Skocz do zawartości

[Wersja 1.12.8] Problem z importem bazy danych


Maniek xD
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Gdy próbuję importować poniższą bazę wyskakuje mi taki błąd:

Błąd

Zapytanie SQL:


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_banlist` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `ip` varchar(255) NOT NULL, `data` varchar(255) NOT NULL, `czas` varchar(255) NOT NULL, `uwagi` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`), ) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 ; -- -- Zrzut danych tabeli `sh_banlist` -- -- -------------------------------------------------------- -- -- Struktura tabeli dla `sh_code` -- DROP TABLE IF EXISTS `sh_code`; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_code` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `kodsms` varchar(8) NOT NULL, `taryfa` varchar(10) NOT NULL, `uzyty` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', `inne` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`), UNIQUE KEY `kodsms` (`kodsms`) ) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1' -- -- Zrzut danych tabeli `sh_code` -- -- -------------------------------------------------------- -- -- Struktura tabeli dla `sh_config` -- DROP TABLE IF EXISTS `sh_config`; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_config` ( `id` int([...]


MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja


#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 ;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_banlist`

--


' at line 8 

Baza:

-- phpMyAdmin SQL Dump

-- version 3.3.9

-- http://www.phpmyadmin.net

--

-- Host: sqlvenus.dhosting.pl

-- Czas wygenerowania: 05 Mar 2012, 01:53

-- Wersja serwera: 5.1.49

-- Wersja PHP: 5.2.9


SET AUTOCOMMIT=0;

START TRANSACTION;/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;

/*!40101 SET NAMES utf8 */;


--

-- Baza danych: `rzeznia_shop25`

--


-- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_banlist`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_banlist`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_banlist` (

 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `ip` varchar(255) NOT NULL,

 `data` varchar(255) NOT NULL,

 `czas` varchar(255) NOT NULL,

 `uwagi` varchar(255) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (`id`),

) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 ;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_banlist`

---- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_code`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_code`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_code` (

 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `kodsms` varchar(8) NOT NULL,

 `taryfa` varchar(10) NOT NULL,

 `uzyty` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',

 `inne` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',

 PRIMARY KEY (`id`),

 UNIQUE KEY `kodsms` (`kodsms`)

) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1'


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_code`

---- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_config`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_config`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_config` (

 `id` int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `wersja` varchar(255) NOT NULL,

 `lastautodel` varchar(255) NOT NULL,

 `uslugi_exp` varchar(255) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (`id`)

) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5 ;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_config`

--


INSERT INTO `sh_config` (`id`, `wersja`, `lastautodel`, `uslugi_exp`) VALUES

(1, '2.5-b2', '2012-03-05 01:52', 'dia,war,');


-- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_form`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_form`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_form` (

 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `ok` varchar(255) NOT NULL,

 `nick` varchar(255) NOT NULL,

 `nick2` varchar(255) NOT NULL,

 `haslo` varchar(255) NOT NULL,

 `sid` varchar(255) NOT NULL,

 `server` varchar(255) NOT NULL,

 `server2` varchar(255) NOT NULL,

 `haslo2` varchar(255) NOT NULL,

 `rasa1` varchar(255) NOT NULL,

 `rasa2` varchar(255) NOT NULL,

 `nrsms` varchar(255) NOT NULL,

 `kodsms` varchar(255) NOT NULL,

 `gg` varchar(255) NOT NULL,

 `email` varchar(255) NOT NULL,

 `pytanie` varchar(255) NOT NULL,

 `uwagi` varchar(255) NOT NULL,

 `ip` varchar(255) NOT NULL,

 `data` varchar(255) NOT NULL,

 `godz` varchar(255) NOT NULL,

 `p` varchar(255) NOT NULL,

 `debug` varchar(255) NOT NULL,

 `przegladarka` varchar(255) NOT NULL,

 `adres` varchar(255) NOT NULL,

 `ref` varchar(255) NOT NULL,

 `autoryzacja` varchar(255) NOT NULL,

 `idz` int(11) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (`id`)

) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 ;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_form`

---- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_ftp`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_ftp`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_ftp` (

 `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `NazwaSerwera` varchar(255) NOT NULL,

