Skocz do zawartości

Powiadomienia GG


Rekomendowane odpowiedzi

<?php /**  * Klasa do obslugi protokolu gadu-gadu.  * Obsluguje wersje 8.0 i 7.7  * Orginalna wersja znajduje sie pod adresem http://lgpl.nastal.pl/rfGG.class.zip  * @author Rafał Awier  * @copyright NaStaL-IT 2006 - 2009, Rafał Awier (ravciu)  * @version 1.0.20090826  *  * NIEZAPOZNANIE SIE Z LICENCJA NIE ZWALANIA ZE STOSOWANIA SIE DO JEJ ZASAD.  * @license  * Biblioteka oparta jest o licencje Wolnego Oprogramowanie LGPL z NIEWIELKIMI ZASTRZEZENIAMI.  * 1. Kazda kopia tego pliku musi zawierac powyzsze informacje odnosnie autora: NaStaL-IT, Rafał Awier (ravciu), copyright  *         wersji pliku oraz opis tej licencji w formie niezmienionej.  * 2. Jesli kod zostanie zmodyfikowany, NALEZY DODAC autora modyfikacji nie usuwajac wczesniejszych wpisow  *         oraz NALEZY DODAC wersje modyfikacji zachowujac numer wersji podstwowej np. @version 1.0.20090826.3  *         (oznacza 3 modyfikacje pliku 1.0.20090826)  * 3. Opis ponizej POWINIEN zawierac dodane zmiany w pliku oraz sposob ich uzycia  * 4. Kategorycznie zabrania sie wykorzystywania kodu do rozsylania SPAMU oraz niechcianych wiadomosci.  * 5. Odbiorca wiadomosci musi wyrazic wczesniej zgode na ich otrzymywanie.  * 6. Zabrania sie wykorzystywania kodu do celow niezgodnych z prawem POLSKIM.  * 7. Na uzasadniona prosbe serwisu Gadu-Gadu nalezy usunac lub wylaczyc dzialanie kodu.  * 8. Do licencji tej mozna dodac wlasne wpisy, ale nie mozna modyfikowac lub usuwac wpisow juz istniejacych  *  * WYKORZYSTANIE KODU JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJA POWYZSZEJ LICENCJI.  */ /**  * Jesli polaczenie nie jest nawiazanie wszystkie funkcjie zwracaja null  * Korzsytajac z funkcji getError() mozna odczytac blad wykonania operacji (w formie tekstowej)  * Wiadomosci mozna pobrac w dowolnym momencie (rowniez po zamknieciu polaczenia).  * Pojedyncza najstarsza za pomoca getMessageOne() oraz wszystkie na raz za pomoca getMessages().  * Pobrane wiadomosci sa usuwane z kolejki.  *  * Mozna dodac wlasny handler dla odebranych wiadomosci, za pomoca funckji set_message_handler()  * Jako parametr podajemy funkcje do wywolania. Dopuszczalna forma:  * set_message_handler('nazwa_funkcji');  * set_message_handler('klasa::nazwa_funkcji_statycznej');  * set_message_handler(array($objekt,'nazwa_metody'));  *  * Najlepiej ustawic handler zaraz po stworzeniu obiektu. W inny przypadku niektore wiadomosci moga  * zostac juz pominiete przez handler. Jesli hendler zwroci dana wiadomosc, wowczas bedzie dodana do kolejki  * i mozna ja pobrac ponownie pozniej. Jesli zworci false lub null, wiadomosc nie zostanie zakolejkowana.  *  * @example:  * $GG = new rfGG(rfGG::VER_77); // brak paramteru oznacza VER_80  * $GG->set_message_handler('otrzymalem_wiadomosc');  * if ($GG->connect($twoj_nr_gg, $haslo)) {  *         if (!$GG->sendMessage($nr_gg_odbiorcy,"Dowolna tresc w html pogrobienie, kursywa, podkreslenie\r\n lub 
 jako nowa linia")) {  *             die($GG->getError());  *         }  *         if (!$GG->changeStatus(rfGG::STATUS_BUSY_DESCR,'Opis opcjonalnie')) {  *             die($GG->getError());  *         }  *         $GG->ping();  *         $message = $GG->getMessageOne();  *         $GG->disconnect('Opcjonalnie opis');  *         $messages = $GG->getMessages();  * }  */ class rfGG   {     const PONG                 = 0x0007; //Pong     const PING                = 0x0008; //Ping     const DCC7_INFO            = 0x001f;     const DCC7_NEW            = 0x0020; //Informacje o chęci nawiązania połączenia DCC     const DCC7_ACCEPT        = 0x0021; //Zaakceptowanie połączenia DCC     const DCC7_REJECT        = 0x0022; //Odrzucenie połączenia DCC     const DCC7_ID_REPLY         = 0x0023;     const DCC7_ID_REQUEST     = 0x0023;     const DCC7_DUNNO1        = 0x0024;     const DCC7_ABORTED         = 0x0025;     const DCC7_ABORT        = 0x0025;     /**      * Pakiety wysylane      */     const LOGIN                = 0x000c; //Logowanie przed GG 6.0     const LOGIN_EXT            = 0x0013; //Logowanie przed GG 6.0     const LOGIN60            = 0x0015; //Logowanie przed GG 7.7     const