Skocz do zawartości
Ziele92

[ INDEX ] Subfora w 2-3 kolumnach

Polecane posty

Ziele92

Nazwa modyfikacji : [ INDEX ] Subfora w 2-3 kolumnach

Pełny opis problemu : No więc tak, chciałem zrobić aby subfora dzieliły się na dwie kategorie, używałem poleceń z przemo.org/phpBB2/forum/viewtopic.php?t=57792 , i nic nie wychodzi :/ Podmieniłem wszystko i dalej nic się nie zmieniło, proszę o pomoc, a jeśli by można to chciałbym już gotowca to znaczy jakbyście mogli to sami edytować moją pracę to bym był bardzo wdzięczny:

- Praca w moim wykonaniu.

<?php

/***************************************************************************

 *           functions_hierarchy.php

 *           -------------------

 * begin        : Saturday, Feb 13, 2001

 * copyright      : (C) 2003 Ptirhiik (Pierre) http://www.rpgnet-fr.com

 * email        : admin@rpgnet-fr.com

 * modification    : (C) 2003 Przemo przemo.org/phpBB2/

 * date modification  : ver. 1.12.0 2005/11/11 13:28

 *

 ***************************************************************************/


/***************************************************************************

 *	This program is free software; you can redistribute it and/or modify

 *	it under the terms of the GNU General Public License as published by

 *	the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or

 *	(at your option) any later version.

 ***************************************************************************/


function get_max_depth($cur = 'Root', $all = false, $level = -1, &$keys, $max = -1)

{

	global $tree;

	if ( empty($keys['id']) )

	{

		$keys = array();

		$keys = get_auth_keys($cur, $all);

	}


	$max_level = 0;

	for($i = 0; $i < count($keys['id']); $i++)

	{

		if ( $keys['level'][$i] > $max_level )

		{

			$max_level = $keys['level'][$i];

		}

	}

	return $max_level;

}


function build_index($cur = 'Root', $cat_break = false, &$forum_moderators, $real_level = -1, $max_level = -1, &$keys, $br = false)

{

	global $userdata, $db, $lang, $template, $phpEx, $board_config, $lang, $images, $theme;

	global $tree, $phpEx, $idx_buffer, $readhist_buffer, $userdata, $HTTP_COOKIE_VARS, $unique_cookie_name;

	// init

	$display = false;


	$board_config['split_cat'] = (!$board_config['split_cat_over']) ? $userdata['user_split_cat'] : $board_config['split_cat'];


	// get the sub_forum switch value

	$board_config['sub_forum'] = (!$board_config['sub_forum_over']) ? $userdata['user_sub_forum'] : $board_config['sub_forum'];

	$sub_forum = intval($board_config['sub_forum']);

	if ( ($sub_forum == 2) && defined('IN_VIEWFORUM') )

	{

		$sub_forum = 1;

	}

	$pack_first_level = ($sub_forum == 2);


	// verify the cat_break parm

	if ( ($cur != 'Root') && ($real_level == -1) )

	{

		$cat_break = false;

	}


	// display the level

	$athis = isset($tree['keys'][$cur]) ? $tree['keys'][$cur] : -1;


	// display each kind of row


	// root level head

	if ( $real_level == -1 )

	{

		// get max inc level

		$max = -1;

		if ( $sub_forum == 2 )

		{

			$max = 0;

		}

		if ( $sub_forum == 1 )

		{

			$max = 1;

		}

		$keys = array();

		$keys = get_auth_keys($cur, false, -1, $max);

		$max_level = get_max_depth($cur, false, -1, $keys, $max);

	}


	// table header

	if ( ($board_config['split_cat'] && $cat_break && ($real_level == 0)) || ((!$board_config['split_cat'] || !$cat_break) && ($real_level == -1)) )

	{

		// if break, get the local max level

		if ( $board_config['split_cat'] && $cat_break && ($real_level == 0) )

		{

			$max_level = 0;

			// the array is sorted

			$start = false;

			$stop = false;

			for($i=0; ($i < count($keys['id']) && !$stop); $i++)

			{

				if ( $start && ($tree['main'][$keys['idx'][$i]] == $tree['main'][$athis]) )

				{

					$stop = true;

					$break;

				}

				if ( $keys['id'][$i] == $cur )

				{

					$start = true;

				}

				if ( $start && !$stop && ($keys['level'][$i] > $max_level) )

				{

					$max_level = $keys['level'][$i];

				}

			}

		}

		$template->assign_block_vars('catrow', array());

