Jump to content
Sign in to follow this  
szogun

Usunięcie wybranej grupy i użytkownika w statystykach czatu MyBB

Recommended Posts

Witam

Posiadam mały skrypt, który dodaje pod shoutboxem statystyki i teraz moje pytanie jak mogę dodać warunek aby pominąć osobę, która jest w danej grupie oraz dla samego uzytkownika

<?php
// Statystyki
function dvz_shoutbox_stats() {
 global $db, $mybb, $templates, $theme, $wpisy, $users, $top_spamer, $users_online_o, $top_spamer_noformatted, $shshshs, $our_shouts, $timesearch, $shouts, $username, $user, $users_online, $anon_online, $invisiblemark, $onlinemembers, $guests_online, $spiders, $cache, $bots_online;
 $query = $db->query("SELECT count(id) as id FROM ".TABLE_PREFIX."dvz_shoutbox");
 // Wpisy
 $row = $db->fetch_array($query);
 $wpisy = $row['id'];
 $query3 = $db->query("SELECT d.uid, u.username, u.usergroup, u.displaygroup, u.uid, u.avatar, count(*) as shouters
             FROM ".TABLE_PREFIX."dvz_shoutbox d
             LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid=d.uid)
             GROUP BY d.uid
             ORDER BY shouters
             DESC LIMIT 1");
 $row3 = $db->fetch_array($query3);
 // Najwiekszy spamer
 $shouts = $row3['shouters'];
 $top_spamer_noformatted = $row3['username'];
 $top_spamer = build_profile_link(format_name($row3['username'], $row3['usergroup'], $row3['displaygroup']), $row3['uid']);
 // Wpisy uzytkownika
 $query4 = $db->query("SELECT count(id) as id, uid FROM ".TABLE_PREFIX."dvz_shoutbox WHERE uid='".$mybb->user['uid']."'");
 $our_shouts = $db->fetch_field($query4, "id");
}

 

Share this post


Link to post

Statystyki ogólne chcesz wyświetlić?

Share this post


Link to post

Nie chce, zrobić wyjątek aby w największy spamer pominąć danego użytkownika oraz danych użytkowników z konkretnej grupy

Share this post


Link to post

Nie wiem czy to zadziała, ale warto spróbować:

<?php
$query3 = $db->query("
	SELECT d.uid, u.username, u.usergroup, u.displaygroup, u.uid, u.avatar, count(*) as shouters 
	FROM ". TABLE_PREFIX ."dvz_shoutbox d 
	LEFT JOIN ". TABLE_PREFIX ."users u ON (u.uid=d.uid) 
	WHERE u.usergroup NOT IN('1', '2') AND u.uid <> ". $mybb->user['uid'] ." 
	GROUP BY d.uid 
	ORDER BY shouters 
	DESC LIMIT 1
");

A tutaj: ('1, 2') podajesz ID grup, które chcesz ukryć.

 

//edit.

Nie tu wkleiłem warunek gdzie potrzeba.

 • Like 1

Share this post


Link to post
MyBB has experienced an internal SQL error and cannot continue.

SQL Error:
  1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'GROUP BY d.uid ORDER BY shouters ' at line 5
Query:
  SELECT d.uid, u.username, u.usergroup, u.displaygroup, u.uid, u.avatar, count(*) as shouters FROM mybb_dvz_shoutbox d LEFT JOIN mybb_users u ON (u.uid=d.uid) WHERE u.usergroup NOT IN('1', '2') AND u.uid <> GROUP BY d.uid ORDER BY shouters DESC LIMIT 1 

 

Share this post


Link to post

No problem jest tutaj:

AND u.uid <> GROUP

Bo przed GROUP powinno być ID zalogowanego użytkownika. Hm, a spróbuj tak:

AND u.uid <> '". $mybb->user['uid'] ."'

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Właśnie już tak próbowałem i nic. Pokazuje nadal danego użytkownika jako największy spamer

Share this post


Link to post

To jest plugin? Może trzeba go przeinstalować?

Share this post


Link to post

Kod jest dodany do pliku dvz_shoutbox po każdej zmianie jest reinstalowany.


u.uid != ". $mybb->user['uid'] ."
	

To pomogło, tylko teraz jak dodać uid, konkretnej osoby

 • Like 1

Share this post


Link to post

Ale to też będzie lista? To wykorzystaj klauzulę NOT IN tak jak wykorzystałem to wcześniej.

WHERE u.usergroup NOT IN('1', '2') AND u.uid NOT IN('". $mybb->user['uid'] ."', '1', '2')

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

próbowałem poprzez `not in` dodając zmienną u.users ale za każdym razem jak dodam konkretny `uid` wywala mi błąd ja w poście powyżej

Share this post


Link to post

Nie masz przecież czegoś takiego jak u.users. 'u' to alias dla tabeli 'users'. Nie mam pojęcia w czym jest błąd

To całość kodu co podałeś? Bo musiałbym to wrzucić do siebie na testowe forum i sprawdzić czy faktycznie nie działa.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Nie to nie jest całość kodu, jak wspominałem owa modyfikacja jest dopisania do pliku dvz_shoutbox

 