LOGIN70            = 0x0019; //Logowanie przed GG 8.0     const LOGIN80            = 0x0031; //Logowanie     const NEW_STATUS        = 0x0002; //Zmiana stanu przed GG 8.0     const NEW_STATUS80BETA     = 0x0028; //Zmiana stanu przed Nowym Gadu-Gadu     const NEW_STATUS80        = 0x0038; //Zmiana stanu     const SEND_MSG            = 0x000b; //Wysłanie wiadomości przed GG 8.0     const SEND_MSG80        = 0x002d; //Wysłanie wiadomości     const ADD_NOTIFY        = 0x000d; //Dodanie do listy kontaktów     const REMOVE_NOTIFY        = 0x000e; //Usunięcie z listy kontaktów     const NOTIFY_FIRST        = 0x000f; //Początkowy fragment listy kontaktów większej niż 400 wpisów     const NOTIFY_LAST        = 0x0010; //Ostatni fragment listy kontaktów     const LIST_EMPTY        = 0x0012; //Lista kontaktów jest pusta     const PUBDIR50_REQUEST     = 0x0014; //Zapytanie katalogu publicznego     const USERLIST_REQUEST     = 0x0016; //Zapytanie listy kontaktów na serwerze przed Nowym Gadu-Gadu     const USERLIST_REQUEST80= 0x002f; //Zapytanie listy kontaktów na serwerze     /**      * Pakiety odbierane      */     const WELCOME            = 0x0001; //Liczba do wyznaczenie hashu hasła     const LOGIN_OK            = 0x0003; //Logowanie powiodło się przed Nowym Gadu-Gadu     const LOGIN_FAILED        = 0x0009; //Logowanie nie powiodło się     const LOGIN_OK80        = 0x0035; //Logowanie powiodło się     const LOGIN_HASH_TYPE_INVALID    = 0x0016; //Dany rodzaj hashowania hasła jest nieobsługiwany przez serwer     const NEED_EMAIL        = 0x0014; //Logowanie powiodło się, ale powinniśmy uzupełnić adres e-mail w katalogu publicznym     const STATUS            = 0x0002; //Zmiana stanu przed GG 6.0     const STATUS60            = 0x000f; //Zmiana stanu przed GG 7.7     const STATUS77            = 0x0017; //Zmiana stanu przed GG 8.0     const STATUS80BETA        = 0x002a; //Zmiana stanu przed Nowym Gadu-Gadu     const STATUS80            = 0x0036; //Zmiana stanu     const SEND_MSG_ACK        = 0x0005; //Potwierdzenie wiadomości     const RECV_MSG            = 0x000a; //Przychodząca wiadomość przed GG 8.0     const RECV_MSG80        = 0x002e; //Przychodząca wiadomość     const XML_EVENT            = 0x0027; //Odebrano wiadomość systemową     const DISCONNECTING        = 0x000b; //Zerwanie połączenia     const DISCONNECT_ACK    = 0x000d; //Zerwanie połączenia po zmianie stanu na niedostępny     const NOTIFY_REPLY        = 0x000c; //Stan listy kontaktów przed GG 6.0     const NOTIFY_REPLY60    = 0x0011; //Stan listy kontaktów przed GG 7.7     const NOTIFY_REPLY77    = 0x0018; //Stan listy kontaktów przed GG 8.0     const NOTIFY_REPLY80BETA = 0x002b; //Stan listy kontaktów przed Nowym Gadu-Gadu     const NOTIFY_REPLY80    = 0x0037; //Stan listy kontaktów     const PUBDIR50_REPLY    = 0x000e; //Odpowiedź katalogu publicznego     const USERLIST_REPLY    = 0x0010; //Odpowiedź listy kontaktów na serwerze przed nowym Gadu-Gadu     const USERLIST_REPLY80    = 0x0030; //Odpowiedź listy kontaktów na serwerze     const XML_ACTION         = 0x002c;     /**      * Dostepne statusy      */     const STATUS_NOT_AVAIL         = 0x0001;     const STATUS_NOT_AVIAL_DESCR = 0x0015;     const STATUS_AVAILABLE         = 0x0002;     const STATUS_AVAILABLE_DESCR = 0x0004;     const STATUS_BUSY             = 0x0003;     const STATUS_BUSY_DESCR         = 0x0005;     const STATUS_INVISIBLE         = 0x0014;     const STATUS_INVISIBLE_DESCR = 0x0016;      const CLASS_MSG     = 0x0004; // wiadomosc ma sie pojawic w     const CLASS_CHAT     = 0x0008;     const ACK_BLOCKED        = 0x0001;     const ACK_DELIVERED        = 0x0002;     const ACK_QUEUED         = 0x0003;     const ACK_MBOXFULL         = 0x0004;     const ACK_NOT_DELIVERED    = 0x0004;     const FONT_BOLD     = 0x01;     const FONT_ITALIC     = 0x02;     const FONT_UNDERLINE = 0x04;     const FONT_COLOR     = 0x08;     const FONT_IMAGE     = 0x80;     const PROTOCOL_STAN77        = 0x00; // Rodzaj pakietu informującego o zmianie stanu kontaktów GG_STATUS77, GG_NOTIFY_REPLY77     const PROTOCOL_STAN80BETA    = 0x01; // GG_STATUS80BETA, GG_NOTIFY_REPLY80BETA     const PROTOCOL_STAN80        = 0x05; // GG_STATUS80, GG_NOTIFY_REPLY80     const PROTOCOL_RECV80        = 0x02; // Rodzaj pakietu z otrzymają wiadomością wył: GG_RECV_MSG, wł: GG_RECV_MSG80     const CONN_TIMEOUT            = 5; // Dla findServer     const READ_TIMEOUT             = 4;     const VER_80     = 0xff;       const VER_77     = 0x2a; // build 3315 //    const VER_76     = 0x29; // build 1688 //    const VER_75     = 0x28; // build 2201 //    const VER_70     = 0x27; // build 22 //    const VER_61     = 0x24; // build 155 //    const VER_60     = 0x22; // build 140 //    const VER_57     = 0x1e; // build 121     public static $verTxt = array(         self::VER_80 => '8.0.0.7669',         self::VER_77 => '7.7.0.3315', //        self::VER_76 => '7.6.0.1688', //        self::VER_75 => '7.5.0.2201', //        self::VER_70 => '7.0.0.22', //        self::VER_61 => '6.1.0.155', //        self::VER_60 => '6.0.0.140', //        self::VER_57 => '5.7.0.121',         );     protected static $ggServer = array('217.17.41.88', '217.17.41.83', '217.17.41.84', '217.17.41.85');     protected $hSocket = null;     protected $ver = null;          protected $error_msg = '';     protected $error_connecting = null;     protected $messages  = array();     protected $msg_handler = null;     public function __construct($ver = null)     {         $this->ver = $ver?$ver:self::VER_80;     }          /**      * Ustawia handler dla odebranych wiadomosc      * @param $functionName string Istniejaca funkcja      * @return string Poprzednia funkcja      */     public function set_message_handler($functionName)     {         $result = $this->msg_handler;         $this->msg_handler = $functionName;         return $result;     }          /**      * Zwraca nazwe bledu      * @return string      */     public function getError()     {         return $this->error_connecting?$this->error_connecting:$this->error_msg;     }          /**      * Dodaje wiadomosc do listy      * @param $message      * @return unknown_type      */     protected function _addMessage($message)     {         if (isset($message['offset_plain'])) unset($message['offset_plain']);         if (isset($message['offset_attr'])) unset($message['offset_attr']);         if (isset($message['class'])) unset($message['class']);         if (isset($message['size'])) unset($message['size']);         if (isset($message['type'])) unset($message['type']);         if (isset($message['msg_text'])) {             $message['msg_text'] = iconv('cp1250','utf-8',$message['msg_text']);         }         if ($this->msg_handler) {             $message = call_user_func_array($this->msg_handler,array($message));             if (!$message) {                 return ;             }         }         array_push($this->messages, $message);     }          /**      * Pobiera jedna wiadomosc (w kolejnosci) i usuwa ja ze stosu      * Jesli nie ma wiadomosci zwraca null      * @return array      */     public function getMessageOne()     {         return array_shift($this->messages);     }          /**      * Wszystkie wiadomosci i czysci liste      * @return array      */     public function getMessages()     {         $result = $this->messages;         $this->messages = array();         return $result;     }          /**      * Funkcja znajduje serwer do polaczen      * @param $uid      * @return array      */     protected function _findServer($uid) {         //if ($hSocket = fsockopen('appmsg.gadu-gadu.pl', 80, &$errorNumber, &$errorString, self::CONN_TIMEOUT)) {         if ($hSocket = fsockopen('appmsg.gadu-gadu.pl', 80, $errorNumber, $errorString, self::CONN_TIMEOUT)) {             fputs($hSocket,                     "GET /appsvc/appmsg4.asp?fmnumber=".$uid."&fmt=2&lastmsg=0&version=".self::$verTxt[$this->ver]." HTTP/1.1\r\nHost: appmsg.gadu-gadu.pl\r\n".                     "User-Agent: Mozilla/4.7 [en] (Win98; I)\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n");             $sData = '';             while (($tmpData = fgets($hSocket, 128)) !== false) {                 $sData .