Skocz do zawartości
PL
Szukaj na Pecetowiczu
  • Utwórz konto

Polskie nazwy usług (services.msc) Windows


Rekomendowane odpowiedzi

Polskie nazwy usług (services.msc) Windows

Nazwa angielska

Nazwa polska

Nazwa systemowa

 Net.Tcp Port Sharing Service Network Connections

Usługa udostępniania portów Net.Tcp połączeńia sieciowe

NetTcpPortSharing

 Windows Search

Usługa wyszukiwania systemu Windows

Wsearch

ActiveX Installer (AxInstSV)

Instalator kontrolek ActiveX

AxInstSV

Application Experience

Użytkowanie aplikacji

AeLookupSvc

Application Identity

Tożsamość aplikacji

AppIDSvc

Application Information

Informacje o aplikacji

Appinfo

Application Layer Gateway Service

Usługa bramy warstwy aplikacji

ALG

Application Management

Zarządzanie aplikacjami

AppMgmt

Background Intelligent Transfer Service

Usługa inteligentnego transferu w tle

BITS

Base Filtering Engine

Podstawowy aparat filtrowania

BFE

BitLocker Drive Encryption Service

Usługa szyfrowania dysków funkcją BitLocker

BDESVC

Block Level Backup Engine Service

Usługa Aparat kopii zapasowej na poziomie bloku

wbengine

Bluetooth Support Service

Usługa obsługi Bluetooth

bthserv

BranchCache

BranchCache

PeerDistSvc

Broker Infrastructure

Usługa infrastruktury zadań w tle

BrokerInfrastructure

Certificate Propagation

Propagacja certyfikatu

CertPropSvc

CNG Key Isolation

Izolacja klucza CNG

KeyIso

COM+ Event System

System zdarzen COM+

EventSystem

COM+ System Application

Aplikacja systemowa modelu COM+

ComSysApp

Computer Browser

Przegladarka komputera

Browser

Credential Manager

Menedżer połączeń systemu Windows

VaultSvc

Cryptographic Services

Usługi kryptograficzne

CryptSvc

DCOM Server Process Launcher

Program uruchamiajacy proces serwera DCOM

DcomLaunch

Desktop Window Manager Session Manager

Menedżer sesji Menedżera okien pulpitu

UxSms

Device Association Service

Usługa kojarzenia urządzeń

DeviceAssociationService

Device Install Service

Usługa instalacji urządzeń

DeviceInstall

Device Setup Manager

Menedżer konfiguracji urządzeń

DsmSvc

DFS Replication

DFS Replication

DFSR

DHCP Client

Klient DHCP

Dhcp

Diagnostic Policy Service

Usługa zasad diagnostyki

DPS

Diagnostic Service Host

Host Usługi diagnostyki

WdiServiceHost

Diagnostic System Host

Host systemu diagnostyki

WdiSystemHost

Distributed Link Tracking Client

Klient sledzenia laczy rozproszonych

TrkWks

Distributed Transaction Coordinator

Koordynator transakcji rozproszonych

MSDTC

DNS Client

Klient DNS

Dnscache

Drive Optimizer

Optymalizowanie dysków

defragsvc

Encrypting File System (EFS)

System szyfrowania plików (EFS)

EFS

Extensible Authentication Protocol

Protokól uwierzytelniania rozszerzonego

EapHost

Fax

Faks

Fax

File History Service

Usługa historii plików

fhsvc

Function Discovery Provider Host

Host dostawcy odnajdowania funkcji

fdPHost

Function Discovery Resource Publication

Publikacja zasobów odnajdowania funkcji

FDResPub

Group Policy Client

Klient zasady grupy

gpsvc

Health Key and Certificate Management

Zarządzanie kluczami i certyfikatami kondycji

hkmsvc

HomeGroup Provider

Dostawca grupy domowej

HomeGroupProvider

Human Interface Device Access

Dostęp do urzadzen interfejsu HID

hidserv

Hyper-V Data Exchange Service

Usługa wymiany danych funkcji Hyper-V

vmickvpexchange

IKE and AuthIP IPsec Keying Modules

Moduly obslugi kluczy IPsec IKE i AuthIP

IKEEXT

Indexing Service

Usługa indeksowania

CISVC

Interactive Services Detection

Wykrywanie Usług interakcyjnych

UI0Detect

Internet Connection Sharing (ICS)

