Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'kurs php'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • About our Community
  • Information and Announcements
  • Ask Question without Logging in
 • Computer Hardware
  • General discussion
  • Computer Parts
  • Computer Crashes and Problems
  • Laptops & Notebooks
  • Motherboards and Memory
  • CPUs and Overclocking
  • Graphics Cards (GPU)
  • Sound Cards and Speakers
  • Monitors and Projectors
  • Disks and Hard Drives
  • Computer Cases and Power Supplies
  • Network Devices
  • Tutorials
  • Inny sprzęt
 • Computer Software
  • Operating Systems
  • Web, Browsers, e-mail, P2P and others
 • Webmaster Forums
  • Programming and Making Websites
  • Website Management
  • Computer Graphics
 • Web Hosting and Domains
  • Web Hosting
  • Dedicated Servers, VPS and Cloud
  • Domains
 • Content Management Systems
  • MyBB
  • Invision Community
  • WordPress
  • Other CMS systems
 • Tenders & Services
  • Free Services
  • Paid Services
 • Classfields
 • Others subforums. Off-topic

Product Groups

 • Advertising on Pecetowicz
  • Ad: Homepage
  • Ad: Forum, thematic section
  • Ad: Topic
 • Invision Community
 • Others

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


First Name


Location


Occupation


Interests


Gender


Favourite quote


Processor


Graphic Card


Motherboard


RAM


Drive/s


PSU


Case


Monitor


Keyboard


Mouse


Phone number


AIM

Found 2 results

 1. 1.2 Zmienne Zmienne są "kontenerami", które przechowują różne informacje. 1.2.1 Deklaracja zmiennych W języku PHP, zmiennie rozpoczynają się symbolem $, po którym występuje nazwa zmiennej, na przykład: <?php $txt = "Tutaj tekst"; $x = 5; $y = 10.5; ?> Po wykonaniu powyższych instrukcji, zmienna $txt przyjmie wartość tekstową o zawartości "Tutaj tekst", zmienna $x przyjmie wartość 5, zaś zmienna $y wartość 10.5. Zwróć uwagę, że wartości tekstowe trzeba umieścić w cudzysłowie. W przeciwieństwie do innych języków programowania, PHP nie ma polecenia do deklarowania zmiennej. Jest to moment, w którym przypisujesz do zmiennej wartość. Zmienne mogą mieć krótkie nazwy takie jak: $x czy $y, ale również bardziej rozbudowane, które mogą nam w odpowiedni sposób ułatwić życie w przyszłości. Bardziej rozbudowane nazwy zmiennych: $imie, $nazwisko czy $wiek. Zasady zmiennych w języku PHP: Zmienne rozpoczynają się od symbolu $, Nazwa zmiennej musi rozpoczynać się od litery lub podkreślenia, Nazwa zmiennej nie może rozpoczynać się od wartości liczbowej, Nazwa zmiennej może zawierać tylko znaki alfanumeryczne (A-Z, 0-9) i podkreślenia, Nazwy zmiennych są rozróżnialne przez wielkość znaków, dlatego też zmienne: $wiek i $WIEK to dwie zupełnie inne zmienne. 1.2.2 Wyświetlanie zmiennych Instrukcja echo jest często używana do wyświetlania zmiennych. Poniższy przykład prezentuje sposób wyświetlania zmiennej: <?php $txt = " uczyć"; echo "Ciągle chcę się $txt!"; ?> Poniższe instrukcje dają ten sam efekt jak powyższe: <?php $txt = " uczyć"; echo "Ciągle chcę się " . $txt . "!"; ?> Poniższe instrukcje zwrócą nam sumę dwóch zmiennych: <?php $x = 5; $y = 4; echo $x + $y; ?> 1.2.3 PHP porzuca typ zmiennych W powyższych przykładach powinieneś zauważyć, że nie musieliśmy określać językowi PHP typ naszych zmiennych, bez względu na to czy zmienną była wartość liczbowa, czy tekst. PHP automatycznie konwertuje typ zmiennych na odpowiedni, na podstawie jego wartości. W innych językach, takich jak C, C++ i Java, programista musi zadeklarować nazwę i typ zmiennej przed jej użyciem. 