Skocz do zawartości
W Naszym sklepie znajdziesz wiele skinów do cs go, konkurencyjne ceny i natychmiastowa wysyłka to Nasza dywiza!
 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

sttvalie

Tradebot socket timed out ReferenceError: item is not defined at Query._callback

Promowane odpowiedzi

Witam ... chciałem założyć sobie tradebota lecz mam problem ...

 

o co chodzi z tym socket timed out proszę o jakieś wyjaśnienie i czy to źle ..

KOD bota 

var admin = '76561198243780142';
var logOnOptions = {
	accountName: 'xxxx',
	password: 'xxxxx'
};
var GameTime = 120;
////
var authCode = 'xxxxx'; 
var globalSessionID;
if (require('fs').existsSync('sentry_'+logOnOptions['accountName']+'.hash')) {
	logOnOptions['shaSentryfile'] = require('fs').readFileSync('sentry_'+logOnOptions['accountName']+'.hash');
} else if(require('fs').existsSync('ssfn_'+logOnOptions['accountName'])) {
	var sha = require('crypto').createHash('sha1');
	sha.update(require('fs').readFileSync('ssfn_'+logOnOptions['accountName']));
	var sentry = new Buffer(sha.digest(), 'binary');
	logOnOptions['shaSentryfile'] = sentry;
	require('fs').writeFileSync('sentry_'+logOnOptions['accountName']+'.hash', sentry);
	console.log('Converting ssfn to sentry file!');
	console.log('Now you can remove ssfn_'+logOnOptions['accountName']);
} else if (authCode != '') {
	logOnOptions['authCode'] = authCode;
}
var sitename;
sitename = "jackpt.pl";
var Steam = require('steam');
var SteamTradeOffers = require('steam-tradeoffers');
var mysql   = require('mysql');
var request = require("request");
var apik = "F48352E66679710FE6AFEB055C4FF238";
var mysqlInfo;
mysqlInfo = {
 host   : 'xxxxxx',
 user   : 'xxxxxpt',
 password : 'xxxxxx',
 database : 'kruxxxxkpt',
 charset : 'utf8_general_ci'
};
var mysqlConnection = mysql.createConnection(mysqlInfo);
var steam = new Steam.SteamClient();
var offers = new SteamTradeOffers();
var recheck = true;
steam.logOn(logOnOptions);
steam.on('debug', function(text){
	console.log(text);
	require('fs').appendFile('debug.log', text+'\n');
});
function getUserName(steamid) {
	getUserInfo(steamid, function(error, data){
		if(error) throw error;
		var datadec = JSON.parse(JSON.stringify(data.response));
		return (datadec.players[0].personaname);
	});
}
function proceedWinners() {
	var url = 'http://'+sitename+'/getwinner34634f.php';
	request(url, function(error, response, body){});
}
function getUserInfo(steamids,callback) {
	var url = 'http://api.steampowered.com/ISteamUser/GetPlayerSummaries/v0002/?key='+apik+'&steamids='+ steamids + '&format=json';
	request({
		url: url,
		json: true
	}, function(error, response, body){
		if(!error && response.statusCode === 200){
			callback(null, body);
		} else if (error) {
			getUserInfo(steamids,callback);
		}
	});
}
function addslashes(str) {
  str=str.replace(/\\/g,'\\\\');
  str=str.replace(/\'/g,'\\\'');
  str=str.replace(/\"/g,'\\"');
  str=str.replace(/\0/g,'\\0');
	return str;
}
var locked=false,proceeded;
var itemscopy;
var detected=false;
var detected2=false;
var endtimer = -1;
function weblogon() {
	steam.webLogOn(function(newCookie) {
		offers.setup({
			sessionID: globalSessionID,
			webCookie: newCookie
		}, function(err) {
			if (err) {
			}
		});
	});	
}
function sendoffers(){
	detected2 = false;
	offers.loadMyInventory({
		appId: 730,
		contextId: 2
	}, function(err, itemx) {
		if(err) {
			weblogon();
			setTimeout(sendoffers,2000);
			return;
		}
		if(detected2 == true) {
			return;
		}
		detected2 = true;
		itemscopy = itemx;
		detected = false;
		mysqlConnection.query('SELECT * FROM `queue` WHERE `status`=\'active\'', function(err, row, fields) {
			if(err) {
				return;
			}
			if(detected == true) {
				return;
			}
			detected = true;
			for(var i=0; i < row.length; i++) {
				var gameid = row[i].id;
				var sendItems = (row[i].items).split('/');
				var item=[],num=0;
				for (var x = 0; x < itemscopy.length; x++) {
					for(var j=0; j < sendItems.length; j++) {
						if (itemscopy[x].tradable && (itemscopy[x].market_name).indexOf(sendItems[j]) == 0) {
							sendItems[j] = "hgjhgnhgjgnjghjjghjghjghjhgjghjghjghngnty";
							itemscopy[x].market_name = "fgdfgdfgdfgdfgfswfewefewrfewrewrewr";
							item[num] = {
								appid: 730,
								contextid: 2,
								amount: itemscopy[x].amount,
								assetid: itemscopy[x].id
							}
							num++;
						}
					}
				}
				if (num > 0) {
					var gamenum = row[i].id;
					offers.makeOffer ({
						partnerSteamId: row[i].userid,
						itemsFromMe: item,
						accessToken: row[i].token,
						itemsFromThem: [],
						message: 'Congratulations! You won jackpot #'+gamenum
					}, function(err, response){
