Jump to content
Sign in to follow this  
Anooxy

Table phpbb_portal_config doesn't exist - phpBB2 modified by Przemo

Recommended Posts

Could not query portal config information
DEBUG MODE
SQL Error : 1146 Table 'p494027_przemo.phpbb_portal_config' doesn't exist
SELECT * FROM phpbb_portal_config
Line : 320
File : common.php
 

 

firstkill.eu - DEMO. Co zrobic/dodac do bazy?

 

 

Share this post


Link to post

@Anooxy Tabela phpbb_portal_config nie istnieje. Musiałeś ją usunąć, lub coś szperać w bazie bo ona jest podstawową tabelą phpBB2.

 

Wykonaj zapytanie:

CREATE TABLE phpbb_portal_config ( 
  config_name varchar(255) NOT NULL, 
  config_value text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (config_name) 
); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('portal_on', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('link_logo', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('own_header', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('portal_header_body', '<table class="topbkg" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td align="center"><a href="index.php"><img src="images/portal_logo.jpg" border="0" alt="Forum" /></a></td><td align="center"><span class="gensmall">To jest własny nagłówek. Możesz go całkowicie zmienić w panelu admina, prawdopodobnie kolorystyka jest nieodpowiednia, możesz ją dobra? w zale?no&para;ci jakiego stylu używasz.</span></td><td align="right"><img src="images/phpbb2_logor.jpg" alt="" /></td></tr></table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td class="topnav"><a href="index.php" class="mainmenu">Forum</a> &#8226; <a href="chatbox_mod/chatbox.php" class="mainmenu">Chat</a> &#8226; <a href="faq.php" class="mainmenu">Pomoc</a> &#8226; <a href="search.php" class="mainmenu">Szukaj</a> &#8226; <a href="memberlist.php" class="mainmenu">Użytkownicy</a> &#8226; <a href="groupcp.php" class="mainmenu">Grupy</a> &#8226; <a href="statistics.php" class="mainmenu">Statystyki</a> &#8226; <a href="album.php" class="mainmenu">Album</a> &#8226; <a href="dload.php" class="mainmenu">Download</a></td></tr></table><br />'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('portal_footer_body', '<table class="topbkg" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td align="center"><span class="gensmall">W tym miejscu możesz ustawić własn&#177; stopkę portalu</span></td></tr></table>'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('news_forum', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('body_news_forum', '<table width="100%" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" class="forumline"><tr><td class="catHead" height="25"><span class="genmed"><b>Tytuł newsów lub strony, watever</b></span></td>\r\n</tr><tr><td class="row1" align="left"><span class="gensmall" style="line-height:150%">Dowolna tresc opisujaca portal, strone, forum ...<br /> </span></td></tr></table><br />'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('number_of_news', '20'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('news_length', '2000'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('witch_news_forum', '6'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('witch_poll_forum', '7'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('except_forum', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('scroll_recent_topics', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('poll', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('download_pos', 'right'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('portal_menu_a', 'left'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('links_a', 'left'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('links_a2', 'right'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('search_a', 'left'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('stat_a', 'left'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('recent_topics_a', 'right'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('top_posters_a', 'right'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('links1', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('links2', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('links3', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('links4', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('links5', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('links6', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('links7', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('links8', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module1', 'portal_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module2', 'register_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module3', 'info_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module4', 'search_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module5', 'stats_user_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module6', 'whoonline_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module7', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module8', 'links_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module9', 'clock_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module10', 'custom_module1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module11', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module12', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module13', 'birthday_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module14', 'recent_topics_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module15', 'login_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module16', 'album_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module17', 'download'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module18', 'top_posters_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module19', 'chat_menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module20', 'blank_module1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module21', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module22', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module23', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('module24', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('links_body', '<object><center><br /><a href="http://phpbb.com" target="_blank"><img src="images/link_phpbb.gif" alt="" border="0" title="phpBB" /></a><br /><br /><a href="http://www.forumimages.com/" target="_blank"><img src="images/link_forumimages.gif" alt="" border="0" title="ForumImages" /></a><br /><br /><a href="http://phpbb.com/" target="_blank"><img src="images/links_google.gif" alt="" border="0" title="Google" /></a><br /><br /><a href="http://www.apache.org/" target="_blank"><img src="images/link_apache.gif" alt="" border="0" title="Apache Software Foundation" /></a></center></object><br /><br />'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom1_body', 'jaka&#182; tre&#182;?, lub tre&#182;? i html'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom1_name', 'Własne menu'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom1_body_a', 'left'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom1_body_on', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom2_body', 'jaka&#182; tre&#182;?, lub tre&#182;? i html'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom2_name', 'Własne menu 2'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom2_body_a', 'right'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom2_body_on', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_desc1', 'własny link'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_address1', 'http://www.przemo.org'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_desc2', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_address2', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_desc3', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_address3', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_desc4', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_address4', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_desc5', 'Statystyki'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_address5', 'statistics.php'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_desc6', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_address6', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_desc7', 'Kto tu rzadzi :)'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_address7', 'staff.php'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_desc8', 'wlasny link2'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('custom_address8', 'http://www.phpbb.com'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('blank1_body_on', '1'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('blank1_body', '<table width="100%" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" class="forumline"><tr><td class="catHead" height="25" align="right"><span class="genmed"><b>Wlasny modul</b></span></td></tr><tr><td class="row1" align="right"><span class="genmed" style="line-height: 150%"><iframe src="http://phpbb.com" width="100%" height="300"></iframe></span></td></tr></table><br />'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('blank2_body_on', '0'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('blank2_body', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('blank3_body_on', '0'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('blank3_body', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('blank4_body_on', '0'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('blank4_body', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('birthday_a', 'right'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('info_a', 'left'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('login_a', 'right'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('whoonline_a', 'left'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('chat_a', 'right'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('register_a', 'right'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('album_recent_pics', '2'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('album_a', 'left'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('recent_pics', '2'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('album_pos', 'right'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('own_body', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('value_recent_topics', '10'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('value_top_posters', '10'); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('ri_time', ''); 
INSERT INTO phpbb_portal_config (config_name, config_value) VALUES ('ri_data', ''); 

 

Share this post


Link to post

Wgraj ponownie plik common.php z czystego skryptu.

Share this post


Link to post

phpmyadmin Zapytanie Nic sie nie dzieje, po kliknieciu Wyslij Zapytanie.

 

Nevermind, moj blad. Zrobilem. Do zamkniecia.

Edited by Anooxy

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...