<?php
/* by Tomasz 'Devilshakerz' Mlynski [devilshakerz.com]; Copyright (C) 2014-2016
 released under Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ */
$plugins->add_hook('global_start', ['dvz_shoutbox', 'global_start']);   // cache shoutbox templates
$plugins->add_hook('global_end',   ['dvz_shoutbox', 'global_end']);    // catch archive page
$plugins->add_hook('xmlhttp',      ['dvz_shoutbox', 'xmlhttp']);      // xmlhttp.php listening
$plugins->add_hook('index_end',    ['dvz_shoutbox', 'load_window']); // load Shoutbox window to {$dvz_shoutbox} variable
$plugins->add_hook('index_start', 'dvz_shoutbox_stats'); //Stas index
$plugins->add_hook('admin_config_settings_change', ['dvz_shoutbox', 'admin_config_settings_change']);
$plugins->add_hook('admin_user_users_merge_commit', ['dvz_shoutbox', 'user_merge']);
$plugins->add_hook('fetch_wol_activity_end', ['dvz_shoutbox', 'activity']); // catch activity
$plugins->add_hook('build_friendly_wol_location_end', ['dvz_shoutbox', 'activity_translate']); // translate activity
$plugins->add_hook('misc_clearcookies', ['dvz_shoutbox', 'clearcookies']);
function dvz_shoutbox_info()
{
    return [
        'name'          => 'DVZ Shoutbox',
        'description'   => 'Lightweight AJAX chat.',
        'website'       => 'http://project-games.eu',
        'author'        => 'Tomasz \'Devilshakerz\' Mlynski & Szogi1910',
        'authorsite'    => 'http://project-games.eu/',
        'version'       => '2.3.1',
        'codename'      => 'dvz_shoutbox',
        'compatibility' => '18*',
    ];
}
function dvz_shoutbox_install()
{
    global $mybb, $db;
    $mybb->binary_fields['dvz_shoutbox'] = ['ipaddress' => true];
    // table
    switch ($db->type) {
        case 'pgsql':
            $db->write_query("
                CREATE TABLE IF NOT EXISTS " . TABLE_PREFIX . "dvz_shoutbox (
                    id serial,
                    uid int NOT NULL,
                    text text NULL,
                    date int NOT NULL,
                    modified int NULL DEFAULT NULL,
                    ipaddress bytea NOT NULL,
                    PRIMARY KEY (id)
                )
            ");
            break;
        case 'sqlite':
            $db->write_query("
                CREATE TABLE IF NOT EXISTS " . TABLE_PREFIX . "dvz_shoutbox (
                    id integer primary key,
                    uid integer NOT NULL,
                    text text NULL,
                    date integer NOT NULL,
                    modified integer NULL DEFAULT NULL,
                    ipaddress bytea NOT NULL
                )
            ");
            break;
        default:
            $query = $db->query("SELECT SUPPORT FROM INFORMATION_SCHEMA.ENGINES WHERE ENGINE = 'InnoDB'");
            $innodbSupport = $db->num_rows($query) && in_array($db->fetch_field($query, 'SUPPORT'), ['DEFAULT', 'YES']);
            $db->write_query("
                CREATE TABLE IF NOT EXISTS `" . TABLE_PREFIX . "dvz_shoutbox` (
                    `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
                    `uid` int(11) NOT NULL,
                    `text` text NULL,
                    `date` int(11) NOT NULL,
                    `modified` int(11) NULL DEFAULT NULL,
                    `ipaddress` varbinary(16) NOT NULL,
                    PRIMARY KEY (`id`)
                ) " . ($innodbSupport ? "ENGINE=InnoDB" : null) . " " . $db->build_create_table_collation() . "
            ");
            break;
    }
    // example shout
    $db->insert_query('dvz_shoutbox', [
        'uid'       => 1,
        'text'      => 'DVZ Shoutbox!',
        'date'      => TIME_NOW,
        'ipaddress' => $db->escape_binary( my_inet_pton('127.0.0.1') ),
    ]);
    // settings
    $settingGroupId = $db->insert_query('settinggroups', [
        'name'        => 'dvz_shoutbox',
        'title'       => 'DVZ Shoutbox',
        'description' => 'Settings for DVZ Shoutbox.',
    ]);
    $settings = [
        [
            'name'        => 'dvz_sb_num',
            'title'       => 'Shouts to display',
            'description' => 'Number of shouts to be displayed in the Shoutbox window.',
            'optionscode' => 'numeric',
            'value'       => '20',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_num_archive',
            'title'       => 'Shouts to display on archive',
            'description' => 'Number of shouts to be displayed per page on Archive view.',
            'optionscode' => 'numeric',
            'value'       => '20',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_reversed',
            'title'       => 'Reversed order',
            'description' => 'Reverses the shouts display order in the Shoutbox window so that new ones appear on the bottom. You may also want to move the <b>{$panel}</b> variable below the  window in the <i>dvz_shoutbox</i> template.',
            'optionscode' => 'yesno',
            'value'       => '0',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_height',
            'title'       => 'Shoutbox height',
            'description' => 'Height of the Shoutbox window in pixels.',
            'optionscode' => 'numeric',
            'value'       => '160',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_dateformat',
            'title'       => 'Date format',
            'description' => 'Format of the date displayed. This format uses the PHP\'s <a href="https://secure.php.net/manual/en/function.date.php#refsect1-function.date-parameters">date() function syntax</a>.',
            'optionscode' => 'text',
            'value'       => 'd M H:i',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_maxlength',
            'title'       => 'Maximum message length',
            'description' => 'Set 0 to disable the limit.',
            'optionscode' => 'numeric',
            'value'       => '0',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_mycode',
            'title'       => 'Parse MyCode',
            'description' => '',
            'optionscode' => 'yesno',
            'value'       => '1',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_smilies',
            'title'       => 'Parse smilies',
            'description' => '',
            'optionscode' => 'yesno',
            'value'       => '1',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_interval',
            'title'       => 'Refresh interval',
            'description' => 'Number of seconds between Shoutbox updates (lower values provide better synchronization but cause higher server load). Set 0 to disable the auto-refreshing feature.',
            'optionscode' => 'numeric',
            'value'       => '5',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_away',
            'title'       => 'Away mode',
            'description' => 'Number of seconds after last user action (e.g. click) after which shoutbox will be minimized to prevent unnecessary usage of server resources. Set 0 to disable this feature.',
            'optionscode' => 'numeric',
            'value'       => '600',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_antiflood',
            'title'       => 'Anti-flood interval',
            'description' => 'Forces a minimum number of seconds to last between user\'s shouts (this does not apply to Shoutbox moderators).',
            'optionscode' => 'numeric',
            'value'       => '5',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_sync',
            'title'       => 'Moderation synchronization',
            'description' => 'Applies moderation actions without refreshing the Shoutbox window page.',