						if (err) {
							return;
						}
						mysqlConnection.query('UPDATE `queue` SET `status`=\'sent '+response+'\' WHERE `id`=\''+gameid+'\'', function(err, row, fields) {});
						console.log('Trade offer for queue '+gamenum+' sent!');	
					});
				}
			}
		});
})}
(function() {
 /**
  * Decimal adjustment of a number.
  *
  * @param {String} type The type of adjustment.
  * @param {Number} value The number.
  * @param {Integer} exp  The exponent (the 10 logarithm of the adjustment base).
  * @returns {Number} The adjusted value.
  */
 function decimalAdjust(type, value, exp) {
  // If the exp is undefined or zero...
  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) {
   return Math[type](value);
  }
  value = +value;
  exp = +exp;
  // If the value is not a number or the exp is not an integer...
  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) {
   return NaN;
  }
  // Shift
  value = value.toString().split('e');
  value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp)));
  // Shift back
  value = value.toString().split('e');
  return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp));
 }
 // Decimal round
 if (!Math.round10) {
  Math.round10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('round', value, exp);
  };
 }
 // Decimal floor
 if (!Math.floor10) {
  Math.floor10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('floor', value, exp);
  };
 }
 // Decimal ceil
 if (!Math.ceil10) {
  Math.ceil10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('ceil', value, exp);
  };
 }
})();
function EndGame() {
	endtimer = -1;
	proceedWinners();
	setTimeout(sendoffers,1000);
}
steam.on('loggedOn', function(result) {
	console.log('Logged in!');
	steam.setPersonaState(Steam.EPersonaState.LookingToTrade);
	steam.addFriend(admin);
	steam.sendMessage(admin,"I'm online now.");
});
steam.on('webSessionID', function(sessionID) {
	globalSessionID = sessionID;
	weblogon();
	setTimeout(function(){
		mysqlConnection.query('SELECT `value` FROM `info` WHERE `name`=\'current_game\'', function(err, rows, fields) {
			if(err) return;
			mysqlConnection.query('SELECT `starttime` FROM `games` WHERE `id`=\''+rows[0].value+'\'', function(errs, rowss, fieldss) {
				if(errs) return;
				var timeleft;
				if(rowss[0].starttime == 2147483647) timeleft = GameTime;
				else {
					var unixtime = Math.round(new Date().getTime()/1000.0);
					timeleft = rowss[0].starttime+GameTime-unixtime;
					if(timeleft < 0) timeleft = 0;
				}
				if(timeleft != GameTime) {
					setTimeout(EndGame,timeleft*1000);
					console.log('Restoring game on '+timeleft+'second');
				}
			});	
		});
	},1500);
});
steam.on('friendMsg', function(steamID, message, type) {
	if(type != Steam.EChatEntryType.ChatMsg) return;
	if(steamID == admin) {
		if(message.indexOf("/sendallitems") == 0) {
			offers.loadMyInventory({
				appId: 730,
				contextId: 2
			}, function(err, items) {
				if(err) {
					steam.sendMessage(steamID, 'i sent you item nigerian');
					weblogon();
					return;
				}
				var item=[],num=0;
				for (var i = 0; i < items.length; i++) {
					if (items[i].tradable) {
						item[num] = {
							appid: 730,
							contextid: 2,
							amount: items[i].amount,
							assetid: items[i].id
						}
						num++;
					}
				}
				if (num > 0) {
					offers.makeOffer ({
						partnerSteamId: steamID,
						itemsFromMe: item,
						itemsFromThem: [],
						message: ''
					}, function(err, response){
						if (err) {
							throw err;
						}
						steam.sendMessage(steamID, 'Обмен отправлен!');
					});
				}
			});
		} else if(message.indexOf("/send") == 0) {
			var params = message.split(' ');
			if(params.length == 1) return steam.sendMessage(steamID, 'Формат: /send [название предмета]');
			offers.loadMyInventory({
				appId: 730,
				contextId: 2
			}, function(err, items) {
				if(err) {
					steam.sendMessage(steamID, 'Не могу загрузить свой инвентарь, попробуй ещё раз');
					weblogon();
					return;
				}
				var item=0;
				for (var i = 0; i < items.length; i++) {
						if((items[i].market_name).indexOf(params[1]) != -1) { 
							item = items[i].id; 
							break;
						}
					}
				if (item != 0) {
					offers.makeOffer ({
						partnerSteamId: steamID,
						itemsFromMe: [
						{
							appid: 730,
							contextid: 2,
							amount: 1,
							assetid: item
						}
						],
						itemsFromThem: [],
						message: ''
					}, function(err, response){
						if (err) {
							throw err;
						}
						steam.sendMessage(steamID, 'Обмен отправлен!');
					});
				}
			});
		} else if(message.indexOf("/show") == 0) {
			var params = message.split(' ');