= $tmpData;             }             fclose($hSocket);             if (strstr('notoperating', $sData)) {                 return false;             }             //if (!ereg('(([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3})\[0-9]{1,5})', $sData, $aRegs) || !ip2long($aRegs[1])) {             if (!preg_match('#(([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3})\[0-9]{1,5})#', $sData, $aRegs) || !ip2long($aRegs[1])) {                 return false;             }             return array($aRegs[1], $aRegs[3]);         }         return false;     }     public function connect($uid, $password, $description = null, $status = self::STATUS_AVAILABLE) {         if ($description) {             $statusDescription = iconv('utf-8','cp1250',$statusDescription);         }                  if (false === ($aServer = $this->_findServer($uid))) {             $host = $this->ggServer[array_rand($ggServer)];             $port = 8074;         } else {             $host = $aServer[0];             $port = $aServer[1];         }         //if ($this->hSocket = fsockopen($host, $port, &$errorNumber, &$errorString, self::CONN_TIMEOUT)) {         if ($this->hSocket = fsockopen($host, $port, $errorNumber, $errorString, self::CONN_TIMEOUT)) {             if (!stream_set_timeout($this->hSocket, self::READ_TIMEOUT, 0)) {                 $this->error_msg = "Can't set socket";                 return false;             }             if (!$data = $this->_readPacket()) {                 $this->error_msg = "Can't open socket";                 return false;             }             if ($data['type'] != self::WELCOME) {                 $this->error_msg = "Not welcome message";                 return false;             }             $seed = unpack('Vseed',$data['value']);                          return ($this->ver > self::VER_77)                          $this->_connect80($uid, $password, $seed['seed'], $status, $description)                         : $this->_connect77($uid, $password, $seed['seed'], $status, $description);         }         return false;     }          /**      * Polaczenie dla gg 80      * @param $uid      * @param $password      * @param $seed      * @param $status      * @param $description      * @return boolean      */     protected function _connect80($uid, $password, $seed, $status, $description)     {         if (! $this->_writePacket(self::LOGIN80, $this->_packLogin80($uid, $password, $seed, $status, $description))                 || !$data = $this->_read(self::LOGIN_OK80, true)) {             $this->error_msg = "Login failure";             return false;         }         if (!$this->_writePacket(self::LIST_EMPTY) || !$data = $this->_read(self::NOTIFY_REPLY80, true)) {             $this->error_msg = "List failure";             return false;         }         return true;     }          /**      * Polaczenie dla gg 77 i starszych      * @param $uid      * @param $password      * @param $seed      * @param $status      * @param $description      * @return boolean      */     protected function _connect77($uid, $password, $seed, $status, $description)     {         if (!$this->_writePacket(self::LOGIN70, $this->_packLogin70($uid, $password, $seed, $status, $description))                 || !$data = $this->_read(self::LOGIN_OK, true)) {             $this->error_msg = "Login failure";             return false;         }         if (!$this->_writePacket(self::LIST_EMPTY) || !$data = $this->_read(self::NOTIFY_REPLY77,true)) {             $this->error_msg = "List failure";             return false;         }         return true;     }     /**      * Zmiana statusu      * @param $status integer      * @param $statusDescription string      * @return boolean      */     public function changeStatus($status, $statusDescription = null) {         if (!$this->hSocket) {             $this->error_connecting = 'Not connecting';             return false;         }         if ($statusDescription !