 `Host` varchar(255) NOT NULL,

 `Login` varchar(255) NOT NULL,

 `Haslo` varchar(255) NOT NULL,

 `Usersini` varchar(255) NOT NULL,

 `Vipsini` varchar(255) DEFAULT NULL,

 `exp_host` varchar(255) NOT NULL,

 `exp_login` varchar(255) NOT NULL,

 `exp_haslo` varchar(255) NOT NULL,

 `exp_baza` varchar(255) NOT NULL,

 `exp_tabela` varchar(255) NOT NULL,

 `slot` varchar(255) NOT NULL,

 `vip` varchar(255) NOT NULL,

 `exp` varchar(255) NOT NULL,

 `test` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '0',

 `amxbans` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',

 `premium` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '0',

 `odznaki` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '0',

 `rezerwacja` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '0',

 PRIMARY KEY (`ID`)

) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 ;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_ftp`

---- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_lista`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_lista`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_lista` (

 `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `NickSid` varchar(31) NOT NULL,

 `Haslo` varchar(20) NOT NULL,

 `Flagi1` varchar(25) NOT NULL,

 `Rodzaj` varchar(4) NOT NULL,

 `Serwer` varchar(20) NOT NULL,

 `WaznyOdData` varchar(16) NOT NULL,

 `WaznyDo1` varchar(10) NOT NULL,

 `Dni` varchar(3) NOT NULL,

 `Godzina1` varchar(5) NOT NULL,

 `GG` varchar(8) NOT NULL,

 `Numer` varchar(6) NOT NULL,

 `KodSMS` varchar(10) NOT NULL,

 `IP` varchar(15) NOT NULL,

 `Uwagi` text NOT NULL,

 `Aktywny` varchar(1) NOT NULL,

 `WaznyDo2` varchar(10) NOT NULL,

 `Godzina2` varchar(5) NOT NULL,

 `Flagi2` varchar(25) NOT NULL,

 `WaznyDo3` varchar(10) NOT NULL,

 `Godzina3` varchar(5) NOT NULL,

 `Flagi3` varchar(25) NOT NULL,

 `Sortuj` varchar(16) NOT NULL,

 `Usuniety` varchar(25) NOT NULL,

 `UID` varchar(32) NOT NULL,

 `Edytuj` varchar(8) NOT NULL,

 `Email` varchar(40) NOT NULL,

 `Debug` varchar(3) NOT NULL,

 `Pomin` varchar(2) NOT NULL,

 `bylo` varchar(255) NOT NULL,

 `amxbans` int(11) NOT NULL,

 `amxbansid` int(11) NOT NULL,

 `amxbx` varchar(255) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (`ID`)

) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 ;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_lista`

---- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_logs`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_logs`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_logs` (

 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `login` varchar(255) NOT NULL,

 `ip` varchar(255) NOT NULL,

 `data` varchar(255) NOT NULL,

 `akcja` varchar(255) NOT NULL,

 `adres` varchar(255) NOT NULL,

 `ref` varchar(255) NOT NULL,

 `przegladarka` varchar(255) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (`id`)

) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 ;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_logs`

--


INSERT INTO `sh_logs` (`id`, `login`, `ip`, `data`, `akcja`, `adres`, `ref`, `przegladarka`) VALUES

(1, 'AUTO', '', '2012-03-05 01:42', 'spr;;', '/shop_5581020/index.php?id=odznaki', 'http://rzeznia.eu/shop_5581020/index.php?id=acp&q=ustawienia', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1055.1 Safari/535.24');


-- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_settings`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_settings`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_settings` (

 `conf_id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `conf_title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',

 `conf_description` text,

 `conf_group` smallint(3) DEFAULT NULL,

 `conf_'ENGINE` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',

 `conf_key` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',

 `conf_value` text,

 `conf_position` smallint(3) NOT NULL DEFAULT '0',

 `conf_yes` text NOT NULL,

 `conf_no` text NOT NULL,

 `conf_hide` varchar(255) NOT NULL,

 `conf_view` varchar(255) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (`conf_id`),

 KEY `conf_key` (`conf_key`),

 KEY `conf_group` (`conf_group`,`conf_position`,`conf_title`)

) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=56 ;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_settings`

--


INSERT INTO `sh_settings` (`conf_id`, `conf_title`, `conf_description`, `conf_group`, `conf_'ENGINE`, `conf_key`, `conf_value`, `conf_position`, `conf_yes`, `conf_no`, `conf_hide`, `conf_view`) VALUES

