Skocz do zawartości
PL
Szukaj na Pecetowiczu
 • Utwórz konto

Gra warcaby Java Swing


Rekomendowane odpowiedzi

Cześć! Potrzebuje pomocy lub zlecę wykonanie gry - warcabów w Java Swing. Zrobiłem: plansze, pionki, ruch pionków (niedokładne).

Mam problem ze zrobieniem:

 • - granicy szachownicy (aby nie można było przesunąć pionków poza szachownice)
 • - gdy nacisnę na dany kafelek (kwadrat) ma w konsoli pokazywać się nazwa danego kafelka np. A1
 • - przesuwanie się pionków tylko i wyłącznie o jedno pole w lewo-skos i prawo-skos (teraz można je przesuwać po całej szachownicy)
 • - bicie przeciwnika
 • - dodanie damek 
 • - uporządkowanie kodu

Co wykonać?: Poniżej
Za cenę: Do dogadania

Sposób płatności: Przelew
Kontakt: PW.

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseMotionAdapter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Plansza extends JComponent {
 private final static int SQUAREDIM = (int) (Pionek.getDimension() * 1.25);
 private final Dimension dimPrefSize;
 private boolean ruch = false;
 private int deltax, deltay;
 private PozycjaPionka kontrolaPozycji;
 private int oldcx, oldcy;
 private final List<PozycjaPionka> posChecks;

 public Plansza() {
  posChecks = new ArrayList<>();
  int BOARDDIM = 8 * SQUAREDIM;
  dimPrefSize = new Dimension(BOARDDIM, BOARDDIM);

  addMouseListener(new MouseAdapter() {
   @Override
    // mysz wcisnieta
    public void mousePressed(MouseEvent me) {

    int x = me.getX();
    int y = me.getY();

    for (PozycjaPionka posCheck : posChecks)
     if (Pionek.contains(x, y, posCheck.cx, posCheck.cy)) {
     Plansza.this.kontrolaPozycji = posCheck;
     //wracanie na swoje pole, po złej próbie ruchu
     oldcx = posCheck.cx;
     oldcy = posCheck.cy;
     // nie wiem co to
     deltax = x - posCheck.cx;
     deltay = y - posCheck.cy;
     ruch = true;
     return;
    }

   }
   @Override
    // zwolnienie myszy
    public void mouseReleased(MouseEvent me) {
    if (ruch)
     ruch = false;
    else
     return;
    int x = me.getX();
    int y = me.getY();
    kontrolaPozycji.cx = (x - deltax) / SQUAREDIM * SQUAREDIM + SQUAREDIM / 2;
    kontrolaPozycji.cy = (y - deltay) / SQUAREDIM * SQUAREDIM + SQUAREDIM / 2;
    for (PozycjaPionka posCheck: posChecks)
     if (posCheck != Plansza.this.kontrolaPozycji && posCheck.cx
       == Plansza.this.kontrolaPozycji.cx && posCheck.cy == Plansza.this.kontrolaPozycji.cy) {
     Plansza.this.kontrolaPozycji.cx = oldcx;
     Plansza.this.kontrolaPozycji.cy = oldcy;
     break;
    }
    kontrolaPozycji = null;
    repaint();
   }
  });

  addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter() {
   @Override
    // przeciaganie myszy
    public void mouseDragged(MouseEvent me) {
    if (ruch) {
     kontrolaPozycji.cx = me.getX() - deltax;
     kontrolaPozycji.cy = me.getY() - deltay;
     repaint();
    }
   }
  });
 }

 public void dodaj(Pionek pionek, int row, int col) {
  PozycjaPionka posCheck = new PozycjaPionka();
  posCheck.pionek = pionek;
  posCheck.cx = (col - 1) * SQUAREDIM + SQUAREDIM / 2;
  posCheck.cy = (row - 1) * SQUAREDIM + SQUAREDIM / 2;
  posChecks.add(posCheck);
 }
 @Override
  public Dimension getPreferredSize() {
  return dimPrefSize;
 }

 @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
  rysowaniePlanszy(g);
  for (PozycjaPionka posCheck: posChecks) {
   if (posCheck != Plansza.this.kontrolaPozycji) {
    posCheck.pionek.draw(g, posCheck.cx, posCheck.cy);
   }
  }
  if (kontrolaPozycji != null) {
   kontrolaPozycji.pionek.draw(g, kontrolaPozycji.cx, kontrolaPozycji.cy);
  }
 }

 private void rysowaniePlanszy(Graphics g) {
  ((Graphics2D) g).setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
  for (int row = 0; row < 8; row++) {
   g.setColor(((row & 1) != 0) ? Color.GRAY : Color.WHITE);
   for (int col = 0; col < 8; col++) {
    g.fillRect(col * SQUAREDIM, row * SQUAREDIM, SQUAREDIM, SQUAREDIM);
    g.setColor((g.getColor() == Color.GRAY) ? Color.WHITE : Color.GRAY);
   }
  }
 }

 private static class PozycjaPionka {
  public Pionek pionek;
  public int cx;
  public int cy;
 }
}

#2

import java.awt.*;

public final class Pionek {
 public enum JakiPionek {
  BLACK,RED
  }

 private final static int DIMENSION = 50;
 private final JakiPionek jakiPionek;

 public Pionek(JakiPionek jakiPionek) {
  this.jakiPionek = jakiPionek;
 }
 public void draw(Graphics g, int cx, int cy) {
  int x = cx - DIMENSION / 2;
  int y = cy - DIMENSION / 2;
  g.setColor(jakiPionek == JakiPionek.BLACK ? Color.BLACK : Color.WHITE);
  g.fillOval(x, y, DIMENSION, DIMENSION);
  g.drawOval(x, y, DIMENSION, DIMENSION);
 }

 public static boolean contains(int x, int y, int cx, int cy) {
  return (cx - x) * (cx - x) + (cy - y) * (cy - y) < DIMENSION  * DIMENSION / 2;
 }
 public static int getDimension() {
  return DIMENSION;
 }
}

#3

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Main extends JFrame {

 public Main (String tytul) {
  super(tytul);
  setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); //pozwala zakonczyc program x-em
  Plansza plansza = new Plansza(); // tworzenie planszy do gry
  // dodawanie pionkow
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 1, 2);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 1, 4);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 1, 6);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 1, 8);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 2, 1);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 2, 3);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 2, 5);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 2, 7);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 3, 2);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 3, 4);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 3, 6);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.RED), 3, 8);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 6, 1);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 6, 3);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 6, 5);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 6, 7);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 7, 2);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 7, 4);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 7, 6);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 7, 8);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 8, 1);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 8, 3);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 8, 5);
  plansza.dodaj(new Pionek(Pionek.JakiPionek.BLACK), 8, 7);
  setContentPane(plansza);
  pack();
  setResizable(false);
  setVisible(true);
 }

 public static void main(String[] args) {
  Runnable warcaby = () new Main("W A R C A B Y");
  EventQueue.invokeLater(warcaby);
 }
}
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 lata później...

Na GitHub można znaleźć projekt zaliczeniowy z grą Warcaby: PROJEKT-JAVA-WARCABY.

A tutaj jest pełna implementacja, co prawda szachów ale można przerobić zasady gry: https://nanochess.org/chess5.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kontynuuj dyskusję

Dołącz do Pecetowicza, aby kontynuować dyskusję w tym wątku.

 • Dodaj nową pozycję...
 • Dodaj nową pozycję...