== null) {             switch ($status) {                 case self::STATUS_AVAILABLE: $status = self::STATUS_AVAILABLE_DESCR; break;                 case self::STATUS_BUSY: $status = self::STATUS_BUSY_DESCR; break;                 case self::STATUS_INVISIBLE: $status = self::STATUS_INVISIBLE_DESCR; break;                 case self::STATUS_NOT_AVAIL: $status = self::STATUS_NOT_AVIAL_DESCR; break;             }             $statusDescription = iconv('utf-8','cp1250',$statusDescription);         }         $result = ($this->ver > self::VER_77)                  $this->_changeStatus80($status, $statusDescription)                 : $this->_changeStatus77($status, $statusDescription);         if (!$result) { $this->error_msg = "Can't send change status"; }         return $result;     }     /**      * Zmiana statusu wersja starsza niz 80      * @param $status integer      * @param $statusDescription string      * @return boolean      */     protected function _changeStatus77($status, $statusDescription = null) {         if ($statusDescription !== null) {             $packStatus = pack('Va'.strlen($statusDescription).'C',$status, $statusDescription, 0);         } else {             $packStatus = pack('VC',$status, 0);         }         return $this->_writePacket(self::NEW_STATUS,$packStatus);     }     /**      * Zmiana statusu wersja 80 i nowsza      * @param $status integer      * @param $statusDescription string      * @return boolean      */     protected function _changeStatus80($status, $statusDescription = null) {         if ($statusDescription !== null) {             $packStatus = pack('VVVa'.strlen($statusDescription),$status, 0, strlen($statusDescription),$statusDescription);         } else {             $packStatus = pack('VVV',$status, 0, 0);         }         return $this->_writePacket(self::NEW_STATUS80,$packStatus);     }      /**      * Odczytuje pakiet danych      * @return array      */     protected function _readPacket() {         $packet = fread($this->hSocket, 8);         if (!strlen($packet)) { return false; }         $packetData = unpack('Vtype/Vsize', $packet);         if ($packetData['size'] > 0) {             $packetData['value'] = fread($this->hSocket, $packetData['size']);         }         return $packetData;     }          protected function _read($expect, $exactly = true)     {         $result = false;         while ($data = $this->_readPacket()) {             $data = $this->_handlePacket($data);             if ($data['type'] == $expect) {                 return $data;             }             if ($data['type'] == self::DISCONNECTING) {                 fclose($this->hSocket);                 $this->hSocket = null;                 $this->error_connecting = 'Disconnecting';                 return null;             }         }         return (!$exactly && $data);     }          /**      * Wysyla pakiet danych      * @param $type integer      * @param $packetData mixed      * @return boolean      */     protected function _writePacket($type, $data = null) {         $packetData = $data                          pack('VV',$type, strlen($data)).$data                         : pack('VV',$type, 0);         return (fwrite($this->hSocket,$packetData) == strlen($packetData));     }      /**      * Wyslanie wiadmosci      * @param $recipient      * @param $message      * @param $html      * @return boolean      */     public function sendMessage($recipient, $message, $html = true) {         if (!$this->hSocket) {             $this->error_connecting = 'Not connecting';             return false;         }         $message = preg_replace('#
#i',"\r\n",$message);         $message = strip_tags($message, '');         //$message = strtr($message, "\xA1\xA6\xAC\xB1\xB6\xBC", "\xA5\x8C\x8F\xB9\x9C\x9F");         $mSeq = time() + rand(1,999);         $result = ($this->ver <= self::VER_77)                      $this->_sendMessage77($recipient, $message, $mSeq)                     : $this->_sendMessage80($recipient, $message, $mSeq);         if (!$result || !$data = $this->_read(self::SEND_MSG_ACK)) {             $this->error_msg = "Can't send message";             return false;         }         if ($data['recipient'] != $recipient || $data['seq'] != $mSeq) {             $this->error_msg = "This is not answer (".