            'optionscode' => 'onoff',
            'value'       => '1',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_mark_unread',
            'title'       => 'Mark unread messages',
            'description' => 'Marks messages that appeared after user\'s last visit.',
            'optionscode' => 'onoff',
            'value'       => '1',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_lazyload',
            'title'       => 'Lazy load',
            'description' => 'Start loading data only when the Shoutbox window is actually being displayed on the screen (the page is scrolled to the Shoutbox position).',
            'optionscode' => 'select
off=Disabled
start=Check if on display to start
always=Always check if on display to refresh',
            'value'       => 'off',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_status',
            'title'       => 'Shoutbox default status',
            'description' => 'Choose whether Shoutbox window should be expanded or collapsed by default.',
            'optionscode' => 'onoff',
            'value'       => '1',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_minposts',
            'title'       => 'Minimum posts required to shout',
            'description' => 'Set 0 to allow everyone.',
            'optionscode' => 'numeric',
            'value'       => '0',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_groups_view',
            'title'       => 'Group permissions: View',
            'description' => 'User groups that can view Shoutbox.',
            'optionscode' => 'groupselect',
            'value'       => '-1',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_groups_refresh',
            'title'       => 'Group permissions: Auto-refresh',
            'description' => 'User groups that shoutbox will be refreshing for.',
            'optionscode' => 'groupselect',
            'value'       => '-1',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_groups_shout',
            'title'       => 'Group permissions: Shout',
            'description' => 'User groups that can post shouts in Shoutbox (logged in users only).',
            'optionscode' => 'groupselect',
            'value'       => '-1',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_groups_recall',
            'title'       => 'Group permissions: Scroll back to show past shouts',
            'description' => 'User groups that shoutbox will load previous posts when scrolling back for.',
            'optionscode' => 'groupselect',
            'value'       => '-1',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_groups_mod',
            'title'       => 'Group permissions: Moderation',
            'description' => 'User groups that can moderate the Shoutbox (edit and delete shouts).',
            'optionscode' => 'groupselect',
            'value'       => '',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_groups_mod_own',
            'title'       => 'Group permissions: Moderation of own shouts',
            'description' => 'Users groups whose members can edit and delete their own shouts.',
            'optionscode' => 'groupselect',
            'value'       => '',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_supermods',
            'title'       => 'Super moderators are Shoutbox moderators',
            'description' => 'Automatically allow forum super moderators to moderate Shoutbox as well.',
            'optionscode' => 'yesno',
            'value'       => '1',
        ],
        [
            'name'        => 'dvz_sb_blocked_users',
            'title'       => 'Banned users',
            'description' => 'Comma-separated list of user IDs that are banned from posting messages.',
            'optionscode' => 'textarea',
            'value'       => '',
        ],
    ];
    $i = 1;
    foreach ($settings as &$row) {
        $row['gid']         = $settingGroupId;
        $row['title']       = $db->escape_string($row['title']);
        $row['description'] = $db->escape_string($row['description']);
        $row['disporder']   = $i++;
    }
    $db->insert_query_multiple('settings', $settings);
    rebuild_settings();
    // templates
    $templates = [
        'dvz_shoutbox_panel' => '<div class="panel">
<form>
<input type="text" class="text" placeholder="{$lang->dvz_sb_default}" maxlength="{$maxlength}" autocomplete="off" />
<input type="submit" style="display:none" />
</form>
</div>',
        'dvz_shoutbox' => '<div id="shoutbox" class="front{$classes}">
<div class="head">
<strong>{$lang->dvz_sb_shoutbox}</strong>
<p class="right"><a href="{$mybb->settings[\'bburl\']}/index.php?action=shoutbox_archive">&laquo; {$lang->dvz_sb_archivelink}</a></p>
</div>
<div class="body">
{$panel}
<div class="window" style="height:{$mybb->settings[\'dvz_sb_height\']}px">
<div class="data">
{$html}
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings[\'bburl\']}/jscripts/dvz_shoutbox.js"></script>
{$javascript}
</div>',
        'dvz_shoutbox_archive' => '<html>
<head>
<title>{$lang->dvz_sb_archive}</title>
{$headerinclude}
</head>
<body>
{$header}
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings[\'bburl\']}/jscripts/dvz_shoutbox.js"></script>
{$javascript}
{$modoptions}
{$multipage}
<br />
<div id="shoutbox">
<div class="head">
<strong>{$lang->dvz_sb_archive}</strong>
{$last_read_link}
</div>
<div class="data">
{$archive}
</div>
</div>
<br />
{$multipage}
{$footer}
</body>
</html>',
        'dvz_shoutbox_last_read_link' => '<p class="right"><a href="{$last_read_url}">{$lang->dvz_sb_last_read_link}</a> | <a href="{$unmark_all_url}">{$lang->dvz_sb_last_read_unmark_all}</a></p>',
        'dvz_shoutbox_archive_modoptions' => '<table border="0" cellspacing="{$theme[\'borderwidth\']}" cellpadding="{$theme[\'tablespace\']}" class="tborder">
<tr><td class="thead" colspan="2"><strong>{$lang->dvz_sb_mod}</strong></td></tr>
<tr><td class="tcat">{$lang->dvz_sb_mod_banlist}</td><td class="tcat">{$lang->dvz_sb_mod_clear}</td></tr>
<tr>
<td class="trow1">
<form action="" method="post">
<input type="text" class="textbox" style="width:80%" name="banlist" value="{$blocked_users}" />
<input type="hidden" name="postkey" value="{$mybb->post_code}" />
<input type="submit" class="button" value="{$lang->dvz_sb_mod_banlist_button}" />
</form>
</td>
<td class="trow1">
<form action="" method="post">
<select name="days">
<option value="2">2 {$lang->days}</option>
<option value="7">7 {$lang->days}</option>
<option value="30">30 {$lang->days}</option>
<option value="90">90 {$lang->days}</option>
<option value="all">* {$lang->dvz_sb_mod_clear_all} *</option>
</select>
<input type="hidden" name="postkey" value="{$mybb->post_code}" />
<input type="submit" class="button" value="{$lang->dvz_sb_mod_clear_button}" />
</form>
</td>
</tr>
</table>
<br />',
    ];
    $data = [];
    foreach ($templates as $name => $content) {
        $data[] = [
            'title'    => $name,
            'template' => $db->escape_string($content),
            'sid'      => -1,
            'version'  => 1,
            'status'   => '',
            'dateline' => TIME_NOW,
        ];
    }
    $db->insert_query_multiple('templates', $data);
}
function dvz_shoutbox_uninstall()
{
    global $db;
    $settingGroupId = $db->fetch_field(
        $db->simple_select('settinggroups', 'gid', "name='dvz_shoutbox'"),
        'gid'
    );
    // delete settings
    $db->delete_query('settinggroups', 'gid=' . (int)$settingGroupId);
    $db->delete_query('settings', 'gid=' . (int)$settingGroupId);
    rebuild_settings();
    // delete templates