(1, 'Sklep włączony', 'Wyłączenie sklepu spowoduje, że będzie dostępny tylko dla administatorów.', 1, 'yes_no', 'shopon', '1', 1, 'Tak', 'Nie', '0', ''),

(2, 'Automatyczna dezaktywacja usług.', 'Automatycznie usuwa wpisy, które już wygasły.\r\n
Jeżeli zaznaczone jest Nie to opcja Sposób dezaktywacji nie jest brana pod uwagę.', 1, 'yes_no', 'autodel', '1', 2, 'Tak', 'Nie', '0', ''),

(3, 'Sposób dezaktywacji', 'Jeżeli wybierzesz Auto to dezaktywacja będzie wykonywana przez skrypt shopu (max. co 5 min).\r\n
Jeśli CRON to dodaj wpis: ', 1, 'yes_no', 'autodelhow', '1', 3, 'Auto', 'CRON', '0', ''),

(4, 'Wyświetl czas generowania strony', 'Wyświetl "Czas generowania strony" w stopce.', 1, 'yes_no', 'gentime', '1', 4, 'Tak', 'Nie', '0', ''),

(5, 'Wyświetl liczbe zapytań SQL', 'Wyświetl zapyania SQL w stopce.', 1, 'yes_no', 'sql', '1', 5, 'Tak', 'Nie', '0', ''),

(6, 'Tryb Debug Mode', 'Wyświetl wszytskie błędy, ostrzeżenie generowane przez PHP.', 1, 'yes_no', 'debugmode', '0', 6, 'Tak', 'Nie', '0', ''),

(7, 'System płatności', 'Wybierz system płatności', 0, '', 'cash', 'cashbill', 0, '', '', '', ''),

(8, 'Identyfikator', 'Twój identyfikator w systemie płatności.', 2, 'text', 'cashid', 'rzezniaeu', 2, '', '', '0', 'cashbill'),

(9, 'Kod SMS', 'Treść SMSa którą trzeba wysłać.', 2, 'text', 'kodsms', 'koddrzeznia', 3, '', '', '0', 'cashbill'),

(10, 'Wysyłaj powiadomienia na adres', 'Będą na niego przychodziły informacje o zamówieniach', 3, 'text', 'mailadmin', 'shop.rzeznia.eu@gmail.com', 1, '', '', '0', ''),

(11, 'Nazwa nadawcy', 'Wyświetlana nazwa nadawcy', 3, 'text', 'nadawca', 'SHOP', 2, '', '', '0', ''),

(12, 'Adres nadawcy', 'Adres email nadawcy (do niego będą przychodziły maila zwrotne).', 3, 'text', 'adresnadawcy', 'shop.rzeznia.eu@gmail.com', 3, '', '', '0', ''),

(13, 'Powiadamiaj via GG przy zakupie', 'Wysyłana jest wiadomość na Gadu-Gadu przy złożeniu zamówienia.', 4, 'yes_no', 'powggzak', '1', 1, 'Tak', 'Nie', '0', ''),

(14, 'Powiadamiaj via GG przy wygaśnięciu', 'Wysyłana jest wiadomość na Gadu-Gadu gdy zamówienie wygasa.', 4, 'yes_no', 'powggwyg', '1', 2, 'Tak', 'Nie', '0', ''),

(15, 'Numer konta Gadu-Gadu', 'Numer konta GG, z którego zostanie wysłana wiadomość.', 4, 'text', 'nrgg', '13315549', 3, '', '', '0', ''),

(16, 'Hasło konta Gadu-Gadu', 'Hasło do konta GG, z którego zostanie wysłana wiadomość.', 4, 'text', 'hgg', '', 4, '', '', '0', ''),

(17, 'Opis konta Gadu-Gadu', 'Opis, który zostanie ustawiony dla konta GG.', 4, 'textarea', 'opisgg', '[BOT] www.SHOP.RzeZnia.eu\r\nSprzedajemy: SLOTy / VIPy / EXP /!', 5, '', '', '0', ''),

(18, 'Identyfikator Google Analitycs', 'Łatwa konfiguracja statystyk Google, np. UA-8245693-3', 5, 'text', 'ga', '', 1, '', '', '0', ''),

(19, 'Identyfikator sesji konta administratora', 'Najlepiej losowy ciąg znaków', 5, 'text', 'ida', 'HwL213abKd', 2, '', '', '1', ''),

