Skocz do zawartości
Szukaj na Pecetowiczu
 • Utwórz konto

Adresacja IPv4 | Praca kontrolna | Informatyka


Rekomendowane odpowiedzi

Praca kontrolna na Informatykę o adresajcji IPv4 i przydatnych pojęciach.

Standard TCP/IP zawiera trzy poziomy adresowania oraz kapsułkowania (enkapsulacji).

 • TCP – odpowiada za adresowanie na pojedynczym komputerze (host)  
 • IP – odpowiada za adresowanie konkretnego komputera w sieci globalnej
 • MAC – adresowanie urządzenia w sieci lokalnej.

Protokół IPv4 jest adresem logicznym i funkcjonuje w warstwie sieciowej (Internetu). Wykorzystuje 32 bitowy, binarny schemat adresowania, w celu identyfikowania sieci, urządzeń sieciowych i komputerów przyłączonych do sieci. Adresy te, znane jako adresy IP, są ściśle regulowane przez Internet Network Information Center.
Jest unikalny w skali globalnej, poza pewnymi specjalnymi przypadkami. Nie musi być jednoznacznie przypisany jednemu urządzeniu (interfejsowi sieciowemu): jeden interfejs może mieć wiele adresów IP, jeden adres IP może przypisany wielu urządzeniom.

Choć administrator sieci ma możliwość dowolnego wybierania nie zarejestrowanych adresów IP, taka praktyka spowoduje, że komputery mające takie "podrobione" adresy IP mogą działać prawidłowo tylko w obrębie swej własnej domeny. Próby dostępu do internetu z pewnością wykażą niepożądane skutki.

W sieciach wykorzystujących protokoły TCP/IP aktualnie są stosowane 32-bitowe adresy które jednoznacznie określają sieć oraz komputer dołączony do tej sieci. Każda z pięciu klas adresów IP jest oznaczona literą alfabetu: klasa A, B, C, D i E.

Każdy adres składa się z dwóch części: adresu sieci i adresu hosta. Wzajemna relacja między nimi zależy od klasy adresów. Podział adresu IP na liczbę bitów określających sieć i liczbę bitów określających komputer wynika z faktu, że każde przedsiębiorstwo, które otrzymuje adresy Internetowe do własnego wykorzystania, otrzymuje tylko jakiś wydzielony zakres adresów IP, określany mianem: przestrzeni adresowej.

Poszczególne klasy prezentują odmienne uzgodnienia dotyczące liczby obsługiwanych sieci i hostów.

Choć są to adresy binarne, zwykle przedstawia się je w tzw. formacie dziesiętnym kropkowym (np. 194.29.174.2), aby ułatwić człowiekowi ich używanie. Kropki rozdzielają cztery oktety adresu.

Poza określaniem numerów adresów IP dla sieci i hostów możliwe jest także określenie numeru zwanego adresem podsieci. Podsieci poszerzają pole adresu sieci poza granicę zdefiniowana przez schemat dla typów A, B, C. Zapewnia to możliwość hierarchizacji poszczególnych podsieci wewnątrz sieci.

W pewnym momencie rozwoju Internetu okazało się, że ten sposób przydzielania adresów sieci jest bardzo nieekonomiczny. Dostępne klasy adresów zaczęły się bardzo szybko kurczyć. Wprowadzono system zwany: bezklasowym rutowaniem międzydomenowym CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Pojawiło się pojęcie maski sieci.

typ-opis-sieci.png

W pewnym momencie rozwoju Internetu okazało się, że ten sposób przydzielania adresów sieci jest bardzo nieekonomiczny. Dostępne klasy adresów zaczęły się bardzo szybko kurczyć. Wprowadzono system zwany: bezklasowym rutowaniem międzydomenowym CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Pojawiło się pojęcie maski sieci.

Maska sieci składa się podobnie jak adres IP z 4 bajtów, używana jest do wydzielenia części adresu odpowiadającej za identyfikację sieci i części odpowiadającej za identyfikację komputera z adresu IP. Poniżej zamieszczam ilustrację tej metody.

Adresy IP umożliwiają utworzenie sieci logicznych w jednej dużej sieci fizycznej posiadającej jeden adres IP. Można tego dokonać korzystając z bitów części identyfikującej komputer w adresie IP oraz 32-bitowej maski podsieci.

 Zasada użycia maski jest następująca: jeśli bit w masce ma wartość 1, to odpowiadający mu bit w adresie IP jest bitem części sieciowej. Jeśli bit w masce jest równy 0, to bit adresu należy do części określającej komputer. Przykładowo maska 255.255.255.0 zastosowana do adresu klasy B rozszerzy część sieciową o jeden bajt. Pierwsze dwa bajty są częścią sieciową klasy B, trzeci bajt jest adresem podsieci a ostatni określa komputer w podsieci.

 • Adres IP:    212.51.219.50
 • Maska sieci: 255.255.255.192
 • Adres IP:    11010100.00110011.11011011.00110010
 • Maska:       11111111.11111111.11111111.11000000
 • Adres sieci: 11010100.00110011.11011011.00000000
 • Broadcast:   11010100.00110011.11011011.00111111
 • Adres sieci: 212.51.219.0
 • Broadcast:   212.51.219.63
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kontynuuj dyskusję

Dołącz do Pecetowicza, aby kontynuować dyskusję w tym wątku.

 • Dodaj nową pozycję...
 • Dodaj nową pozycję...