    $db->delete_query('templates', "title IN('dvz_shoutbox', 'dvz_shoutbox_panel', 'dvz_shoutbox_archive', 'dvz_shoutbox_archive_modoptions')");
    // delete data
    if ($db->type == 'sqlite') {
        $db->close_cursors();
    }
    $db->drop_table('dvz_shoutbox');
}
function dvz_shoutbox_is_installed()
{
    global $mybb;
    return $mybb->settings['dvz_sb_num'] !== null;
}
class dvz_shoutbox
{
    // hooks
    static function global_start()
    {
        global $mybb, $templatelist;
        $mybb->binary_fields['dvz_shoutbox'] = ['ipaddress' => true];
        if (defined('THIS_SCRIPT') && THIS_SCRIPT == 'index.php' && self::access_view()) {
            if (!empty($templatelist)) {
                $templatelist .= ',';
            }
            if ($mybb->get_input('action') == 'shoutbox_archive') {
                // archive templates
                $templatelist .= 'dvz_shoutbox_archive,dvz_shoutbox_last_read_link,multipage,multipage_page,multipage_page_current,multipage_prevpage,multipage_nextpage,multipage_start,multipage_end,multipage_jump_page';
                if (self::access_mod()) {
                    $templatelist .= ',dvz_shoutbox_archive_modoptions';
                }
            } else {
                // index templates
                $templatelist .= 'dvz_shoutbox,dvz_shoutbox_panel';
            }
        }
    }
    static function global_end()
    {
        global $mybb;
        if ($mybb->get_input('action') == 'shoutbox_archive' && self::access_view()) {
            return self::show_archive();
        }
    }
    static function xmlhttp()
    {
        global $mybb, $db, $charset, $plugins;
        $mybb->binary_fields['dvz_shoutbox'] = ['ipaddress' => true];
        switch ($mybb->get_input('action')) {
            case 'dvz_sb_get_updates':
                $permissions = (
                    self::access_view() &&
                    self::access_refresh()
                );
                $handler = function () use ($mybb, $db, $plugins) {
                    $syncConditions = $mybb->settings['dvz_sb_sync']
                        ? "OR (s.modified >= " . (time() - $mybb->settings['dvz_sb_interval']) . " AND s.id BETWEEN " . abs($mybb->get_input('first', MyBB::INPUT_INT)) . " AND " . abs($mybb->get_input('last', MyBB::INPUT_INT)) . ")"
                        : null
                    ;
                    $data = self::get_multiple("WHERE (s.id > " . abs($mybb->get_input('last', MyBB::INPUT_INT)) . " AND s.text IS NOT NULL) " . $syncConditions  . " ORDER BY s.id DESC LIMIT " . self::async_limit());
                    $html = null; // JS-handled empty response
                    $sync = [];
                    $firstId = 0;
                    $lastId = 0;
                    while ($row = $db->fetch_array($data)) {
                        if ($row['id'] <= $mybb->get_input('last', MyBB::INPUT_INT)) {
                            // sync update
                            $sync[ $row['id'] ] = $row['text'] === null
                                ? null
                                : self::parse($row['text'], $row['username'])
                            ;
                        } else {
                            // new shout
                            $firstId = $row['id'];
                            if ($lastId == 0) {
                                $lastId = $row['id'];
                            }
                            $shout = self::render_shout($row);
                            $html = $mybb->settings['dvz_sb_reversed']
                                ? $shout . $html
                                : $html  . $shout
                            ;
                        }
                    }
                    if ($html != null || !empty($sync)) {
                        $response = [];
                        if ($html != null) {
                            $response['html'] = $html;
                            $response['last'] = $lastId;
                            if ($mybb->get_input('first', MyBB::INPUT_INT) == 0) {
                                $response['first'] = $firstId;
                            }
                        }
                        if (!empty($sync)) {
                            $response['sync'] = $sync;
                        }
                        $plugins->run_hooks('dvz_shoutbox_get_updates', $response);
                        echo json_encode($response);
                    }
                };
                break;
            case 'dvz_sb_recall':
                $permissions = (
                    self::access_view() &&
                    self::access_refresh() &&
                    self::access_recall()
                );
                $handler = function () use ($mybb, $db, $plugins) {
                    $data = self::get_multiple("WHERE s.id < " . abs($mybb->get_input('first', MyBB::INPUT_INT)) . " AND s.text IS NOT NULL ORDER BY s.id DESC LIMIT " . abs((int)$mybb->settings['dvz_sb_num']));
                    $response = [];
                    $html = null; // JS-handled empty response
                    $firstId = 0;
                    while ($row = $db->fetch_array($data)) {
                        $firstId = $row['id'];
                        $shout = self::render_shout($row);
                        $html = $mybb->settings['dvz_sb_reversed']
                            ? $shout . $html
                            : $html  . $shout
                        ;
                    }
                    if ($html != null) {
                        $response['html'] = $html;
                    }
                    if ($db->num_rows($data) < abs((int)$mybb->settings['dvz_sb_num'])) {
                        $response['end'] = 1;
                    }
                    if ($response) {
                        $response['first'] = $firstId;
                    }
                    $plugins->run_hooks('dvz_shoutbox_recall', $response);
                    echo json_encode($response);
                };
                break;
            case 'dvz_sb_shout':
                $permissions = (
                    self::access_shout() &&
                    verify_post_check($mybb->get_input('key'), true)
                );
                $handler = function () use ($mybb, $db, $plugins) {
                    if (!self::antiflood_pass() && !self::access_mod()) {
                        die('A'); // JS-handled error (Anti-flood)
                    }
                    $data = [
                        'uid'       => (int)$mybb->user['uid'],
                        'text'      => $mybb->get_input('text'),
                        'ipaddress' => $db->escape_binary( my_inet_pton(get_ip()) ),
                    ];
                    $plugins->run_hooks('dvz_shoutbox_shout', $data);
                    $data['shout_id'] = self::shout($data);
                    $plugins->run_hooks('dvz_shoutbox_shout_commit', $data);
                };
                break;
            case 'dvz_sb_get':
                $data = self::get($mybb->get_input('id', MyBB::INPUT_INT));
                $permissions = (
                    (
                        self::access_mod() ||
                        (self::access_mod_own() && $data['uid'] == $mybb->user['uid'])
                    ) &&
                    verify_post_check($mybb->get_input('key'), true)
                );
                $handler = function () use ($data, $plugins) {
                    $plugins->run_hooks('dvz_shoutbox_get', $data);
                    echo json_encode([
                        'text' => $data['text'],