(20, 'Identyfikator sesji konta użytkownika', 'Najlepiej losowy ciąg znaków', 5, 'text', 'idu', 'ykr4567WC5', 3, '', '', '1', ''),

(21, 'Numer ID', 'ID konta w systemie Dotpay', 2, 'text', 'dotid', '50438', 2, '', '', '0', 'dotpay'),

(22, 'Identyfikator usług SMS', 'Identyfikator usługi SMS (np. dla usługi AP.KODY identyfikator to KODY).', 2, 'text', 'dotcode', 'SHOP.HEAD', 3, '', '', '0', 'dotpay'),

(23, 'Login', 'Login do Twojego konta w Pukawce', 2, 'text', 'puklog', 'rzeznia', 2, '', '', '0', 'pukawka'),

(24, 'Hasło', 'Hasło do Twojego konta w Pukawce', 2, 'text', 'pukpass', '', 3, '', '', '0', 'pukawka'),

(25, 'Kod SMS', 'Treść SMSa którą trzeba wysłać.', 2, 'text', 'kodsms', 'ag pukawka', 4, '', '', '1', 'pukawka'),

(26, 'Kod SMS', 'Treść SMSa którą trzeba wysłać.', 2, 'text', 'kodsms', 'AP.SHOP.HEAD', 4, '', '', '0', 'dotpay'),

(27, 'Regulamin płatności', 'Regulamin płatności', NULL, '', 'regulamin', '
Płatności obsługiwane przez CASHBILL.PL. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Reklamacje (jeżeli nie dostałeś kodu zwrotego) zgłaszaj na: reklamacje@cashbill.pl', 0, '', '', '1', 'cashbill'),

(28, 'Regulamin płatności', 'Regulamin płatności', NULL, '', 'regulamin', '
Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Reklamacje (jeżeli nie dostałeś kodu zwrotego) zgłaszaj na: http://www.dotpay.pl/reklamacje
Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play.', 0, '', '', '1', 'dotpay'),

(29, 'Regulamin płatności', 'Regulamin płatności', NULL, '', 'regulamin', '
Płatności obsługiwane przez CASHBILL.PL. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Reklamacje (jeżeli nie dostałeś kodu zwrotego) zgłaszaj na: reklamacje@cashbill.pl', 0, '', '', '1', 'pukawka'),

(30, 'Host', 'Host (np. localhost)', 6, 'text', 'gm_host', '', 1, '', '', '0', ''),

(31, 'Użytkownik', 'Użytkownik (np. wht_amxbans)', 6, 'text', 'gm_user', '', 2, '', '', '0', ''),

(32, 'Hasło', 'Hasło do bazy danych', 6, 'text', 'gm_pass', '', 3, '', '', '0', ''),

(33, 'Baza danych', 'Nazwa bazy danych (np. wht_amxbans)', 6, 'text', 'gm_db', '', 4, '', '', '0', ''),

(34, 'Prefix', 'Prefix (np. amx)', 6, 'text', 'gm_prefix', '', 5, '', '', '0', ''),

(35, 'API', 'Klucz API - aby go uzyskać napisz do wsparcia technicznego.', 2, 'text', 'zabapi', '9bd8e5990bb4616f5cad53833143b4fd', 2, '', '', '0', 'zabijaka'),

(37, 'Kod SMS', 'Treść SMSa którą trzeba wysłać.', 2, 'text', 'kodsms', 'AP.ZABIJAKA', 4, '', '', '1', 'zabijaka'),

(38, 'Regulamin płatności', 'Regulamin płatności', NULL, '', 'regulamin', '
Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Reklamacje (jeżeli nie dostałeś kodu zwrotego) zgłaszaj na: http://www.dotpay.pl/reklamacje
Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play.', 0, '', '', '1', 'zabijaka'),

(39, 'Wersja AMXBans', 'Wybierz swoją wersje (GMBans inaczej zapisuje hasła)', 6, 'yes_no', 'amxgm', '0', 0, 'AMXBans', 'GMBans', '0', ''),

(40, 'Login', 'Login do Twojego konta w GameSol', 2, 'text', 'gslog', 'rzeznia', 2, '', '', '0', 'gamesol'),

(41, 'Hasło', 'Hasło do Twojego konta w GameSol', 2, 'text', 'gspass', '', 3, '', '', '0', 'gamesol'),