$data['seq'].") on my message $mSeq";             return false;         }         return true;     }          /**      * Wyslanie wiadmosci      * @param $recipient integer numer gg odbiorcy      * @param $message string tresc max 2000 znakow      * @param $mSeq integer unikalny numer      * @param $html boolean jesli chcemy wyslac w formacie plaintext (      * @return boolean      */     protected function _sendMessage77($recipient, $message, $mSeq, $html = true) {         $message = iconv('utf-8','cp1250',$message);         if ($html && $fontFormat = $this->_fontFormat($message)) {             $message = strip_tags($message);             $msgPacket = pack('VVVa'.strlen($message).'CCv', $recipient, $mSeq, self::CLASS_CHAT, $message, 0, 0x02, strlen($fontFormat))                     .$fontFormat;         } else {             $msgPacket = pack('VVVa'.strlen($message).'C', $recipient, $mSeq, self::CLASS_CHAT, $message, 0);         }         return $this->_writePacket(self::SEND_MSG, $msgPacket);     }         /**      * Wyslanie wiadmosci w wersji 80 i nowszej      * @param $recipient integer numer gg odbiorcy      * @param $message string tresc max 2000 znakow      * @param $mSeq integer unikalny numer      * @return boolean      */     protected function _sendMessage80($recipient, $message, $mSeq) {         $plainText = iconv('utf-8','cp1250',$message);         if (!$fontFormat = $this->_fontFormat($plainText)) {             $fontFormat = pack('vCCCC',0,self::FONT_COLOR,0,0,0);         }         $plainText = strip_tags($plainText);         $msgPacket = pack('VVVVVa'.strlen($message).'Ca'.strlen($plainText).'CCv', $recipient, $mSeq, self::CLASS_CHAT, 21 + strlen($message), 22 + strlen($message) + strlen($plainText), $message, 0, $plainText, 0, 0x02, strlen($fontFormat)).$fontFormat;         return $this->_writePacket(self::SEND_MSG80, $msgPacket);     }      /**      * Obsluga odebranych wiadomosci      * @param $packet array Odebrany pakiet      * @return array Pakiet po przetworzeniu      */     protected function _handlePacket($packet) {         if ($packet['size'] == 0) {             return $packet;         }         $result = array();         switch ($packet['type']) {             case self::SEND_MSG_ACK:                 $result = unpack('Vstatus/Vrecipient/Vseq', $packet['value']);                 break;             case self::RECV_MSG:                 $result = unpack('Vsender/Vseq/Vtime/Vclass/a'.(strlen($packet['value'])-16).'msg_text', $packet['value']);                 $result['msg_attr'] = preg_replace('#^[^\x0]+#','',$result['msg_text']);                   $result['msg_text'] = preg_replace('#\x0.+$#','',$result['msg_text']);                   $this->_addMessage($result);                 break;             case self::RECV_MSG80:                 $result = unpack('Vsender/Vseq/Vtime/Vclass/Voffset_plain/Voffset_attr/a'.(strlen($packet['value'])-24).'tmp', $packet['value']);                 if ($result['offset_plain'] > 24) {                     $tmp = unpack('a'.($result['offset_plain'] - 24).'html/a'.($result['offset_attr'] - $result['offset_plain']).'text/a'.(strlen($packet['value']) - $result['offset_attr']).'attr',$result['tmp']);                     $result['msg_html'] = $tmp['html'];                 } else {                     $tmp = unpack('a'.($result['offset_attr'] - $result['offset_plain']).'text/a'.(strlen($packet['value']) - $result['offset_attr'] - 3).'attr',$result['tmp']);                 }                 $result['msg_text'] = $tmp['text'];                 $result['msg_attr'] = $tmp['attr'];                 unset($result['tmp']);                 $this->_addMessage($result);                 break;                          case self::NOTIFY_REPLY:             case self::NOTIFY_REPLY60:                 $result = unpack('Vuin/Cstatus/Vremote_ip/vremote_port/Cversion/Cimage_size', $packet['value']); break;             case self::NOTIFY_REPLY77:                 $result = unpack('Vuin/Cstatus/Vremote_ip/vremote_port/Cversion/Cimage_size', $packet['value']); break;             case self::NOTIFY_REPLY80BETA:             case self::NOTIFY_REPLY80:                 $result = unpack('Vuin/Vstatus/Vflags/Vremote_ip/vremote_port/Cversion/Cimage_size', $packet['value']); break;             case self::PUBDIR50_REPLY:                 $tmp = explode("\x00", substr($packet['value'], 