Skocz do zawartości
PL
Szukaj na Pecetowiczu
 • Utwórz konto

API SMS PHP


Rekomendowane odpowiedzi

:arrow: Zainspirowany tematem https://www.pecetowicz.pl/temat/jak-stworzyc-wlasne-sms-api-pod-skrypt-php-63375 jakiś czas temu napisałem swoje pierwsze prymitywne API https://bitbucket.org/marvin1994pl/sms-api

Patrzcie oceniajcie i wytykajcie błędy!

<?php 

//POST vs GET?

	if($_GET){  

  // Filtracja przesłanych danych  	


  	if(isset($_GET['key'])==0){

	die("Brak klucz api!
");

	}

  	if(isset($_GET['pay'])==0){

	die("Brak klucza platnosci!
");

	}

	if(isset($_GET['buyer'])==0){

	$buyer = NULL;

	}else{

	$buyer = urldecode($_GET['buyer']);}

	if(isset($_GET['code'])==0){

	die("Brak kodu do sprawdzenia!
");

	}

	$code = $_GET['code'];

	if(!preg_match("/^[A-Za-z0-9]{8}$/",$code)){

	die("Zly format kodu!
");	

	}
		try{

		$servername = "localhost";

		$username = "root";

		$password = "T45R52g2";

		$dbname = "sms";


		$dbHandle = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);

		//echo 'Połączenie nawiązane!
';

		//$dbHandle->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

			}

	catch (PDOException $e)

		{

		//$dbHandle = null;

		die("Błąd połączenia z bazą!: " . $e->getMessage() . "
");

		}


		//pobiera id z klucza api

		$statement = $dbHandle->prepare('SELECT id FROM api_key WHERE aut = :key');

		$statement->bindValue(':key', $_GET['key'], PDO::PARAM_STR);

		$statement->execute();

		//czy zwraca

		if($statement->rowCount() != 1){$dbHandle = null; $statement->closeCursor(); die("Błędny klucz API!
");}


		foreach($statement as $row)

		$iduser = $row['id'];

		$statement->closeCursor();

		//echo 'Dobry klucz API! '.$iduser.'
';


		//sprawdza poprawnosc i istnienie pay

		$statement = $dbHandle->prepare('SELECT inter FROM api_sms_pay WHERE id = :pay');

		$statement->bindValue(':pay', $_GET['pay'], PDO::PARAM_INT);

		$statement->execute();

		//czy zwraca

		if($statement->rowCount() != 1){$dbHandle = null; $statement->closeCursor(); die("Błędny klucz platnosci!
");}


		foreach($statement as $row)

		$inter = $row['inter'];

		$statement->closeCursor();

		//echo 'Dobry klucz platnosci! Inter = '.$inter.'
';

						// 0 - HomePay 1 - CashBill

			switch ($inter) {

		  	case 0:

		   		$statement = $dbHandle->prepare('SELECT id_acc, cost FROM api_sms_pay WHERE id = :pay');

				$statement->bindValue(':pay', $_GET['pay'], PDO::PARAM_INT);

				$statement->execute();

				foreach($statement as $row){

				$acc = $row['id_acc'];

				$cost = $row['cost'];

				}

				$statement->closeCursor();

								 /*KOD MA WYKONYWAC PO DOSTARCZENIU CODE*/

					$handle=fopen("http://homepay.pl/API/check_code.php?usr_id=3078 &acc_id=".$acc."&code=".$code,'r');

					$check=fgets($handle,8);

					fclose($handle); //dotad ok!!

