Skocz do zawartości
PL
Szukaj na Pecetowiczu
 • Utwórz konto

[PHP] Podstawy PHP cz. 2 [stałe, operatory]


Rekomendowane odpowiedzi

Witam w drugim poradniku dotyczącym podstaw języka PHP.

Stałe
W poprzednim dowiedzieliśmy się co to są zmienne oraz, że ich wartości można dowolnie zmieniać. Stałe podobnie jak one przechowują określone wartości, ale nie mogą być zmieniane w żadnym innym miejscu.

Deklarowanie stałych odbywa się w następujący sposób:

 

define("SZTUKI", 100);
Powyżej zapisanem nazwe stałej wielkimi literami. Dzięki temu bez problemu mogę odróżnić stałe od zmiennych w kodzie.

Różnicą pomiędzy stałą, a zmienną jest ich odwoływanie. Przy odwołaniu stałej nie stawia się znaku dolara przed nazwą.

 

echo SZTUKI

Jeszcze jedną różnicą, która odróżnia są typy. Dla stałych możemy używać:
- integer
- boolean
- float
- string

Operatory arytmetyczne
W PHP oczywiście opery działają na tak samo łatwej zasadzie jak w innych językach:
+ suma
- różnica
* iloczyn
/ iloraz
% modulo

Przykład:

 

$suma = 5 + 9;
$suma2 = $suma2 + $suma;

Aby dodać do aktualnej zmiennej jedną liczbę nie trzeba wypisywać niepotrzebnych długich kodów. Występują też operatory przypisania dla każdego podanego powyżej.

 

$suma2 += $suma;
będzie to oznaczało to samo co: $suma2 = $suma2 + $suma;

Operatory porównań
== równość
=== identyczność
!= nierówność
!== nieidentyczność
<> nierówność
< mniejszość
> większość
<= mniejszość lub równość
>= większość lub równość

Jeden z operatorów wymagałby uwagi. Identyczność daje wartość true wtedy i tylko wtedy kiedy dwie wartości są równe i mają ten sam typ.

Operatory logiczne
! [bgcolor=green]NOT[/bgcolor] np. !$wynik Zachodzi jeżeli jest inne niż $wynik
&& [bgcolor=green]AND[/bgcolor] np. $a && $b Jeżeli zachodzi i to i to
|| [bgcolor=green]OR[/bgcolor] $a || $b To lub to

Pierwszeństwo operatorów

 

,
or
xor
and
print
=  +=  -=  *=  /=  .=  %=  &=  |=  ^=  ~=  <<=  >>=
?  ;
||
&&
|
^
&
==  !=  ===  !==
<  <=  >  >=
<<  >>
+  -  .
*  /  %
!  -  ++  --  (int)  (double)  (string)  (array)  (object)  @
[  ]
new
(  )


Dziękuję za przeczytanie. Błąd? Napisz o tym!          
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 5 tygodni później...

Bardzo fajny poradnik, wiele z niego można wynieść, tylko polecał bym robić ciut większe poradniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 miesiące temu...

Krótki poradnik nawiązujący do podstaw, świetnie rozpisane, a także zrozumiale przekazane. Like

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kontynuuj dyskusję

Dołącz do Pecetowicza, aby kontynuować dyskusję w tym wątku.

 • Dodaj nową pozycję...
 • Dodaj nową pozycję...