5));                 $result = array();                 for ($nr = 0, $cnt = sizeOf($tmp)-5; $nr < $cnt; $nr += 2)                 $result[$tmp[$nr]] = $tmp[$nr+1];                 break;             default:                 $result['value'] = $packet['value'];         }         return array_merge(             array('type' => $packet['type'], 'size' => $packet['size']),             $result         );     }         /**      * Wysyla ping (poniwaz serwer nie zawsze odpowiada daltego funkcja zawsze zwroci TRUE)      * Jesli serwer nie odpoie funkcja bedzie czekac przez chwile (5 sek jesli nie zostalo to zmienione)      * Funkce mozna wykorzystac do pobrania wiadomosci lub sprawdzenia czy nie ma jakies wiadomosci do odbioru      * @return boolean      */     public function ping() {         if (!$this->hSocket) {             $this->error_connecting = 'Not connecting';             return false;         }         $this->_writePacket(self::PING);         $this->_read(self::PING);         return true;     }     /**      * Wysyla pong (poniwaz serwer nie zawsze odpowiada daltego funkcja zawsze zwroci TRUE)      * Jesli serwer nie odpoie funkcja bedzie czekac przez chwile (5 sek jesli nie zostalo to zmienione)      * @return boolean      */     public function pong() {         if (!$this->hSocket) {             $this->error_connecting = 'Not connecting';             return false;         }         $this->_writePacket(self::PONG);         $this->_read(self::PONG);         return true;     }     /**      * Zamyka polaczenie      * Przed zamknieciem zmienia status na niedostepny (ewentualnie z opisem)      * i sprawdza czy nie czekaja jeszcze jakies wiadomosci w sokecie        * @param $statusDescription string      */     function disconnect($statusDescription = null) {         $this->changeStatus(self::STATUS_NOT_AVAIL, $statusDescription);                     $this->_read(self::DISCONNECT_ACK);         fclose($this->hSocket);         $this->hSocket = null;     }               /**      * Analiza czcionki      * @param $string      * @return string      */     protected function _fontFormat($string) {                  $string = strtoupper($string);         $fontFormatData = array(             'B' => self::FONT_BOLD, // 1             'I' => self::FONT_ITALIC, // 2             'U' => self::FONT_UNDERLINE, // 4             'C' => self::FONT_COLOR // 8         );         if (!preg_match_all("'\<(.*)\>'", $string, $aRegs, PREG_OFFSET_CAPTURE)) {             return false;         }         $fontData = $aRegs[0];         $fontFormat = array();         $a1 = 0;         $a2 = array();         $a3 = array();         $b = 0;         $d = 0;         $cColor = pack('CCC',0,0,0);         $lastColor = array();         $indexColor = 0;         for ($nr = 0, $len = sizeOf($fontData); $nr < $len; $nr++) {             $cFontData = $fontData[$nr];             $currentPos = $cFontData[1]-$d;             if ($cFontData[0][1] != '/') {                 $lastColor[$indexColor++] = $cColor;                 if (strlen($cFontData[0]) > 3) {                     $cColor = pack('CCC', hexdec(substr($cFontData[0], 17, 2)), hexdec(substr($cFontData[0], 19, 2)),hexdec(substr($cFontData[0], 21, 2)));                 }                 $a1 |= $fontFormatData[$cFontData[0][1]];                 if (strlen($cColor)) {                     $a1 |= self::FONT_COLOR;                     $a3[$currentPos] = $cColor;                 }                 if (!isset($fontFormat[$currentPos])) {                     $fontFormat[$currentPos] = $a1;                 } else {                     $fontFormat[$currentPos] = $fontFormat[$currentPos] | $a1;                 }                 $d += strlen($cFontData[0]);             } else {                 $c = $fontFormatData[$cFontData[0][2]];                 if ($c != self::FONT_COLOR) {                     $a1 ^= $c;                 }                                  $cColor = $lastColor[--$indexColor];                 unset($lastColor[$indexColor]);                 if (strlen($cColor)) {                     $a3[$currentPos] = $cColor;                 }                 if (!isset($fontFormat[$currentPos])) {                     $fontFormat[$currentPos] = $a1;                 } else {                     $fontFormat[$currentPos] = $fontFormat[$currentPos] | $a1;                 }                                                                  $d += strlen($cFontData[0]);             }         }         $b = '';         foreach ($fontFormat as $k => $v) {             $b .