                    ]);
                };
                break;
            case 'dvz_sb_update':
                $data = self::get($mybb->get_input('id', MyBB::INPUT_INT));
                $permissions = (
                    $data &&
                    self::can_mod($data) &&
                    verify_post_check($mybb->get_input('key'), true)
                );
                $handler = function () use ($mybb, $data, $plugins) {
                    $plugins->run_hooks('dvz_shoutbox_update', $data);
                    self::update($mybb->get_input('id', MyBB::INPUT_INT), $mybb->get_input('text'));
                    $data['text'] = $mybb->get_input('text');
                    $plugins->run_hooks('dvz_shoutbox_update_commit', $data);
                    echo self::parse($mybb->get_input('text'), self::get_username($mybb->get_input('id', MyBB::INPUT_INT)));
                };
                break;
            case 'dvz_sb_delete':
                $permissions = (
                    self::can_mod($mybb->get_input('id', MyBB::INPUT_INT)) &&
                    verify_post_check($mybb->get_input('key'), true)
                );
                $handler = function () use ($mybb, $plugins) {
                    $plugins->run_hooks('dvz_shoutbox_delete');
                    $result = self::delete($mybb->get_input('id', MyBB::INPUT_INT));
                    $plugins->run_hooks('dvz_shoutbox_delete_commit', $result);
                };
                break;
        }
        if (isset($permissions)) {
            if ($permissions == false) {
                echo 'P'; // JS-handled error (Permissions)
            } else {
                header('Content-type: text/plain; charset=' . $charset);
                header('Cache-Control: no-store'); // force update on load
                $handler();
            }
        }
    }
  static function load_window()
   {
global $templates, $dvz_shoutbox, $lang, $mybb, $db, $theme,$our_shouts,$wpisy,$top_spamer_noformatted,$shouts;
       $lang->load('dvz_shoutbox');
        // MyBB template
        $dvz_shoutbox = null;
        // dvz_shoutbox template
        $javascript   = null;
        $panel        = null;
        $classes      = null;
        if (self::access_view()) {
            if (self::is_user()) {
                // message: blocked
                if (self::is_blocked()) {
                    $panel = '<div class="panel blocked"><p>' . $lang->dvz_sb_user_blocked . '</p></div>';
                }
                // message: minimum posts
                else if (!self::access_minposts() && !self::access_mod()) {
                    $panel = '<div class="panel minposts"><p>' . str_replace('{MINPOSTS}', (int)$mybb->settings['dvz_sb_minposts'], $lang->dvz_sb_minposts) . '</p></div>';
                }
                // shout form
                else if (self::access_shout()) {
                    $maxlength = $mybb->settings['dvz_sb_maxlength'] ? (int)$mybb->settings['dvz_sb_maxlength'] : null;
                    eval('$panel = "' . $templates->get('dvz_shoutbox_panel') . '";');
                }
            }
            $js = null;
            // configuration
            $js .= 'dvz_shoutbox.interval = ' . (self::access_refresh() ? (float)$mybb->settings['dvz_sb_interval'] : 0) . ';' . PHP_EOL;
            $js .= 'dvz_shoutbox.antiflood = ' . (self::access_mod() ? 0 : (float)$mybb->settings['dvz_sb_antiflood']) . ';' . PHP_EOL;
            $js .= 'dvz_shoutbox.maxShouts = ' . (int)$mybb->settings['dvz_sb_num'] . ';' . PHP_EOL;
            $js .= 'dvz_shoutbox.awayTime = ' . (float)$mybb->settings['dvz_sb_away'] . '*1000;' . PHP_EOL;
            $js .= 'dvz_shoutbox.lang = [\'' . $lang->dvz_sb_delete_confirm . '\', \'' . str_replace('{ANTIFLOOD}', (float)$mybb->settings['dvz_sb_antiflood'], $lang->dvz_sb_antiflood) . '\', \''.$lang->dvz_sb_permissions.'\'];' . PHP_EOL;
            // mark unread
            if ($mybb->settings['dvz_sb_mark_unread']) {
                $js .= 'dvz_shoutbox.markUnread = true;' . PHP_EOL;
            }
            // reversed order
            if ($mybb->settings['dvz_sb_reversed']) {
                $js .= 'dvz_shoutbox.reversed = true;' . PHP_EOL;
            }
            // lazyload
            if (in_array($mybb->settings['dvz_sb_lazyload'], ['off', 'start', 'always'])) {
                $js .= 'dvz_shoutbox.lazyMode = \'' . $mybb->settings['dvz_sb_lazyload'] . '\';' . PHP_EOL;
                $js .= '$(window).bind(\'scroll resize\', dvz_shoutbox.checkVisibility);' . PHP_EOL;
            }
            // away mode
            if ($mybb->settings['dvz_sb_away']) {
                $js .= '$(window).on(\'mousemove click dblclick keydown scroll\', dvz_shoutbox.updateActivity);' . PHP_EOL;
            }
            // shoutbox status
            $status =
                (!isset($mybb->cookies['dvz_sb_status']) && $mybb->settings['dvz_sb_status'] == 1) ||
                $mybb->cookies['dvz_sb_status'] == '1'
            ;
            $js .= 'dvz_shoutbox.status = ' . (int)$status . ';' . PHP_EOL;
            if ($status == false) {
                $classes .= ' collapsed';
            }
            $html = null;
            $firstId = 0;
            $lastId = 0;
            if ($status == true) {
                // preloaded shouts
                $data = self::get_multiple("WHERE s.text IS NOT NULL ORDER BY s.id DESC LIMIT " . abs((int)$mybb->settings['dvz_sb_num']));
                while ($row = $db->fetch_array($data)) {
                    $firstId = $row['id'];
                    if ($lastId == 0) {
                        $lastId = $row['id'];
                    }
                    $shout = self::render_shout($row);
                    $html  = $mybb->settings['dvz_sb_reversed']
                        ? $shout . $html
                        : $html  . $shout
                    ;
                }
            }
            if (self::access_recall()) {
                $js .= 'dvz_shoutbox.recalling = true;' . PHP_EOL;
            }
            if (self::access_refresh()) {
                $js .= 'setTimeout(\'dvz_shoutbox.loop()\', ' . (float)$mybb->settings['dvz_sb_interval'] . ' * 1000);' . PHP_EOL;
            }
            $javascript = '
<script>
' . $js . '
dvz_shoutbox.firstId = ' . $firstId . ';
dvz_shoutbox.lastId = ' . $lastId . ';
dvz_shoutbox.parseEntries();
dvz_shoutbox.updateActivity();
</script>';
            eval('$dvz_shoutbox = "' . $templates->get('dvz_shoutbox') . '";');
        }
    }
    static function show_archive()
    {
        global $db, $mybb, $templates, $lang, $theme, $footer, $headerinclude, $header, $charset;
        $lang->load('dvz_shoutbox');
        header('Content-type: text/html; charset=' . $charset);
        add_breadcrumb($lang->dvz_sb_shoutbox, "index.php?action=shoutbox_archive");
        // moderation panel
        if (self::access_mod()) {
            if (isset($mybb->input['banlist']) && verify_post_check($mybb->get_input('postkey'))) {
                self::banlist_update($mybb->get_input('banlist'));
            }
            if ($mybb->get_input('days') && verify_post_check($mybb->get_input('postkey'))) {
                if ($mybb->get_input('days') == 'all') {
                    self::clear();
                } else {
                    $allowed = [2, 7, 30, 90];
                    if (in_array($mybb->get_input('days'), $allowed)) {
                        self::clear($mybb->get_input('days'));
                    }
                }
            }
            $blocked_users = htmlspecialchars_uni($mybb->settings['dvz_sb_blocked_users']);