1.2.4 Zakres zmiennych W PHP zmienne można deklarować w dowolnym miejscu w skrypcie. Zakres zmiennej jest częścią skryptu, w którym zmienna może być używana, lub chcemy się do niej w tym miejscu odwołać. PHP ma trzy różne zakresy zmiennych: local, global, static. Zmienna zadeklarowana poza funkcją ma zakres globalny: <?php $x = 5; // zmienna globalna function testowa () { // Użycie zmiennej x wewnątrz funkcji wywoła błąd echo "<p>Zmienna xwewnątrz funkcji wynosi: $x</p>"; } testowa (); //wywołanie funkcji echo "<p>Zmienna x poza funkcją wynosi: $x</p>"; ?> Zmienna zadeklarowana wewnątrz funkcji ma zakres lokalny: <?php function testowa2 () { $x = 5; // zmienna lokalna echo "<p>Zmienna x wewnątrz funkcji ma wartość: $x</p>"; } testowa2 (); // wywołanie funkcji // użycie zmiennej poza ciałem funkcji wywoła błąd echo "<p>Zmienna x poza funkcją ma wartość: $x</p>"; ?> Pamiętaj o tym, że możesz mieć lokalne zmienne o tej samej nazwie w różnych funkcjach, ponieważ zmienne lokalne są rozpoznawane tylko przez funkcję, w jakiej są zadeklarowane. Słowo kluczowe global Słowo kluczowe global jest używane, aby zdefiniować dostęp do zmiennej globalnej z poziomu funkcji. Aby to zrobić, użyj słowa kluczowego global przed zmiennymi (wewnątrz funkcji), na przykład: <?php $x = 5; $y = 10; function globalne () { global $x , $y; $y = $x + $y; } globalne (); echo $y; // Wynikiem będzie 15. ?> PHP przechowuje również wszystkie zmienne globalne w tablicy o nazwie $GLOBALS[index]. Indeks przechowuje nazwę zmiennej. Ta tablica jest również dostępna z wnętrza funkcji i może być używana do bezpośredniej aktualizacji zmiennych globalnych. Powyższy przykład z użyciem tablicy $GLOBALS: <?php $x = 5; $y = 10; function tabglobalna () { $GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y']; } tabglobalna (); echo $y; //Wynikiem będzie 15 ?> Słowo kluczowe static Zwykle gdy funkcja się zakończy (wykona), jej zmienne zostają usunięte. Czasami może zdarzyć się tak, że będziemy chcieli jeszcze tych zmiennych użyć dalej. Aby uniknąć usunięcia zmiennej po wykonaniu funkcji należy użyć słowa kluczowego static. Na przykład: <?php function staticTest () { static $x = 0; echo $x; $x ++; } staticTest (); staticTest (); staticTest (); ?> W takim wypadku, za każdym razem, gdy funkcja jest wywoływana, ta zmienna będzie nadal zawierała informacje zawarte w ostatniej chwili wywołania funkcji. Pamiętaj, że zmienna jest nadal lokalna dla funkcji. 1.3 Instrukcje echo oraz print W PHP istnieją dwa podstawowe sposoby uzyskiwania danych wyjściowych: echo i print. W tym poradniku częściej będziemy korzystać z instrukcji echo. W tym rozdziale będzie trochę więcej informacji o obu instrukcjach. Instrukcje echo i print są mniej więcej takie same. Obie są używane do wyświetlania danych na ekranie. Różnice są niewielkie, echo nie ma wartości zwracanej, podczas gdy print ma wartość zwracaną 1, dzięki czemu może być użyta w wyrażeniach. Instrukcja echo może przyjmować wiele parametrów (chociaż takie użycie jest rzadkie), podczas gdy print może wziąć jeden argument. Instrukcja echo jest nieznacznie szybsza niż instrukcja print. 1.3.1 Instrukcja echo Instrukcja echo może być używana z nawiasami lub bez:echo()lub echo. Poniższy przykład ilustruje sposób wyświetlania tekstu za pomocą polecenia echo (zauważ, że tekst może zawierać znaczniki HTML): <?php echo " <h2>PHP jest fajny !</h2>"; echo " Witaj !<br>"; echo " Chcę się uczyć PHP !<br>"; echo "Ten", "ciąg", "został", "stworzony", "z wielu parametrów."; ?> Poniższy przykład ilustruje sposób wyświetlania tekstu i zmiennych za pomocą instrukcji echo: <?php $txt1 = "Nauka PHP"; $txt2 = "na Pecetowiczu"; $x = 5; $y = 4; echo "<h2>". $txt1 ." </h2>"; echo "Uczę się PHP" .$txt2. "<br>"; echo $x + $y; ?> 1.3.2 Instrukcja print Instrukcja print może być używana z nawiasami lub bez: print() lub print. Poniższy przykład ilustruje sposób wyświetlania tekstu za pomocą polecenia print (zauważ, że tekst może zawierać znaczniki HTML): <?php print "<h2>PHP jest fajny!</h2>"; print "Witaj!<br>"; print "Chcę się uczyć PHP!"; ?> Poniższy przykład ilustruje sposób wyświetlania tekstu i zmiennych za pomocą instrukcji drukowania: <?php $txt1 = "Uczę się PHP"; $txt2 = "na Pecetowiczu"; $x = 5; $y = 4; print "<h2>". $txt1 ."</h2>"; print "Uczę się ". $txt2 ."<br>"; print $x + $y; ?>