Udostępnianie połączenia internetowego

SharedAccess

IP Helper

Pomoc IP

iphlpsvc

IPsec Policy Agent

Agent zasad IPsec

PolicyAgent

KtmRm for Distributed Transaction Coordinator

Usługa KTMRM dla Usługi Koordynator transakcji rozproszonych

KtmRM

Link-Layer Topology Discovery Mapper

Mapowanie z odnajdywaniem topologii warstwy łącza

lltdsvc

LSM

Menedżer sesji lokalnej

LSM

Microsoft iSCSI Initiator Service

Usługa inicjatora iSCSI firmy Microsoft

MSiSCSI

Microsoft Software Shadow Copy Provider

Dostawca kopiowania w tle oprogramowania firmy Microsoft

swprv

Multimedia Class Scheduler

Harmonogram klas multimediów

MMCSS

Netlogon

Logowanie do sieci

Netlogon

Network Access Protection Agent

Agent ochrony Dostępu do sieci

napagent

Network Connected Devices Auto-Setup

Autokonfiguracja urządzeń podłączonych do sieci

NcdAutoSetup

Network Connections

Połączenia sieciowe

Netman

Network Connectivity Assistant

Asystent łączności sieciowej

NcaSvc

Network List Service

Usługa listy sieci

netprofm

Network Location Awareness

Rozpoznawanie lokalizacji w sieci

NlaSvc

Network Location Awareness

Rozpoznawanie lokalizacji w sieci

NlaSvc

Network Store Interface Service

Usługa interfejsu magazynu sieciowego

nsi

Offline Files

Pliki trybu offline

CscService

Parental Controls

Kontrola rodzicielska

WPCSvc

Peer Name Resolution Protocol

Protokól PNRP

PNRPsvc

Peer Networking Grouping

Grupowanie sieci równorzędnej

p2psvc

Peer Networking Identity Manager

Menedżer tozsamosci sieci równorzednej

p2pimsvc

Performance Counter DLL Host

Host bibliotek DLL liczników wydajności

PerfHost

Performance Logs & Alerts

Dzienniki wydajnosci i &alerty

pla

Plug and Play

Plug and Play

PlugPlay

PnP-X IP Bus Enumerator

Modul wyliczajacy magistrali PnP-X IP

IPBusEnum

PNRP Machine Name Publication Service

Usługa publikowania nazw komputerów PNRP

PNRPAutoReg

Portable Device Enumerator Service

Usługa modułu wyliczajacego urzadzenia przenośne

WPDBusEnum

Power

Zasilanie

Power

Print Spooler

Bufor wydruku

Spooler

Problem Reports and Solutions Control Panel Support

Pomoc techniczna panelu sterowania Raporty i rozwiązania problemów

wercplsupport

Program Compatibility Assistant Service

Usługa Asystent zgodności programów

PcaSvc

Protected Storage

Magazyn chroniony

ProtectedStorage

Quality Windows Audio Video Experience

Quality Windows Audio Video Experience

QWAVE

Remote Access Auto Connection Manager

Menedżer autopołączeń Usługi Dostęp zdalny

RasAuto

Remote Access Connection Manager

Menedżer połączeń Usługi Dostęp zdalny

RasMan

Remote Desktop Configuration

Menedżer konfiguracji usług pulpitu zdalnego

SessionEnv

Remote Desktop Services UserMode Port Redirector

Przekierowanie portu trybu użytkownika usług pulpitu zdalnego

UmRdpService

Remote Procedure Call (RPC)

Zdalne wywolywanie procedur (RPC)

RpcSs

Remote Procedure Call (RPC) Locator

Lokalizator Usługi zdalnego wywolania procedury (RPC)