(42, 'Kod SMS', 'Treść SMSa którą trzeba wysłać.', 2, 'text', 'kodsms', 'koddgs', 4, '', '', '1', 'gamesol'),

(43, 'Regulamin płatności', 'Regulamin płatności', NULL, '', 'regulamin', '
Płatności obsługiwane przez CASHBILL.PL. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Reklamacje (jeżeli nie dostałeś kodu zwrotego) zgłaszaj na: reklamacje@cashbill.pl', 0, '', '', '1', 'gamesol'),

(44, 'API', 'Klucz API', 2, 'text', 'profapi', 'e42f10873a0f043160644c4b2691634d', 2, '', '', '0', 'profitsms'),

(45, 'Kod SMS', 'Treść SMSa którą trzeba wysłać.', 2, 'text', 'kodsms', 'KDW.RZEZNIA', 4, '', '', '0', 'profitsms'),

(46, 'Regulamin płatności', 'Regulamin płatności', NULL, '', 'regulamin', '
Płatności SMS obsługuje serwis ProfitSMS.pl. Regulamin usługi znajduje się na stronie operatora usługi. 
Wszelkie reklamacje można zgłaszać pod tym adresem. 
Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play.', 0, '', '', '1', 'profitsms'),

(47, 'Login', 'Login do Twojego konta w Serwery.Wiaderko.pl', 2, 'text', 'wiaderko_login', 'xvak380', 2, '', '', '0', 'wiaderko'),

(48, 'Hasło', 'Hasło do Twojego konta w Serwery.Wiaderko.pl', 2, 'text', 'wiaderko_pass', '', 3, '', '', '0', 'wiaderko'),

(49, 'Kod SMS', 'Treść SMSa którą trzeba wysłać.', 2, 'text', 'kodsms', 'TC.WIADERKO', 4, '', '', '1', 'wiaderko'),

(50, 'Regulamin płatności', 'Regulamin płatności', NULL, '', 'regulamin', '
Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Reklamacje (jeżeli nie dostałeś kodu zwrotego) zgłaszaj na: http://www.dotpay.pl/reklamacje
Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play.', 0, '', '', '1', 'wiaderko'),

(51, 'Login', 'Login do Twojego konta w Biznes-host.pl', 2, 'text', 'bh_login', 'xvak380', 2, '', '', '0', 'bizneshost'),

(52, 'Hasło', 'Hasło do Twojego konta w Biznes-host.pl', 2, 'text', 'bh_pass', '', 3, '', '', '0', 'bizneshost'),

(54, 'Kod SMS', 'Treść SMSa którą trzeba wysłać.', 2, 'text', 'kodsms', '', 4, '', '', '1', 'bizneshost'),

(53, 'Regulamin płatności', 'Regulamin płatności', NULL, '', 'regulamin', '
SMSy do kwoty 11.07 obsługuje serwis Płatności.pl. SMSy 23.07 i 30.75 obsłguje serwis HomePay.pl. W przypadku większych kwot proszę zachować 1 min. odstęp pomiędzy SMSami!
Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play.', 0, '', '', '1', 'bizneshost');


-- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_shops`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_shops`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_shops` (

 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `name` varchar(255) NOT NULL,

 `desc` varchar(255) NOT NULL,

 `on` tinyint(1) NOT NULL,

 `pay` varchar(255) NOT NULL,

 `t_name` int(3) NOT NULL DEFAULT '1',

 `t_sid` int(3) NOT NULL DEFAULT '1',

 `inf` text NOT NULL,

 KEY `id` (`id`)

) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=9 ;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_shops`

--


INSERT INTO `sh_shops` (`id`, `name`, `desc`, `on`, `pay`, `t_name`, `t_sid`, `inf`) VALUES

(1, 'slot', 'Slot na serwerze', 1, '1,1,1', 1, 1, '{bz}'),

(2, 'vip', 'Konto VIP', 1, '1,1,1', 1, 1, '{tz}'),

(3, 'exp', 'Dodatkowy Exp.', 1, '1,1,1', 1, 1, '');


-- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_sms`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_sms`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_sms` (