						//$check=1; //debug

					switch($check){

						case 0:

							die("0"); //Nieprawidlowy kod

							break;

						case 1:


							$cost*=0.47; //normalnie 48%


							$statement = $dbHandle->prepare('INSERT INTO api_sms_history (id_user, code, buyer, cost) VALUES (:id, :code, :buyer, :cost)');

					  $statement->bindValue(':buyer', $buyer, PDO::PARAM_STR);

						$statement->bindValue(':code', $code, PDO::PARAM_STR);

					  $statement->bindValue(':cost', $cost, PDO::PARAM_INT);

					  $statement->bindValue(':id', $iduser, PDO::PARAM_INT);

					  $statement->execute();


							$statement = $dbHandle->prepare('SELECT wallet1 FROM konta WHERE id = :id');

					  $statement->bindValue(':id', $iduser, PDO::PARAM_INT);

						$statement->execute();

						foreach($statement as $row)

						$wallet1 = $row['wallet1'];


						$wallet1+=$cost;


							$statement = $dbHandle->prepare("UPDATE konta SET wallet1=:wallet1 WHERE id = :id");

						$statement->bindValue(':id', $iduser, PDO::PARAM_INT);

					  $statement->bindValue(':wallet1', $wallet1, PDO::PARAM_INT);

					  $statement->execute();							$dbHandle = null; die ("1"); //powodzenie platnosci

							break;

						case 2:

						$dbHandle = null; die ("1"); //powodzenie platnosci

						break;

						default:

							$dbHandle = null; die("Niepowodzenie płatności"); //niepowodzenie platnosci

							break;

						}												

					break;

				case 1:

		   			$statement = $dbHandle->prepare('SELECT sufix, numer, cost FROM api_sms_pay WHERE id = :pay');

				$statement->bindValue(':pay', $_GET['pay'], PDO::PARAM_INT);

				$statement->execute();

				foreach($statement as $row){

				$sufix = $row['sufix'];

				$numer = $row['numer'];

				$cost = $row['cost'];

				}

				$statement->closeCursor();

								 /*KOD MA WYKONYWAC PO DOSTARCZENIU CODE*/

					$idcb = ''; # kod referencyjny (ref)

					$txt = urlencode('ag.'.$sufix); # pelny prefiks kodów bezobslugowych 

					$handle=fopen("http://sms.cashbill.pl/backcode_check_fulloutput.php?id=".$idcb."&code=".$txt."&check=".$code."", 'r'); 

					$status = fgets($handle, 8);

					$czas_zycia = fgets($handle, 24);

					$foo = fgets($handle, 96); //tresc

					$bramka = fgets($handle, 96); //nr na ktory wyslano

					fclose($handle); //dotad ok!!


					//echo $numer.'='.$bramka.'';


						 if($status == '0')

 {

die("0"); //Nieprawidlowy kod

 }

 else

 {

 	if($numer!=$bramka){unset($numer); $dbHandle = null; die("Nie oszukuj");}


// kod prawidlowy

	$cost*=0.49; //normalnie 50%


							$statement = $dbHandle->prepare('INSERT INTO api_sms_history (id_user, code, buyer, cost) VALUES (:id, :code, :buyer, :cost)');

					  $statement->bindValue(':buyer', $buyer, PDO::PARAM_STR);

						$statement->bindValue(':code', $code, PDO::PARAM_STR);

					  $statement->bindValue(':cost', $cost, PDO::PARAM_INT);

					  $statement->bindValue(':id', $iduser, PDO::PARAM_INT);

					  $statement->execute();


							$statement = $dbHandle->prepare('SELECT wallet1 FROM konta WHERE id = :id');

					  $statement->bindValue(':id', $iduser, PDO::PARAM_INT);

						$statement->execute();

						foreach($statement as $row)

						$wallet1 = $row['wallet1'];


						$wallet1+=$cost;


							$statement = $dbHandle->prepare("UPDATE konta SET wallet1=:wallet1 WHERE id = :id");

						$statement->bindValue(':id', $iduser, PDO::PARAM_INT);

					  $statement->bindValue(':wallet1', $wallet1, PDO::PARAM_INT);

					  $statement->execute();						$dbHandle = null; die ("1"); //powodzenie platnosci

 } 


		   		break;

			}


		} else {

			$dbHandle = null; die("Błąd danych klienta!");

		}

$dbHandle = null;
>[/code]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kontynuuj dyskusję

Dołącz do Pecetowicza, aby kontynuować dyskusję w tym wątku.

 • Dodaj nową pozycję...
 • Dodaj nową pozycję...