		$template->assign_block_vars('catrow.tablehead', array(

			'CAT_ID' => $cur,

			'L_FORUM' => ($athis < 0) ? $lang['Forum'] : get_object_lang($cur, 'name'),

			'INC_SPAN' => $max_level + 2)

		);

		if ( $cur != 'Root' )

		{

			$template->assign_block_vars('catrow.tablehead.br', array('CAT_ID' => $cur));

		}

	}


	// get the level

	$level = $keys['level'][$keys['keys'][$cur]];


	// sub-forum view management

	$pull_down = true;

	if ( $sub_forum > 0 )

	{

		$pull_down = false;

		if ( ($real_level == 0) && ($sub_forum == 1) )

		{

			$pull_down = true;

		}

	}


	if ( $level >= 0 )

	{

		// cat header row

		if ( ($tree['type'][$athis] == POST_CAT_URL) && $pull_down )

		{

			// display a cat row

			$cat = $tree['data'][$athis];

			$cat_id = $tree['id'][$athis];


			// get the class colors

			$class_catLeft = 'catLeft';

			$class_cat = 'cat';

			$class_rowpic = 'rowpic';


			// send to template

			$template->assign_block_vars('catrow', array());

			$template->assign_block_vars('catrow.cathead', array(

				'CAT_ID' => $cat_id,

				'CAT_TITLE'	=> get_object_lang($cur, 'name'),

				'CLASS_CATLEFT'	=> $class_catLeft,

				'CLASS_CAT'	=> $class_cat,

				'CLASS_ROWPIC'	=> $class_rowpic,

				'INC_SPAN'	=> $max_level - $level + 2,

				'U_VIEWCAT'	=> append_sid("index.$phpEx?" . POST_CAT_URL . "=$cat_id"))

			);			// add indentation to the display

			for($k = 1; $k <= $level; $k++)

			{

				$template->assign_block_vars('catrow.cathead.inc', array(

					'INC_CLASS' => ($k % 2) ? 'row1' : 'row2')

				);

			}

			if (!empty($cat['cat_desc']))

			{

				$template->assign_block_vars('catrow', array());

				$template->assign_block_vars('catrow.cattitle', array(

					'CAT_DESCRIPTION' => get_object_lang(POST_CAT_URL . $cat_id, 'desc'),

					'INC_SPAN_ALL' => $max_level - $level + 5)

				);

				// add indentation to the display

				for($k = 1; $k <= $level; $k++)

				{

					$template->assign_block_vars('catrow.cattitle.inc', array(

						'INC_CLASS' => ($k % 2) ? 'row1' : 'row2')

					);

				}

			}


			// something displayed

			$display = true;

		}

	}


	// forum header row

	if ( $level >= 0 )

	{

		if ( ($tree['type'][$athis] == POST_FORUM_URL) || (($tree['type'][$athis] == POST_CAT_URL) && !$pull_down) )

		{

			// get the data

			$data	= $tree['data'][$athis];

			$id = $tree['id'][$athis];

			$type = $tree['type'][$athis];

			$sub = (!empty($tree['sub'][$cur]) && $tree['auth'][$cur]['tree.auth_view']);


			// specific to the data type

			$title = get_object_lang($cur, 'name');

			$desc = get_object_lang($cur, 'desc');


			// specific to something attached

			if ( $sub )

			{

				$i_new		= $images['category_new'];

				$a_new		= $lang['New_posts'];

				$i_norm		= $images['category'];

				$a_norm		= $lang['No_new_posts'];

				$i_locked	= $images['category_locked'];

				$a_locked	= $lang['Forum_locked'];

			}

			else

			{

				$i_new		= $images['forum_new'];

				$a_new		= $lang['New_posts'];

				$i_norm		= $images['forum'];

				$a_norm		= $lang['No_new_posts'];

				$i_locked	= $images['forum_locked'];

				$a_locked	= $lang['Forum_locked'];

			}


			// forum link type

			if ( ($tree['type'][$athis] == POST_FORUM_URL) && !empty($tree['data'][$athis]['forum_link']) )

			{

				$i_new		= $images['link'];

				$a_new		= $lang['Forum_link'];

				$i_norm		= $images['link'];

				$a_norm		= $lang['Forum_link'];

				$i_locked	= $images['link'];

				$a_locked	= $lang['Forum_link'];

			}


			if ( defined('IN_VIEWFORUM') && !defined('UNREAD_POSTS') && $userdata['user_id'] != ANONYMOUS )