 `metoda` varchar(255) NOT NULL,

 `taryfa` varchar(255) NOT NULL,

 `numer` int(11) NOT NULL,

 `koszt` varchar(255) NOT NULL,

 `slot` int(3) NOT NULL,

 `vip` int(3) NOT NULL,

 `exp_dia` int(15) NOT NULL,

 `exp_war` int(15) NOT NULL,

 `test` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '0',

 `prowizja` varchar(255) NOT NULL,

 `premium` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '0',

 `odznaki` int(3) NOT NULL DEFAULT '0',

 `rezerwacja` int(3) NOT NULL DEFAULT '0'

) 'ENGINE=MyISAM;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_sms`

--


INSERT INTO `sh_sms` (`metoda`, `taryfa`, `numer`, `koszt`, `slot`, `vip`, `exp_dia`, `exp_war`, `test`, `prowizja`, `premium`, `odznaki`, `rezerwacja`) VALUES

('pukawka', '25', 92550, '30,75', 70, 70, 200000, 50000, '70', '16.61', '0', 0, 0),

('pukawka', '19', 91900, '23,37', 50, 50, 140000, 35000, '0', '12.62', '0', 0, 0),

('pukawka', '14', 91400, '17,22', 30, 30, 80000, 20000, '0', '9.30', '0', 0, 0),

('pukawka', '9', 79480, '11,07', 20, 20, 32000, 8000, '0', '6.00', '0', 0, 0),

('pukawka', '6', 76480, '7,38', 14, 14, 16000, 4000, '0', '4.00', '0', 0, 0),

('pukawka', '5', 75480, '6,15', 10, 10, 0, 0, '0', '3.32', '0', 0, 0),

('pukawka', '4', 74480, '4,92', 7, 7, 0, 0, '0', '2.66', '0', 0, 0),

('pukawka', '3', 73480, '3,69', 5, 5, 4000, 1000, '0', '2.00', '0', 0, 0),

('pukawka', '2', 72480, '2,46', 3, 3, 2000, 500, '0', '1.33', '0', 0, 0),

('pukawka', '1', 71480, '1,23', 1, 1, 0, 0, '0', '0.66', '0', 0, 0),

('dotpay', '25', 92578, '30,75', 70, 70, 200000, 50000, '0', '10.25', '0', 0, 0),

('dotpay', '19', 91958, '23,37', 50, 50, 140000, 35000, '0', '7.79', '0', 0, 0),

('dotpay', '17', 91758, '20,91', 30, 30, 80000, 20000, '0', '5.74', '0', 0, 0),

('dotpay', '9', 79068, '11,07', 20, 20, 32000, 8000, '0', '3.69', '0', 0, 0),

('dotpay', '6', 76068, '7,38', 14, 14, 16000, 4000, '0', '2.46', '0', 0, 0),

('dotpay', '5', 75068, '6,15', 10, 10, 0, 0, '0', '2.05', '0', 0, 0),

('dotpay', '4', 74068, '4,92', 7, 7, 0, 0, '0', '1.64', '0', 0, 0),

('dotpay', '3', 73068, '3,69', 5, 5, 4000, 1000, '0', '1.23', '0', 0, 0),

('dotpay', '2', 72068, '2,46', 3, 3, 2000, 500, '0', '0.82', '0', 0, 0),

('dotpay', '1', 71068, '1,23', 1, 1, 0, 0, '0', '0.41', '0', 0, 0),

('cashbill', '25', 92550, '30,75', 70, 70, 200000, 50000, '70', '12.75', '0', 0, 0),

('cashbill', '19', 91900, '23,37', 50, 50, 140000, 35000, '0', '9.69', '30', 0, 0),

('cashbill', '14', 91400, '17,22', 30, 30, 80000, 20000, '0', '7.14', '0', 0, 0),

('cashbill', '9', 79480, '11,07', 20, 20, 32000, 8000, '0', '4.59', '0', 0, 0),

('cashbill', '6', 76480, '7,38', 14, 14, 16000, 4000, '0', '3.06', '0', 4, 0),

('cashbill', '5', 75480, '6,15', 10, 10, 0, 0, '0', '2.55', '20', 3, 0),

('cashbill', '4', 74480, '4,92', 7, 7, 0, 0, '0', '2.04', '0', 2, 0),

('cashbill', '3', 73480, '3,69', 5, 5, 4000, 1000, '0', '1.53', '0', 1, 0),

('cashbill', '2', 72480, '2,46', 3, 3, 2000, 500, '0', '1.02', '10', 0, 0),

('cashbill', '1', 71480, '1,23', 1, 1, 0, 0, '0', '0.51', '0', 0, 30),

('zabijaka', '25', 92578, '30,75', 70, 70, 200000, 50000, '0', '17.00', '0', 0, 0),

