Jump to content
sauber94

Więcej niż jeden custom post na stronie głównej. WordPress

Recommended Posts

sauber94

Cześć.

 

Na stronce WordPress mam utworzony jeden custom post (manualnie bez użycia wtyczek). Jego kod wygląda następująco:

function create_posttype() {
register_post_type( 'aktualnosci',
array(
  'labels' => array(
   'name' => __( 'Aktualnosci' ),
   'singular_name' => __( 'Aktualnosci' )
  ),
  'public' => true,
  'has_archive' => false,
  'rewrite' => array('slug' => 'aktualnosci'),
 )
);
}
add_action( 'init', 'create_posttype' );

 

Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak powinien wyglądać kod bym mógł mieć dwa custom post?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mativve Online

Aby dodać więcej custom postów wygeneruj sobie go tutaj ->WordPress Custom Post Type Generator » Hasty 😉

 

Sam kod dla jednego custom postu wygląda tak:

Spoiler

// Register Custom Post Type Nazwa_custom_postu
function create_nazwacustompostu_cpt() {

	$labels = array(
		'name' => _x( 'Nazwa_custom_postów', 'Post Type General Name', 'text-domain' ),
		'singular_name' => _x( 'Nazwa_custom_postu', 'Post Type Singular Name', 'text-domain' ),
		'menu_name' => _x( 'Nazwa_custom_postów', 'Admin Menu text', 'text-domain' ),
		'name_admin_bar' => _x( 'Nazwa_custom_postu', 'Add New on Toolbar', 'text-domain' ),
		'archives' => __( 'Nazwa_custom_postu Archives', 'text-domain' ),
		'attributes' => __( 'Nazwa_custom_postu Attributes', 'text-domain' ),
		'parent_item_colon' => __( 'Parent Nazwa_custom_postu:', 'text-domain' ),
		'all_items' => __( 'All Nazwa_custom_postów', 'text-domain' ),
		'add_new_item' => __( 'Add New Nazwa_custom_postu', 'text-domain' ),
		'add_new' => __( 'Add New', 'text-domain' ),
		'new_item' => __( 'New Nazwa_custom_postu', 'text-domain' ),
		'edit_item' => __( 'Edit Nazwa_custom_postu', 'text-domain' ),
		'update_item' => __( 'Update Nazwa_custom_postu', 'text-domain' ),
		'view_item' => __( 'View Nazwa_custom_postu', 'text-domain' ),
		'view_items' => __( 'View Nazwa_custom_postów', 'text-domain' ),
		'search_items' => __( 'Search Nazwa_custom_postu', 'text-domain' ),
		'not_found' => __( 'Not found', 'text-domain' ),
		'not_found_in_trash' => __( 'Not found in Trash', 'text-domain' ),
		'featured_image' => __( 'Featured Image', 'text-domain' ),
		'set_featured_image' => __( 'Set featured image', 'text-domain' ),
		'remove_featured_image' => __( 'Remove featured image', 'text-domain' ),
		'use_featured_image' => __( 'Use as featured image', 'text-domain' ),
		'insert_into_item' => __( 'Insert into Nazwa_custom_postu', 'text-domain' ),
		'uploaded_to_this_item' => __( 'Uploaded to this Nazwa_custom_postu', 'text-domain' ),
		'items_list' => __( 'Nazwa_custom_postów list', 'text-domain' ),
		'items_list_navigation' => __( 'Nazwa_custom_postów list navigation', 'text-domain' ),
		'filter_items_list' => __( 'Filter Nazwa_custom_postów list', 'text-domain' ),
	);
	$args = array(
		'label' => __( 'Nazwa_custom_postu', 'text-domain' ),
		'description' => __( 'Opis', 'text-domain' ),
		'labels' => $labels,
		'menu_icon' => '',
		'supports' => array(),
		'taxonomies' => array(),
		'public' => true,
		'show_ui' => true,
		'show_in_menu' => true,
		'menu_position' => 5,
		'show_in_admin_bar' => true,
		'show_in_nav_menus' => true,
		'can_export' => true,
		'has_archive' => true,
		'hierarchical' => false,
		'exclude_from_search' => false,
		'show_in_rest' => true,
		'publicly_queryable' => true,
		'capability_type' => 'post',
	);
	register_post_type( 'nazwacustompostu', $args );

}
add_action( 'init', 'create_nazwacustompostu_cpt', 0 );

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Create a New Account. It’s free and easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...