			{

				define('UNREAD_POSTS', true);

				$userdata = user_unread_posts();

			}


			$forum_id = $tree['id'][$athis];


			// front icon

			if ( $userdata['session_logged_in'] && $forum_id && $type == POST_FORUM_URL )

			{

				if ( isset($userdata['unread_data'][$forum_id]) )

				{

					$smart_new = true;

				}

			}


			$folder_image = ( $smart_new ) ? $i_new : $i_norm;

			$folder_alt = ( $smart_new ) ? $a_new : $a_norm;


			if ( $data['tree.locked'] )

			{

				$folder_image = $i_locked;

				$folder_alt	= $a_locked;

			}


			// moderators list

			$l_moderators	= ' ';

			$moderator_list = ' ';

			if ( $type == POST_FORUM_URL )

			{

				$forum_moderators = moderarots_list($id, 'groups');

				$count_moderators = count($forum_moderators);


				if ( $count_moderators > 0 )

				{

					$moderator_list = implode(', ', $forum_moderators);

					$l_moderators = ( $count_moderators == 1 ) ? $lang['Moderator'] : $lang['Moderators'];

				}

			}


			// last post

			$last_post = '--';


			if ( $data['tree.topic_last_post_id'] )

			{

				$topic_title = $data['tree.topic_title'];

				if ( strlen($topic_title) > (intval($board_config['last_topic_title_length']) -3 ) )

				{

					$topic_title = substr($topic_title, 0, intval($board_config['last_topic_title_length'])) . '...';

				}

				$topic_title = '' . $topic_title . '';

				$board_config['last_topic_title'] = (!$board_config['last_topic_title_over']) ? $userdata['user_last_topic_title'] : $board_config['last_topic_title'];

				$last_postmsg = (($board_config['last_topic_title']) ? $topic_title : '');

				$last_postmsg = ($board_config['last_topic_title']) ? '' . $lang['Last_Post'] . ': ' . $last_postmsg . '' : '';


				$colored_username = color_username($data['tree.user_level'], $data['tree.user_jr'], $data['tree.post_user_id'], $data['tree.post_username']);

				$color_username = $colored_username[0];


				$last_post_time = create_date($board_config['default_dateformat'], $data['tree.post_time'], $board_config['board_timezone']);

				$last_post = $last_post_time . '
';

				if ( $data['post_approve'] || !$data['forum_moderate'] )

				{

					$last_post .= ( $data['tree.post_user_id'] == ANONYMOUS ) ? $data['tree.post_username'] . ' ' : '' . $color_username . ' ';

				}


				$last_post .= '';

			}


			// $num_cols = 3; // liczba kolumn

      $x = -1;

      $width = floor(100 / $num_cols);

			$links = '';

			$board_config['sub_level_links'] = (!$board_config['sub_level_links_over']) ? $userdata['user_sub_level_links'] : $board_config['sub_level_links'];

			if ( $sub && !$pull_down && (intval($board_config['sub_level_links']) > 0) && ((($real_level == 0) && ($sub_forum == 1)) || ($real_level == 1) || ($sub_forum == 2)) )

			{

				for($j=0; $j < count($tree['sub'][$cur]); $j++) if ( $tree['auth'][ $tree['sub'][$cur][$j] ]['auth_view'] )

				{

					$wcur	= $tree['sub'][$cur][$j];

					$wthis	= $tree['keys'][$wcur];

					$wdata	= $tree['data'][$wthis];

					$wname	= get_object_lang($wcur, 'name');

					$wdesc	= get_object_lang($wcur, 'desc');

					switch($tree['type'][$wthis])

					{

						case POST_FORUM_URL:

							$wpgm = append_sid("./viewforum.$phpEx?" . POST_FORUM_URL . '=' . $tree['id'][$wthis]);

							break;

						case POST_CAT_URL:

							$wpgm = append_sid("./index.$phpEx?" . POST_CAT_URL . '=' . $tree['id'][$wthis]);

							break;

						default:

							$wpgm = append_sid("./index.$phpEx");

							break;

					}

					$link = '';

					if ( $wname != '' )

					{

						$style_color = ($tree['data'][$wthis]['forum_color']) ? ' style="color: #' . $tree['data'][$wthis]['forum_color'] . '"' : '';

						$link = '' . $wname . '';

					}


					if ( intval($board_config['sub_level_links']) == 2 )

					{

						$wsub = (!empty($tree['sub'][$wcur]) && $tree['auth'][$wcur]['tree.auth_view']);