            eval('$modoptions = "' . $templates->get("dvz_shoutbox_archive_modoptions") . '";');
        } else {
            $modoptions = null;
        }
        // unmark all unread messages
        if ($mybb->get_input('unmark_all') && verify_post_check($mybb->get_input('postkey'))) {
            my_unsetcookie('dvz_sb_last_read');
        }
        // pagination
        $perPage = abs((int)$mybb->settings['dvz_sb_num_archive']);
        $items = self::count();
        $requestedId = $mybb->get_input('sid', MyBB::INPUT_INT);
        if ($requestedId && self::get($requestedId)) {
            if ($perPage == 0) {
                $page = 0;
            } else {
                $itemsAfter = self::count('id > ' . $requestedId);
                $itemPage = ceil( ($itemsAfter + 1) / $perPage );
                $page = $itemPage;
            }
        } else {
            $page = abs($mybb->get_input('page', MyBB::INPUT_INT));
            if ($perPage == 0) {
                $pages = 0;
            } else {
                $pages = ceil($items / $perPage);
            }
            if (!$page || $page < 1 || $page > $pages) {
                $page = 1;
            }
        }
        $limitStart = ($page - 1) * $perPage;
        if ($items > $perPage && $perPage > 0) {
            $multipage = multipage($items, $perPage, $page, 'index.php?action=shoutbox_archive');
        }
        $limit = $perPage;
        if ($mybb->settings['dvz_sb_mark_unread'] && isset($mybb->cookies['dvz_sb_last_read'])) {
            $limit += 1;
        }
        $data = self::get_multiple("WHERE s.text IS NOT NULL ORDER by s.id DESC LIMIT $limitStart,$limit");
        $firstId = null;
        $lastId = null;
        $archive = null;
        $rowCount = 1;
        while ($row = $db->fetch_array($data)) {
            if ($rowCount > $perPage) {
                $nextPageLastId = $row['id'];
            } else {
                if ($mybb->settings['dvz_sb_mark_unread'] && isset($mybb->cookies['dvz_sb_last_read']) && $row['id'] > $mybb->cookies['dvz_sb_last_read']) {
                    $row['unread'] = true;
                }
                $archive .= self::render_shout($row, true);
                if ($lastId == null) {
                    $lastId = $row['id'];
                }
                $firstId = $row['id'];
                $rowCount++;
            }
        }
        // update last read information
        if ($mybb->settings['dvz_sb_mark_unread']) {
            if (
                !isset($mybb->cookies['dvz_sb_last_read']) ||
                (
                    $lastId > $mybb->cookies['dvz_sb_last_read'] &&
                    (!isset($nextPageLastId) || $mybb->cookies['dvz_sb_last_read'] >= $nextPageLastId)
                )
            ) {
                my_setcookie('dvz_sb_last_read', $lastId);
            }
        }
        // last read link
        if (
            $mybb->settings['dvz_sb_mark_unread'] &&
            isset($mybb->cookies['dvz_sb_last_read']) &&
            !($page == 1 && $lastId == abs((int)$mybb->cookies['dvz_sb_last_read']))
        ) {
            $sid = abs((int)$mybb->cookies['dvz_sb_last_read']);
            $last_read_url = $mybb->settings['bburl'] . '/index.php?action=shoutbox_archive&sid=' . $sid . '#sid' . $sid;
            $unmark_all_url = $mybb->settings['bburl'] . '/index.php?action=shoutbox_archive&unmark_all=1&postkey=' . $mybb->post_code;
            eval('$last_read_link = "' . $templates->get('dvz_shoutbox_last_read_link') . '";');
        } else {
            $last_read_link = null;
        }
        $javascript = '
<script>
dvz_shoutbox.lang = [\'' . $lang->dvz_sb_delete_confirm . '\', \'' . str_replace('{ANTIFLOOD}', (float)$mybb->settings['dvz_sb_antiflood'], $lang->dvz_sb_antiflood) . '\', \'' . $lang->dvz_sb_permissions . '\'];
</script>';
        eval('$content = "' . $templates->get("dvz_shoutbox_archive") . '";');
        output_page($content);
        exit;
    }
    static function user_merge()
    {
        global $db, $source_user, $destination_user;
        return $db->update_query('dvz_shoutbox', ['uid' => (int)$destination_user['uid']], 'uid=' . (int)$source_user['uid']);
    }
    static function activity(&$user_activity)
    {
        $location = parse_url($user_activity['location']);
        $filename = basename($location['path']);
        parse_str(html_entity_decode($location['query']), $parameters);
        if ($filename == 'index.php' && $parameters['action'] == 'shoutbox_archive') {
            $user_activity['activity'] = 'dvz_shoutbox_archive';
        }
    }
    static function activity_translate(&$data)
    {
        global $lang;
        $lang->load('dvz_shoutbox');
        if ($data['user_activity']['activity'] == 'dvz_shoutbox_archive') {
            $data['location_name'] = sprintf($lang->dvz_sb_activity, 'index.php?action=shoutbox_archive');
        }
    }
    static function clearcookies()
    {
        global $remove_cookies;
        $remove_cookies[] = 'dvz_sb_status';
        $remove_cookies[] = 'dvz_sb_last_read';
    }
    static function admin_config_settings_change()
    {
        global $lang;
        $lang->load('dvz_shoutbox');
    }
    // data handling
    static function get($id)
    {
        global $db;
        return $db->fetch_array(
            $db->simple_select('dvz_shoutbox s', '*', 'id=' . (int)$id . ' AND s.text IS NOT NULL')
        );
    }
    static function get_multiple($clauses)
    {
        global $db;
        return $db->query("
            SELECT
                s.*, u.username, u.usergroup, u.displaygroup, u.avatar
            FROM
                " . TABLE_PREFIX . "dvz_shoutbox s
                LEFT JOIN " . TABLE_PREFIX . "users u ON u.uid = s.uid
            " . $clauses . "
        ");
    }
    static function get_username($id)
    {
        global $db;
        return $db->fetch_field(
            $db->query("SELECT username FROM " . TABLE_PREFIX . "users u, " . TABLE_PREFIX . "dvz_shoutbox s WHERE u.uid=s.uid AND s.id=" . (int)$id),
            'username'
        );
    }
    static function user_last_shout_time($uid)
    {
        global $db;
        return $db->fetch_field(
            $db->simple_select('dvz_shoutbox s', 'date', 'uid=' . (int)$uid . ' AND s.text IS NOT NULL', [
                'order_by'  => 'date',
                'order_dir' => 'desc',
                'limit'     => 1,
            ]),
            'date'
        );
    }
    static function count($where = false)
    {
        global $db;
        return $db->fetch_field(
            $db->simple_select('dvz_shoutbox', 'COUNT(text) as n', $where),
            'n'
        );
    }
    static function shout($data)
    {
        global $mybb, $db;
        if ($mybb->settings['dvz_sb_maxlength'] > 0) {
            $data['text'] = mb_substr($data['text'], 0, $mybb->settings['dvz_sb_maxlength']);
        }
        foreach ($data as $key => &$value) {
            if (!in_array($key, array_keys($mybb->binary_fields['dvz_shoutbox']))) {
                $value = $db->escape_string($value);
            }
        }
        $data['date'] = TIME_NOW;
        return $db->insert_query('dvz_shoutbox', $data);
    }
    static function update($id, $text)
    {
        global $db;
        return $db->update_query('dvz_shoutbox', [
            'text'     => $db->escape_string($text),
            'modified' => time(),
        ], 'id=' . (int)$id);
    }
    static function banlist_update($new)
    {
        global $db;
        $db->update_query('settings', ['value' => $db->escape_string($new)], "name='dvz_sb_blocked_users'");