RpcLocator

Remote Registry

Rejestr zdalny

RemoteRegistry

Routing and Remote Access

Routing i Dostęp zdalny

RemoteAccess

RPC Endpoint Mapper

Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC

RpcEptMapper

Secondary Logon

Logowanie pomocnicze

seclogon

Secure Socket Tunneling Protocol Service

Usługa Protokół SSTP

SstpSvc

Security Accounts Manager

Menedżer kont zabezpieczeń

SamSs

Security Center

Centrum zabezpieczen

wscsvc

Sensor Monitoring Service

Usługa monitorowania czujników

SensrSvc

Server

Serwer

LanmanServer

Shell Hardware Detection

Wykrywanie sprzętu powłoki

ShellHWDetection

Smart Card

Karta inteligentna

SCardSvr

Smart Card Removal Policy

Zasady usuwania karty inteligentnej

SCPolicySvc

SNMP Trap

SNMP Trap

SNMPTRAP

Software Licensing

Licencjonowanie oprogramowania

slsvc

Software Protection

Ochrona oprogramowania

sppsvc

Spot Verifier

Weryfikator punktowy

svsvc

SSDP Discovery

Odnajdywanie SSDP

SSDPSRV

Still Image Acquisition Events

Zdarzenia pozyskiwania obrazów nieruchomych

WiaRpc

Storage Service

Usługa magazynu

StorSvc

Superfetch

 Wstępne ładowanie do pamięci

SysMain

System Event Notification Service

Dziennik zdarzen systemu Windows

SENS

System Events Broker

Broker zdarzeń systemowych

SystemEventsBroker

Tablet PC Input Service

Usługa wprowadzania na komputerze typu Tablet

TabletInputService

Task Scheduler

Harmonogram zadań

Schedule

TCP/IP NetBIOS Helper

Pomoc TCP/IP NetBIOS

lmhosts

Telephony

Telefonia

TapiSrv

Terminal Services

Usługi terminalowe

TermService

Terminal Services Configuration

Konfiguracja Usług terminalowych

SessionEnv

Terminal Services UserMode Port Redirector

Przekierowanie portu trybu Użytownika Usług terminalowych

UmRdpService

Themes

Kompozycje

Themes

Thread Ordering Server

Serwer porządkujacy wątki

THREADORDER

Time Broker

Broker czasu

TimeBroker

TPM Base Services

Usługi podstawowe modułu TPM

TBS

UPnP Device Host

Host urządzenia UPnP

upnphost

User Profile Service

Usługa profilów Użytowników

ProfSvc

Virtual Disk

Dysk wirtualny

vds

Volume Shadow Copy

Kopiowanie woluminów w tle

VSS

WebClient

WebClient

WebClient

Windows All User Install Agent

Agent instalacji w systemie Windows dla wszystkich użytkowników

AllUserInstallAgent

Windows Audio

Windows Audio

AudioSrv

Windows Audio Endpoint Builder

Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows

AudioEndpointBuilder

Windows Backup

Kopia zapasowa systemu Windows

SDRSVC

Windows Biometric Service

Usługa biometryczna systemu Windows

WbioSrvc

Windows CardSpace

Windows CardSpace

idsvc

Windows Color System

Kolory w systemie Windows

WcsPlugInService

Windows Connect Now – Config Registrar

Połącz teraz w systemie Windows — Rejestrator konfiguracji

wcncsvc

Windows Connection Manager

Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny

Wcmsvc

Windows Defender

Windows Defender

WinDefend

Windows Driver Foundation – User mode Driver Framework

Windows Driver Foundation – User-mode Driver Framework

wudfsvc

Windows Error Reporting Service

Usługa raportowania błedów systemu Windows

WerSvc

Windows Event Collector

Pomoc techniczna panelu sterowania Raporty i rozwiazania problemów

Wecsvc

Windows Event Log

Dziennik zdarzeń

Eventlog

Windows Firewall

Zapora systemu Windows

MpsSvc

Windows Font Cache Service

Usługa systemu Windows buforowania czcionek

FontCache

Windows Image Acquisition (WIA)

Windows Image Acquisition (WIA)

stisvc

Windows Installer

Instalator Windows

msiserver

Windows Live ID Sign-in Assistant

Asystent logowania za pomocą konta Microsoft

wlidsvc

Windows Management Instrumentation

Instrumentacja zarzadzania Windows

Winmgmt

Windows Media Center Service Launcher

Uruchamianie Usług w programie Windows Media Center

ehstart

Windows Media Player Network Sharing Service

Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player

WMPNetworkSvc

Windows Modules Installer

Instalator modułów systemu Windows

TrustedInstaller

Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0

Usługa buforowania czcionek platformy Windows Presentation Foundation wersja 3.0.0.0

FontCache3.0.0.0

Windows Remote Management (WS-Management)

Zdalne Zarządzanie systemem Windows (WS-Management)

WinRM

Windows Store Service(WSService)

Usługa Sklep Windows

WSService

Windows Time

Usługa Czas systemu Windows

W32Time

Windows Update

Aktualizacje automatyczne

wuauserv

WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service

Usługa autowykrywania serwera proxy w sieci Web WinHTTP

WinHttpAutoProxySvc

Wired AutoConfig

Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej

dot3svc

WLAN AutoConfig

Autokonfiguracja sieci WLAN

Wlansvc

WMI Performance Adapter

WMI Performance Adapter

wmiApSrv

Workstation

Stacja robocza

LanmanWorkstation

WWAN AutoConfig

Automatyczne konfigurowanie bezprzewodowej sieci WAN

WwanSvc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kontynuuj dyskusję

Dołącz do Pecetowicza, aby kontynuować dyskusję w tym wątku.

  • Dodaj nową pozycję...
  • Dodaj nową pozycję...