						// specific to something attached

//						if ( $wsub )

//						{

							$wi_new		= $images['icon_minicat_new'];

							$wa_new		= $lang['New_posts'];

							$wi_norm	= $images['icon_minicat'];

							$wa_norm	= $lang['No_new_posts'];

							$wi_locked	= $images['icon_minicat_locked'];

							$wa_locked	= $lang['Forum_locked'];

/*						}

						else

						{

							$wi_new		= $images['icon_minipost_new'];

							$wa_new		= $lang['New_posts'];

							$wi_norm	= $images['icon_minipost'];

							$wa_norm	= $lang['No_new_posts'];

							$wi_locked	= $images['icon_minipost_lock'];

							$wa_locked	= $lang['Forum_locked'];

						}

*/

						// forum link type

						if ( ($tree['type'][$wthis] == POST_FORUM_URL) && !empty($wdata['forum_link']) )

						{

							$wi_new		= $images['icon_minilink'];

							$wa_new		= $lang['Forum_link'];

							$wi_norm	= $images['icon_minilink'];

							$wa_norm	= $lang['Forum_link'];

							$wi_locked	= $images['icon_minilink'];

							$wa_locked	= $lang['Forum_link'];

						}


						// front icon


						$u_id = $tree['id'][$wthis];

						$wdata['tree.unread_topics'] = ($userdata['unread_data'][$u_id]) ? true : false;


						$wfolder_image	= ( $wdata['tree.unread_topics'] ) ? $wi_new : $wi_norm;

						$wfolder_alt	= ( $wdata['tree.unread_topics'] ) ? $wa_new : $wa_norm;

						if ( $wdata['tree.locked'] )

						{

							$wfolder_image	= $wi_locked;

							$wfolder_alt	= $wa_locked;

						}

						$wlast_post = '';

						$wlast_post .= '';

					}

					if ( $link != '' )

          {

            $links .= (($links != '') ? ', ' : '') . $wlast_post . $link;

          }

        }

      }


			if ( $userdata['session_logged_in'] && !$tree['type'][$wthis] && $board_config['ctop'] && $userdata['ctop'])

			{

				$count_unread_posts = unread_forums_posts('count', $id);

				$count_unread_topics = (is_array($userdata['unread_data'][$id])) ? count($userdata['unread_data'][$id]) : 0;


				$num_new_topics = ($count_unread_topics) ? '
' . $lang['unread_topicsss'] . ' ' . $count_unread_topics . '' : '';

				$num_new_posts = ($count_unread_posts) ? '
' . $lang['unread_postsss'] . ' ' . $count_unread_posts . '' : '';

			}


			// send to template

			$template->assign_block_vars('catrow', array());

			$template->assign_block_vars('catrow.forumrow', array(

				'FORUM_ID' => $id,

//				'CAT_ID' => str_replace(POST_CAT_URL, '', $tree['main'][$athis]),

				'FORUM_FOLDER_IMG' => $folder_image,

				'FORUM_NAME' => replace_encoded($title),

				'FORUM_DESC' => replace_encoded($desc),

				'POSTS' => $data['tree.forum_posts'],

				'TOPICS' => $data['tree.forum_topics'],

				'LAST_POST'	=> $last_post,

				'LAST_POSTMSG'	=> replace_encoded($last_postmsg),

				'MODERATORS' => $moderator_list,

				'L_MODERATOR' => $l_moderators,

				'MODERATORS' => $moderator_list,

				'L_MODERATOR' => $l_moderators, 

				'L_FORUM_FOLDER_ALT' => $folder_alt, 

				'U_VIEWFORUM' => ($type == POST_FORUM_URL) ? append_sid("viewforum.$phpEx?" . POST_FORUM_URL . "=$id") : append_sid("index.$phpEx?" . POST_CAT_URL . "=$id"),

				'FORUM_COLOR' => ($tree['data'][$athis]['forum_color'] != '' && $tree['type'][$athis] != POST_CAT_URL) ? ' style="color: #' . $tree['data'][$athis]['forum_color'] . '"' : '',

				'NUM_NEW_TOPICS' => $num_new_topics,

				'NUM_NEW_POSTS' => $num_new_posts,

				'INC_SPAN' => $max_level- $level+1,

				'INC_CLASS'	=> ( !($level % 2) ) ? 'row1' : 'row2')

			);


			// add indentation to the display

			for($k=1; $k <= $level; $k++)

			{

				$template->assign_block_vars('catrow.forumrow.inc', array(

					'INC_CLASS' => ($k % 2) ? 'row1' : 'row2')

