx);

$template->set_filenames(array(

'reviewbody' => 'posting_topic_review.tpl')

);

}

$user_posts_per_page = ($userdata['user_posts_per_page'] > 0) <ahttps://www.pecetowicz.pl/uploads/emoticons/011.gif' alt='?'> $userdata['user_posts_per_page] : '15';

//

// Go ahead and pull all data for this topic

//

$sql = "SELECT u.username, u.user_id, u.user_level, u.user_allowhtml, p.*, pt.post_text, pt.post_subject, pt.bbcode_uid

FROM (" . POSTS_TABLE . " p, " . USERS_TABLE . " u, " . POSTS_TEXT_TABLE . " pt)

WHERE p.topic_id = $topic_id

AND p.poster_id = u.user_id

AND p.post_id = pt.post_id

ORDER BY p.post_order DESC, p.post_time DESC

LIMIT $user_posts_per_page";

if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )

{

message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain post/user information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);

}

if ( defined('ATTACHMENTS_ON') )

{

init_display_review_attachments($is_auth);

}

//

// Okay, let's do the loop, yeah come on baby let's do the loop

// and it goes like this ...

//

$user_id = $userdata['user_id'];

if ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )

{

$valid = FALSE;

if ( $userdata['session_logged_in'] )

{

$sql = "SELECT p.poster_id, p.topic_id FROM " . POSTS_TABLE . " p

WHERE p.topic_id = $topic_id

AND p.poster_id = " . $userdata['user_id'];

$resultat = $db->sql_query($sql);

$valid = $db->sql_numrows($resultat) ? TRUE : FALSE;

}

$mini_post_img = $images['icon_minipost'];

$mini_post_alt = $lang['Post'];

$i = 0;

do

{

$poster_id = $row['user_id'];

$poster_level = $row['user_level'];

$show_post = (!$row['post_approve'] && $forum_view_moderate ) ? false : true;

if ( !@in_array($poster_id, $ignored_users) || $poster_level == MOD || $poster_level == ADMIN )

{

$poster = $row['username'];

$post_date = create_date($board_config['default_dateformat'], $row['post_time'], $board_config['board_timezone']);

//

// Handle anon users posting with usernames

//

if ( $poster_id == ANONYMOUS && $row['post_username'] != '' )

{

$poster = $row['post_username'];

$poster_rank = $lang['Guest'];

}

elseif ( $poster_id == ANONYMOUS )

{

$poster = $lang['Guest'];

$poster_rank = '';

}

$post_subject = ( $row['post_subject'] != '' ) <ahttps://www.pecetowicz.pl/uploads/emoticons/011.gif' alt='?'> $row['post_subject] : '';

$message = $row['post_text'];

$bbcode_uid = $row['bbcode_uid'];

//

// If the board has HTML off but the post has HTML

// on then we process it, else leave it alone

//

if ( $poster_level != ANONYMOUS && $poster_level != ADMIN && $row['user_level'] == MOD )

{

$poster_is_mod_here = true;

$poster_is_mod = true;

}

else

{

$poster_is_mod_here = $poster_is_mod = false;

$poster_is_jr_admin = ($row['user_jr']) ? true : false;

}

$show_post_html = ($board_config['allow_html'] && $row['user_allowhtml']) ? true : false;

if ( (($poster_is_mod_here && $board_config['mod_html']) || ($board_config['admin_html'] && $poster_level == ADMIN) || ($board_config['jr_admin_html'] && $poster_is_jr_admin)) && $row['enable_html'] && $row['user_allowhtml'] )

{

$show_post_html = true;

}

if ( !$show_post_html )

{

$message = preg_replace('#(<)([\/]?.*?)(>)#is', "<\\2>", $message);

}

$strip_br = ($show_post_html && (strpos($message, '

') !== false || strpos($message, '

if ( $userdata['user_level'] == ADMIN || $userdata['user_jr'] || $is_auth['auth_mod'] )

{

$message = preg_replace("#\[mod\](.*?)\[/mod\]#si", "

Mod Info:

[\\1]

", $message);

}

elseif ( strpos($message, "[mod]") !== false )

{

$message = preg_replace("#\[mod\](.*?)\[/mod\]#si", "", $message);

}

if ( $bbcode_uid != '' )

{

$message = ( $board_config['allow_bbcode'] ) <ahttps://www.pecetowicz.pl/uploads/emoticons/011.gif' alt='?'> bbencode_second_pass($message, $bbcode_uid, $userdata['username]) : preg_replace('/\:[0-9a-z\:]+\]/si', ']', $message);

// MOD Beer 2.4

$message = hide_control($message, $postrow_post_id, $forum_topic_data['topic_poster'], $forum_id);

$message = make_clickable($message);

if ( $board_config['allow_smilies'] && $row['enable_smilies'] && $userdata['show_smiles'] )

{

$message = smilies_pass($message);

}

if ( count($orig_word) )

{

$post_subject = preg_replace($orig_word, $replacement_word, $post_subject);

$message = preg_replace($orig_word, $replacement_word_html, $message);

}

if ( !$strip_br )

{

$message = str_replace("\n", "\n

\n", $message);

}

if ( !$show_post )

{

$poster = $post_subject = $poster = '';

$message = '' . $lang['Post_no_approved'] . '';

}

//

// Again this will be handled by the templating

// code at some point

//

$template->assign_block_vars('postrow', array(

'ROW_COLOR' => '#' . ( !($i % 2) ) ? $theme['td_color1'] : $theme['td_color2'],

'ROW_CLASS' => ( !($i % 2) ) ? $theme['td_class1'] : $theme['td_class2'],

'MINI_POST_IMG' => $mini_post_img,

'POSTER_NAME' => $poster,

'POST_DATE' => $post_date,

'POST_SUBJECT' => $post_subject,

'MESSAGE' => $message,

'L_MINI_POST_ALT' => $mini_post_alt)

);

if ( defined('ATTACHMENTS_ON') )

{

display_review_attachments($row['post_id'], $row['post_attachment'], $is_auth);

}

$i++;

}

}

while ( $row = $db->sql_fetchrow($result) );

}

else

{

message_die(GENERAL_MESSAGE, 'No_such_post', '', __LINE__, __FILE__, $sql);

}

$db->sql_freeresult($result);

$template->assign_vars(array(

'L_AUTHOR' => $lang['Author'],

'L_MESSAGE' => $lang['Message'],

'L_POSTED' => $lang['Posted'],

'L_POST_SUBJECT' => $lang['Post_subject'],

'L_TOPIC_REVIEW' => $lang['Topic_review'])

);

if ( !$is_inline_review )

{

$template->pparse('reviewbody');

include($phpbb_root_path . 'includes/page_tail.'.$phpEx);

}

}

?>

pokazuje mi błąd jako

else

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×