        rebuild_settings();
    }
    static function delete($id)
    {
        global $mybb, $db;
        if ($mybb->settings['dvz_sb_sync']) {
            return $db->update_query('dvz_shoutbox', [
                'text'     => 'NULL',
                'modified' => time(),
            ], 'id=' . (int)$id, false, true);
        } else {
            return $db->delete_query('dvz_shoutbox', 'id=' . (int)$id);
        }
    }
    static function clear($days = false)
    {
        global $db;
        if ($days) {
            $where = 'date < ' . ( TIME_NOW - ((int)$days * 86400) );
        } else {
            $where = false;
        }
        return $db->delete_query('dvz_shoutbox', $where);
    }
    // permissions
    static function is_user()
    {
        global $mybb;
        return $mybb->user['uid'] != 0;
    }
    static function is_blocked()
    {
        global $mybb;
        return in_array($mybb->user['uid'], self::settings_get_csv('blocked_users'));
    }
    static function access_view()
    {
        $array = self::settings_get_csv('groups_view');
        return $array[0] == -1 || is_member($array);
    }
    static function access_refresh()
    {
        $array = self::settings_get_csv('groups_refresh');
        return $array[0] == -1 || is_member($array);
    }
    static function access_shout()
    {
        $array = self::settings_get_csv('groups_shout');
        return (
            self::is_user() &&
            !self::is_blocked() &&
            (
                self::access_mod() ||
                (
                    self::access_view() &&
                    self::access_minposts() &&
                    $array[0] == -1 || is_member($array)
                )
            )
        );
    }
    static function access_recall()
    {
        $array = self::settings_get_csv('groups_recall');
        return $array[0] == -1 || is_member($array);
    }
    static function access_mod()
    {
        global $mybb;
        $array = self::settings_get_csv('groups_mod');
        return (
            ($array[0] == -1 || is_member($array)) ||
            ($mybb->settings['dvz_sb_supermods'] && $mybb->usergroup['issupermod'])
        );
    }
    static function access_mod_own()
    {
        $array = self::settings_get_csv('groups_mod_own');
        return $array[0] == -1 || is_member($array);
    }
    static function access_minposts()
    {
        global $mybb;
        return $mybb->user['postnum'] >= $mybb->settings['dvz_sb_minposts'];
    }
    static function can_mod($data)
    {
        global $mybb;
        if (self::access_mod()) {
            return true;
        } else if (self::access_mod_own() && self::access_shout()) {
            if (is_int($data)) {
                $data = self::get($shoutId);
            }
            if ($data['uid'] == $mybb->user['uid']) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
    // core
    static function render_shout($data, $static = false)
    {
        global $mybb;
        $id       = (int)$data['id'];
        $text     = self::parse($data['text'], $data['username']);
        $date     = htmlspecialchars_uni(my_date($mybb->settings['dvz_sb_dateformat'], $data['date']));
        $username = htmlspecialchars_uni($data['username']);
        $user     = build_profile_link(format_name($username, $data['usergroup'], $data['displaygroup']), (int)$data['uid']);
        $avatar   = '<img src="' . (empty($data['avatar']) ? htmlspecialchars_uni($mybb->settings['useravatar']) : htmlspecialchars_uni($data['avatar'])) . '" alt="avatar" />';
        $staticLink = $mybb->settings['bburl'] . '/index.php?action=shoutbox_archive&sid=' . $id . '#sid' . $id;
        $classes    = 'entry';
        $notes      = null;
        $attributes = null;
        $own = $data['uid'] == $mybb->user['uid'];
        if (!empty($data['unread'])) {
            $classes .= ' unread';
        }
        if ($static) {
            if (self::access_mod()) {
                $notes .= '<span class="ip">' . my_inet_ntop($data['ipaddress']) . '</span>';
            }
            if (
                self::access_mod() ||
                (self::access_mod_own() && $own)
            ) {
                $notes .= '<a href="" class="mod edit">E</a><a href="" class="mod del">X</a>';
            }
            $attributes .= ' id="sid' . $id . '"';
        }
        if (
            self::access_mod() ||
            (self::access_mod_own() && $own)
        ) {
            $attributes .= ' data-mod';
        }
        if ($own) {
            $attributes .= ' data-own';
        }
        return '
<div class="' . $classes . '" data-id="' . $id . '" data-username="' . $username . '"' . $attributes . '>
    <div class="avatar">' . $avatar . '</div>
    <div class="user">' . $user . '</div>
    <div class="text">' . $text . '</div>
    <div class="info">' . $notes . '<a href="' . $staticLink . '"><span class="date">' . $date . '</span></a></div>
</div>';
    }
    static function parse($message, $me_username)
    {
        global $mybb;
        require_once MYBB_ROOT . 'inc/class_parser.php';
        $parser = new postParser;
        $options = [
            'allow_mycode'    => $mybb->settings['dvz_sb_mycode'],
            'allow_smilies'   => $mybb->settings['dvz_sb_smilies'],
            'allow_imgcode'   => 0,
            'filter_badwords' => 1,
            'me_username'     => $me_username,
        ];
        return $parser->parse_message($message, $options);
    }
    static function antiflood_pass()
    {
        global $mybb;
        return (
            !$mybb->settings['dvz_sb_antiflood'] ||
            ( TIME_NOW - self::user_last_shout_time($mybb->user['uid']) ) > $mybb->settings['dvz_sb_antiflood']
        );
    }
    static function settings_get_csv($name)
    {
        global $mybb;
        return array_filter( explode(',', $mybb->settings['dvz_sb_' . $name]) );
    }
    static function async_limit()
    {
        global $mybb;
        return max(
            abs((int)$mybb->settings['dvz_sb_num']),
            abs((int)$mybb->settings['dvz_sb_num_archive'])
        );
    }
}
// Statystyki
function dvz_shoutbox_stats()
{
   global $db, $mybb, $templates, $theme, $wpisy, $users, $top_spamer, $users_online_o, $top_spamer_noformatted, $shshshs, $our_shouts, $timesearch, $shouts, $username, $user, $users_online, $anon_online, $invisiblemark, $onlinemembers, $guests_online, $spiders, $cache, $bots_online;
 $query = $db->query("SELECT count(id) as id FROM ".TABLE_PREFIX."dvz_shoutbox");
 // Wpisy
    $row = $db->fetch_array($query);
    $wpisy = $row['id'];
    $query3 = $db->query("SELECT d.uid, u.username, u.usergroup, u.displaygroup, u.uid, u.avatar, count(*) as shouters
                          FROM ".TABLE_PREFIX."dvz_shoutbox d
                          LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid=d.uid)
                           WHERE u.usergroup NOT IN('7')
                           AND u.user NOT IN('1')
                          GROUP BY d.uid
                          ORDER BY shouters
                          DESC LIMIT 1");
    $row3 = $db->fetch_array($query3);
 // Najwiekszy spamer
 $shouts = $row3['shouters'];
    $top_spamer_noformatted = $row3['username'];
    $top_spamer = build_profile_link(format_name($row3['username'], $row3['usergroup'], $row3['displaygroup']), $row3['uid']);
 // Wpisy uzytkownika
    $query4 = $db->query("SELECT count(id) as id, uid FROM ".TABLE_PREFIX."dvz_shoutbox WHERE uid='".$mybb->user['uid']."'");
    $our_shouts = $db->fetch_field($query4, "id");
}

