Skocz do zawartości

PHP, Symfony docker / FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown"


Zevcore
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć, chciałem sobie podstawić Symfony na dockerze, W konsoli build printuje mi: FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream.

mój config:

docker-compose.yml

version: '3.1'
services:
  mysql:
    image: 'mysql:8.0'
    working_dir: /app
    volumes:
      - '/api:/app'
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret
      - MYSQL_DATABASE=ecom
      - MYSQL_USER=user
      - MYSQL_PASSWORD=secret
    ports:
      - '8082:3306'

  webserver:
    image: 'nginx:alpine'
    working_dir: /app
    volumes:
      - '/api:/app'
      - './phpdocker/nginx/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf'
    ports:
      - '8080:80'

  php-fpm:
    build: phpdocker/php-fpm
    working_dir: /app
    volumes:
      - '/api:/app'
      - './phpdocker/php-fpm/php-ini-overrides.ini:/etc/php/8.1/fpm/conf.d/99-overrides.ini'

nginx.conf

server {
  listen 80 default;

  client_max_body_size 108M;

  access_log /var/log/nginx/application.access.log;

  root /app/public;
  index index.php;

  # try to serve file directly, fallback to index.php
  location / {
    try_files $uri /index.php$is_args$args;
  }

  if (!-e $request_filename) {
    rewrite ^.*$ /index.php last;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass php-fpm:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PHP_VALUE "error_log=/var/log/nginx/application_php_errors.log";
    fastcgi_buffers 16 16k;
    fastcgi_buffer_size 32k;
    include fastcgi_params;
  }
}

Dockerfile php-fpm

FROM phpdockerio/php:8.1-fpm
WORKDIR "/app"

RUN apt-get update; \
  apt-get -y --no-install-recommends install \
    php8.1-mysql; \
  apt-get clean; \
  rm -rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/* /usr/share/doc/*

Struktura plików:

- api (czyste symfony)

- phpdocker

     - nginx

     - php-fpm

- docker-compose.yml

Po wejściu na localhost:8080 dostaje 

File not found.

A w konsoli bo build printuje mi 

2022/05/09 09:58:17 [error] 32#32: *1 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 172.17.5.1, server: , request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://172.17.5.2:9000", host: "localhost:8080"
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problem wciąż nierozwiązany? Dodaj swoją odpowiedź

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto. Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
 Udostępnij

×