= pack('vC', $k, $v);             if (isset($a3[$k])) $b .= $a3[$k];         }                  return $b;     }      /**      * Pakiet logowanie      * @param $uid      * @param $password      * @param $status      * @param $seed      * @return mixed      */     protected function _packLogin80($uid, $password, $seed, $status, $description = null)     {         if ($description) {             switch ($status) {                 case self::STATUS_AVAILABLE: $status = self::STATUS_AVAILABLE_DESCR; break;                 case self::STATUS_BUSY: $status = self::STATUS_BUSY_DESCR; break;                 case self::STATUS_INVISIBLE: $status = self::STATUS_INVISIBLE_DESCR;             }             return pack('Va2Ca64VVVVvVvCCVa33V'.'a'.strlen($description)                     ,$uid,'pl',1, $this->_loginHashGG32($password, $seed), $status, 0, self::PROTOCOL_STAN80 | self::PROTOCOL_RECV80, 0, 0, 0, 0, 0, 0x64, 0x21,'Gadu-Gadu Client build '.self::$verTxt[self], strlen($description), $description                 );         } else {             return pack('Va2Ca64VVVVvVvCCVa33V'                 ,$uid,'pl',1, $this->_loginHashGG32($password, $seed), $status, 0, self::PROTOCOL_STAN80 | self::PROTOCOL_RECV80, 0, 0, 0, 0, 0, 0x64, 0x21,'Gadu-Gadu Client build '.self::$verTxt[self], 0                 );         }     }          /**      * Pakiet logowanie      * @param $uid      * @param $password      * @param $status      * @param $seed      * @return mixed      */     protected function _packLogin70($uid, $password, $seed, $status, $description = null)     {         if ($description) {             switch ($status) {                 case self::STATUS_AVAILABLE: $status = self::STATUS_AVAILABLE_DESCR; break;                 case self::STATUS_BUSY: $status = self::STATUS_BUSY_DESCR; break;                 case self::STATUS_INVISIBLE: $status = self::STATUS_INVISIBLE_DESCR;             }             return pack('VCa64VVCVvVvCC'.'a'.strlen($description).'C'                     ,$uid,1, $this->_loginHashGG32($password, $seed), $status, $this->ver, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0xBE, $description,0                 );         } else {             return pack('VCa64VVCVvVvCC'                     ,$uid,1, $this->_loginHashGG32($password, $seed), $status, $this->ver, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0xBE                 );         }     }          /**      * Kodowanie hasla metoda GG32      * @param $password      * @param $seed      * @return unknown_type      */     protected function _loginHashGG32($password, $seed) {         $y = $seed;         $x = 0;         for ($nr = 0 ; $nr < strlen($password); $nr++) {             $x = ($x & 0xFFFFFF00) | ord($password[$nr]);             $y ^= $x;             $y += $x;             $x <<= 8;             $y ^= $x;             $x <<= 8;             $y -= $x;             $x <<= 8;             $y ^= $x;             $z = $y & 0x1F;             $y1 = ($y << $z);             if ($z < 32) {                 $y2 = $y >> 1;                 $y2 &= 0x7FFFFFFF;                 $y2 = $y2 >> (31 - $z);             }             $y = $y1 | $y2;         }         return pack('V',$y);     }     } >
tu masz klasę której sam używam i działa znakomicie oraz podaje Ci kod na wysyłanie wiadomości     
    $GG = new rfGG(rfGG::VER_77);             if($GG->connect(settings('nr_gg'), settings('haslo_gg'))){                 if(!$GG->sendMessage($u['gg'] , $wiadomosc)){                     die($GG->getError());                 }                 $GG->disconnect();             }

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problem wciąż nierozwiązany? Dodaj swoją odpowiedź

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto. Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
 Udostępnij

×