Aby modyfikacja zadziałała poprawnie to dodaj do szablonu globalnego dvz_shoutbox


<div class="shoutbox-stats">  <span class="stat">Twoich shoutów: <span class="block">{$our_shouts}</span></span>  <span class="stat">Wszystkich shoutów: <span class="block">{$wpisy}</span></span>  <span class="stat">Największy spamer: <span class="block">{$top_spamer_noformatted} ({$shouts})</span></span></div>
	

 

a to do global.css


.shoutbox-stats {  margin: 20px;  text-align: center;}.shoutbox-stats .stat {  margin: 10px;}.shoutbox-stats .block {  background: #212121;  padding: 6px;  border-radius: 2px;  font-weight: bold;  color: #FFF;}
	

 

 

Edited by Szogi1910

Share this post


Link to post

Edit

 

Poradziłem sobie. Teraz całe zapytanie wygląda tak

    $query3 = $db->query("SELECT d.uid, u.username, u.usergroup, u.displaygroup, u.uid, u.avatar, count(*) as shouters
                          FROM ".TABLE_PREFIX."dvz_shoutbox d
                          LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid=d.uid)
                          WHERE u.usergroup NOT IN(7)
                          AND u.uid NOT IN(1)
                          GROUP BY d.uid
                          ORDER BY shouters
                          DESC LIMIT 1");
    $row3 = $db->fetch_array($query3);

 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...