('zabijaka', '19', 91958, '23,37', 50, 50, 140000, 35000, '0', '12.92', '0', 0, 0),

('zabijaka', '17', 91758, '20,91', 30, 30, 80000, 20000, '0', '11.56', '0', 0, 0),

('zabijaka', '9', 79068, '11,07', 20, 20, 32000, 8000, '0', '6.12', '0', 0, 0),

('zabijaka', '6', 76068, '7,38', 14, 14, 16000, 4000, '0', '4.08', '0', 0, 0),

('zabijaka', '5', 75068, '6,15', 10, 10, 0, 0, '0', '3.40', '0', 0, 0),

('zabijaka', '4', 74068, '4,92', 7, 7, 0, 0, '0', '2.72', '0', 0, 0),

('zabijaka', '3', 73068, '3,69', 5, 5, 4000, 1000, '0', '2.04', '0', 0, 0),

('zabijaka', '2', 72068, '2,46', 3, 3, 2000, 500, '0', '1.36', '0', 0, 0),

('zabijaka', '1', 71068, '1,23', 1, 1, 0, 0, '0', '0.66', '0', 0, 0),

('gamesol', '25', 92550, '30,75', 70, 70, 200000, 50000, '70', '15.85', '0', 0, 0),

('gamesol', '19', 91900, '23,37', 50, 50, 140000, 35000, '0', '12.0', '0', 0, 0),

('gamesol', '14', 91400, '17,22', 30, 30, 80000, 20000, '0', '8.80', '0', 0, 0),

('gamesol', '9', 79480, '11,07', 20, 20, 32000, 8000, '0', '5.70', '0', 0, 0),

('gamesol', '6', 76480, '7,38', 14, 14, 16000, 4000, '0', '3.80', '0', 0, 0),

('gamesol', '5', 75480, '6,15', 10, 10, 0, 0, '0', '3.17', '0', 0, 0),

('gamesol', '4', 74480, '4,92', 7, 7, 0, 0, '0', '2.53', '0', 0, 0),

('gamesol', '3', 73480, '3,69', 5, 5, 4000, 1000, '0', '1.90', '0', 0, 0),

('gamesol', '2', 72480, '2,46', 3, 3, 2000, 500, '0', '1.26', '0', 0, 0),

('gamesol', '1', 71480, '1,23', 1, 1, 0, 0, '0', '0.63', '0', 0, 0),

('profitsms', '25', 92555, '30,75', 70, 70, 200000, 50000, '0', '16.61', '0', 0, 0),

('profitsms', '19', 91955, '23,37', 50, 50, 140000, 35000, '0', '12.62', '0', 0, 0),

('profitsms', '14', 91455, '17,22', 30, 30, 80000, 20000, '0', '9.30', '0', 0, 0),

('profitsms', '9', 7936, '11,07', 20, 20, 32000, 8000, '0', '6.00', '0', 0, 0),

('profitsms', '6', 7636, '7,38', 14, 14, 16000, 4000, '0', '4.00', '0', 0, 0),

('profitsms', '5', 7555, '6,15', 10, 10, 0, 0, '0', '3.32', '0', 0, 0),

('profitsms', '4', 7455, '4,92', 7, 7, 0, 0, '0', '2.66', '0', 0, 0),

('profitsms', '3', 7355, '3,69', 5, 5, 4000, 1000, '0', '2.00', '0', 0, 0),

('profitsms', '2', 7255, '2,46', 3, 3, 2000, 500, '0', '1.33', '0', 0, 0),

('profitsms', '1', 7136, '1,23', 1, 1, 0, 0, '0', '0.66', '0', 0, 0),

('bizneshost', 'PLN.TSF5C', 7268, '2,46', 3, 3, 2000, 500, '0', '1.33', '0', 0, 0),

('bizneshost', 'PLN.TEF5D', 7368, '3,69', 5, 5, 4000, 1000, '0', '2.00', '0', 0, 0),

('bizneshost', 'PLN.TKF5J', 7568, '6,15', 10, 10, 0, 0, '0', '3.32', '0', 0, 0),

('bizneshost', 'PLN.TCF5H', 7668, '7,38', 14, 14, 16000, 4000, '0', '4.00', '0', 0, 0),