				);

			}


			// add the links row

			if ( !empty($links) )

			{

				$template->assign_block_vars('catrow.forumrow.links', array(

					'L_LINKS' => (empty($moderator_list) ? '' : '
'),

					'LINKS' => '')

				);

			}


			// forum link type

			if ( ($tree['type'][$athis] == POST_FORUM_URL) && !empty($tree['data'][$athis]['forum_link']) )

			{

				$s_hit_count = '';

				if ( $tree['data'][$athis]['forum_link_hit_count'] )

				{

					$s_hit_count = sprintf($lang['Forum_link_visited'], $tree['data'][$athis]['forum_link_hit']);

				}

				$template->assign_block_vars('catrow.forumrow.forum_link', array(

					'HIT_COUNT' => $s_hit_count)

				);

			}

			else

			{

				$template->assign_block_vars('catrow.forumrow.forum_link_no', array());

			}

			// something displayed

			$display = true;

		}

	}


	// display sub-levels

	$ctsc = count($tree['sub'][$cur]);

	for($i = 0; $i < $ctsc; $i++) if ( !empty($keys['keys'][$tree['sub'][$cur][$i]]) )

	{

		$last = ($i == ($ctsc-1)) ? true : false;

		$wdisplay = build_index($tree['sub'][$cur][$i], $cat_break, $forum_moderators, $level+1, $max_level, $keys, $last);

		if ( $wdisplay )

		{

			$display = true;

		}

	}


	if ( $level >=0 )

	{

		// forum footer row

		if ( $tree['type'][$athis] == POST_FORUM_URL )

		{

		}

	}


	if ( $level >= 0 )

	{

		// cat footer

		if ( ($tree['type'][$athis] == POST_CAT_URL) && $pull_down )

		{

			$template->assign_block_vars('catrow', array());

			$template->assign_block_vars('catrow.catfoot', array(

				'INC_SPAN' => $max_level - $level+5)

			);


			// add indentation to the display

			for($k = 1; $k <= $level; $k++)

			{

				$template->assign_block_vars('catrow.catfoot.inc', array(

					'INC_SPAN' => $max_level - $level+5,

					'INC_CLASS' => ($k % 2) ? 'row1' : 'row2')

				);

			}

		}

	}


	// root level footer

	if ( ($board_config['split_cat'] && $cat_break && $real_level == 0) || ((!$board_config['split_cat'] || !$cat_break) && $real_level == -1) )

	{

		$template->assign_block_vars('catrow', array());

		$template->assign_block_vars('catrow.tablefoot', array());

		if ( $cur != 'Root' )

		{

			$template->assign_block_vars('catrow.tablefoot.br_bottom', array(

				'CAT_ID' => $cur,'CAT_TITLE' => get_object_lang($cur, 'name'),

				'BR' => ($br) ? '' : '
',

			));

		}

	}


	return $display;

}function display_index($cur='Root')

{

	global $board_config, $template, $userdata, $lang, $db, $nav_links, $phpEx;

	global $images, $nav_separator, $nav_cat_desc;


	$template->set_filenames(array(

		'index' => 'index_box.tpl')

	);


	$forum_moderators = array();


	$board_config['split_cat'] = (!$board_config['split_cat_over']) ? $userdata['user_split_cat'] : $board_config['split_cat'];


	// let's dump all of this on the template

	$keys = array();

	$display = build_index($cur, $board_config['split_cat'], $forum_moderators, -1, -1, $keys);


	// constants

	$template->assign_vars(array(

		'L_FORUM' => $lang['Forum'],

		'L_TOPICS' => $lang['Topics'],

		'L_POSTS' => $lang['Posts'],

		'L_LASTPOST' => $lang['Last_Post'])

	);

	$template->assign_vars(array(

		'SPACER' => $images['spacer'],

		'NAV_SEPARATOR' => $nav_separator,

		'NAV_CAT_DESC' => $nav_cat_desc)

	);

	if ( $display )

	{

		$template->assign_var_from_handle('BOARD_INDEX', 'index');

	}

	return $display;

}


?>[/code]

[b]Demo/Screen[/b] :--------------

[b]Strona WWW[/b] : www.goldshit.xaa.pl

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Melancholia

Coś źle linijki zmieniałeś.. W załączniku masz ten plik, tylko go podmień ;)

functions_hierarchy.rar

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ziele92

Dzięki wielkie!!! Pij!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
×
×
 • Utwórz nowe...