 2. 1. PHP to język skryptowy serwera i potężne narzędzie do tworzenia dynamicznych i interaktywnych stron internetowych. PHP jest akronimem dla "PHP: Hypertext Preprocessor", PHP jest powszechnie używanym, skryptowym językiem open source, Skrypty PHP są wykonywane na serwerze, PHP jest bezpłatne do pobrania i używania. Autorem kursu jestem Ja. Źródło: własna treść z małą pomocą stron takich jak miroslawzelent.pl 1.1 Składnia Skrypty PHP mogą być dodawane w dowolnych miejscach w dokumencie. Skrypty rozpoczynamy od znacznika <?php i kończą się znacznikiem ?> . Na przykład: <?php // W tym miejscu kod PHP ?> Domyślnym rozszerzeniem pliku, który zawiera kod PHP to .php. Plik .php najczęściej posiada w sobie znaczniki HTML oraz kilka skryptów napisanych w języku PHP. Poniżej znajduje się przykład pliku PHP, który zawiera skrypt PHP z wykorzystaniem wbudowanej funkcji echo, która wyświetla tekst "Język PHP": <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1> Pierwszy kod PHP </h1> <?php echo "Język PHP"; ?> </body> </html> Zwróć uwagę, że skrypt PHP kończy się średnikiem (;). 1.1.1 Komentarze Komentarz w kodzie PHP to linia, która nie będzie interpretowana / wykonywana jako część programu. Jego jedynym celem jest udzielenie informacji dla kogoś, kto patrzy w kod. Komentarze są wykorzystywane do: informacja dla innych programistów (osób uczących się), Przypomnij sobie, co zrobiłeś - większość programistów doświadczyła powrotu do własnej pracy po roku lub dwóch latach i musiała ponownie dowiedzieć się, co zrobili. Komentarze mogą przypomnieć Ci, co myślałeś, gdy pisałeś kod. PHP wspiera różnego rodzaju typy komentarzy: <!DOCTYPE html> <html> <body> <?php // Komentarz w pojedynczej linii # Inny typ komentarza w jednej linii /* Komentarz na wiele linii */ // Komentarzy można również używać wewnątrz kodu $x = 5 /* + 15 */ + 5; echo $x; ?> </body> </html> 1.1.2 Wielkość znaków W PHP wszystkie słowa kluczowe (np. if, else, while, echo itd.), Klasy, funkcje i funkcje zdefiniowane przez użytkownika NIE są rozróżnialne (case sensitivity - charakteryzującej się rozróżnianiem semantyki liter małych i wielkich). W poniższym przykładzie wszystkie trzy polecenia echo są poprawne: <!DOCTYPE html> <html> <body> <?php ECHO "Cześć!<br>"; echo "Witam !<br>"; EcHo "Dzień dobry !<br>"; ?> </body> </html> Jednak, wszystkie nazwy zmiennych są rozróżniane. W poniższym przykładzie tylko pierwsze wyrażenie wyświetli wartość zmiennej koloru (to dlatego, że $color, $COLOR i $coLOR są traktowane jako trzy różne zmienne): <!DOCTYPE html> <html> <body> <?php $color = "czerwonego"; echo "Moje auto jest koloru " . $color . "<br >"; echo "Mój dom jest koloru " . $COLOR . "<br >"; echo "Moja łódka jest koloru " . $coLOR . "<br >"; ?> </body> </html>

Forum komputerowe

Pecetowicz to forum komputerowe zrzeszające pasjonatów komputerowych, informatyków, programistów, grafików komputerowych, czy specjalistów od marketingu i SEO. To miejsce wolnej dyskusji i wymiany doświadczeń. W dyskusjach uczestniczą początkujący oraz starzy wyjadacze z branży IT. Istniejemy po to by dzielić się wiedzą i zarażać pasją innych, niezależnie od ich wieku i stylu wypowiedzi. Nasze motto brzmi: Przyjdź z tym czego szukasz, zostań przez to co Ci się spodoba!

Zdobywaj wiedzę, ucz się od najlepszych poznaj interesujące osoby, dołącz do zespołu, sprzedawaj, kupuj, wymieniaj się, załóż własny klub, czatuj z innymi, wyróżnij swój profil z pośród tysięcy innych i przede wszystkim baw się dobrze :-)

×
×
 • Create New...