('bizneshost', 'PLN.TWF5K', 7968, '11,07', 20, 20, 32000, 8000, '0', '6.00', '0', 0, 0),

('bizneshost', 'HPAY.BH', 91955, '23,37', 50, 50, 140000, 35000, '0', '12.62', '0', 0, 0),

('wiaderko', '1', 71068, '1,23', 1, 1, 0, 0, '0', '0.63', '0', 0, 0),

('wiaderko', '2', 72068, '2,46', 3, 3, 2000, 500, '0', '1.26', '0', 0, 0),

('wiaderko', '3', 73068, '3,69', 5, 5, 4000, 1000, '0', '1.90', '0', 0, 0),

('wiaderko', '5', 75068, '6,15', 10, 10, 0, 0, '0', '3.17', '0', 0, 0),

('wiaderko', '4', 74068, '4,92', 7, 7, 0, 0, '0', '2.53', '0', 0, 0),

('wiaderko', '6', 76068, '7,38', 14, 14, 16000, 4000, '0', '3.80', '0', 0, 0),

('wiaderko', '14', 91058, '17,22', 30, 30, 80000, 20000, '0', '8.80', '0', 0, 0),

('wiaderko', '9', 79068, '11,07', 20, 20, 32000, 8000, '0', '5.70', '0', 0, 0),

('wiaderko', '17', 91758, '23,37', 50, 50, 140000, 35000, '0', '12.0', '0', 0, 0),

('wiaderko', '25', 91958, '30,75', 70, 70, 200000, 50000, '70', '15.85', '0', 0, 0),

('bizneshost', 'HPAY.BH', 92555, '30,75', 70, 70, 200000, 50000, '0', '16.61', '0', 0, 0),

('bizneshost', 'PLN.TCF5A', 7168, '1,23', 1, 1, 0, 0, '0', '0.66', '0', 0, 0);


-- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_stats`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_stats`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_stats` (

 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `idses` varchar(255) NOT NULL,

 `time` timestamp NOT NULL,

 `ip` varchar(255) NOT NULL,

 `host` varchar(255) NOT NULL,

 `ref` varchar(255) NOT NULL,

 `browser` varchar(255) NOT NULL,

 `last` varchar(255) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (`id`)

) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3 ;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_stats`

--


INSERT INTO `sh_stats` (`id`, `idses`, `time`, `ip`, `host`, `ref`, `browser`, `last`) VALUES

(1, 'c84e90cf303f756ae7584882e3082b88e3ff2c6f', '2012-03-05 01:44:43', '62.133.134.195', 'ppp134195.ostnet.pl', 'http://rzeznia.eu/shop_5581020/index.php?id=slot', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1055.1 Safari/535.24', 'http://rzeznia.eu/shop_5581020/index.php?id=sms&p=rezerwacja'),

(2, '757267041239d3f78c0aaf46b85fd52c4b78ac9a', '2012-03-05 01:49:23', '83.26.107.174', 'anz174.neoplus.adsl.tpnet.pl', '', 'Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; Edition NCSD0; pl) Presto/2.10.229 Version/11.61', 'http://shop25.rzeznia.eu/index.php?id=kontakt');


-- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `sh_users`

--


DROP TABLE IF EXISTS `sh_users`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sh_users` (

 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `login` varchar(255) NOT NULL,

 `password` varchar(255) NOT NULL,

 `email` varchar(255) NOT NULL,

 `gg` varchar(255) NOT NULL,

 `coin` varchar(255) NOT NULL,

 `uid` varchar(255) NOT NULL,

 `lastlogin` varchar(255) NOT NULL,

 `reg` varchar(255) NOT NULL,

 `session` varchar(255) NOT NULL,

 `admin` varchar(255) NOT NULL,

 `ip` varchar(255) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (`id`)

) 'ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=279 ;


--

-- Zrzut danych tabeli `sh_users`

--


INSERT INTO `sh_users` (`id`, `login`, `password`, `email`, `gg`, `coin`, `uid`, `lastlogin`, `reg`, `session`, `admin`, `ip`) VALUES

(1, 'admin', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '', '', '', '', '', '', 'fbc038e5e7bd99bfd57c5e71eb12cfc42b02923e', '1', '62.133.134.195');

COMMIT;

[/code]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 Udostępnij

×