			offers.loadMyInventory({
				appId: 730,
				contextId: 2
			}, function(err, items) {
				if(err) {
					steam.sendMessage(steamID, 'Не могу загрузить свой инвентарь, попробуй ещё раз');
					weblogon();
					return;
				}
				steam.sendMessage(steamID,'Смотри: ');	
				for (var i = 0; i < items.length; i++) {
					steam.sendMessage(steamID,'http://steamcommunity.com/id/tradecschance1/inventory/#'+items[i].appid+'_'+items[i].contextid+'_'+items[i].id);	
				}
			});
		} else if(message.indexOf("/end") == 0) {
			steam.sendMessage(steamID,'Игра окончена!');	
			if(endtimer != -1) clearTimeout(endtimer);
			EndGame();
		} else if(message.indexOf("/so") == 0) {
			steam.sendMessage(steamID,'Офферы отправлены!');	
			sendoffers();
		}
	}
	getUserInfo(steamID, function(error, data){
		if(error) throw error;
		var datadec = JSON.parse(JSON.stringify(data.response));
		var name = datadec.players[0].personaname;
		console.log(name + ': ' + message); // Log it
	});
  //steam.sendMessage(steamID, 'I\'m a bot that accepts all your unwanted items. If you would like to grab a few crates from me, please request a trade.');
});
function in_array(needle, haystack, strict) {
	var found = false, key, strict = !!strict;
	for (key in haystack) {
		if ((strict && haystack[key] === needle) || (!strict && haystack[key] == needle)) {
			found = true;
			break;
		}
	}
	return found;
}
function checkoffers(number) {
	if (number > 0) {
		offers.getOffers({
			get_received_offers: 1,
			active_only: 1,
			get_sent_offers: 0,
			get_descriptions: 1,
			language: "en_us"
		}, function(error, body) {
			if(error) return;
			if(body.response.trade_offers_received){
				console.log('Trade offer incomming');
				body.response.trade_offers_received.forEach(function(offer) {
					if (offer.trade_offer_state == 2){
						if(offer.items_to_give) {
							console.log('В оффере есть предметы , которые должен бот');
							offers.declineOffer({tradeOfferId: offer.tradeofferid});
							return;
						}	
						if(offer.items_to_receive == undefined) return;				
						mysqlConnection.query('SELECT `value` FROM `info` WHERE `name`=\'maxitems\'', function(err, row, fields) {
							if(offer.items_to_receive.length > row[0].value) {
								offers.declineOffer({tradeOfferId: offer.tradeofferid});
								offer.items_to_receive = [];
								var unixtime = Math.round(new Date().getTime()/1000.0);
								mysqlConnection.query('INSERT INTO `messages` (`userid`,`msg`,`from`, `win`, `system`, `time`) VALUES (\''+offer.steamid_other+'\',\'too much items\',\'System\', \'0\', \'1\', \''+unixtime+'\')', function(err, row, fields) {});
								return;
							}
						});
						var delock = false;
						offers.loadPartnerInventory({partnerSteamId: offer.steamid_other, appId: 730, contextId: 2, tradeOfferId: offer.tradeofferid, language: "en"}, function(err, hitems) {
							if(err) {
								weblogon();
								recheck = true;
								return;
							}
							if(delock == true) return;
							delock = true;
							var items = offer.items_to_receive;
							var wgg=[],num=0;
							for (var i = 0; i < items.length; i++) {
								for(var j=0; j < hitems.length; j++) {
									if(items[i].assetid == hitems[j].id) {
										wgg[num] = hitems[j];
										num++;
										break;
									}
								}
							}
							var price=[];
							for(var i=0; i < num; i++) {
								if(wgg[i].appid != 730) {
									offers.declineOffer({tradeOfferId: offer.tradeofferid});
									var unixtime = Math.round(new Date().getTime()/1000.0);
									mysqlConnection.query('INSERT INTO `messages` (`userid`,`msg`,`from`, `win`, `system`, `time`) VALUES (\''+offer.steamid_other+'\',\'only csgo items\',\'System\', \'0\', \'1\', \''+unixtime+'\')', function(err, row, fields) {});
									return;
								}
								if(wgg[i].market_name.indexOf("Souvenir") != -1) {
									var unixtime = Math.round(new Date().getTime()/1000.0);
									offers.declineOffer({tradeOfferId: offer.tradeofferid});
									mysqlConnection.query('INSERT INTO `messages` (`userid`,`msg`,`from`, `win`, `system`, `time`) VALUES (\''+offer.steamid_other+'\',\'You can\'\t bet souvenir weapons\',\'System\', \'0\', \'1\', \''+unixtime+'\')', function(err, row, fields) {});
									return;
								}
								var itemname = wgg[i].market_name;
								var url = 'http://'+sitename+'/cost.php?item='+encodeURIComponent(itemname);
								(function(someshit) {
								request(url, function(error, response, body){
									if(!error && response.statusCode === 200){
										var unixtime = Math.round(new Date().getTime()/1000.0);
										if(body == "notfound") { offers.declineOffer({tradeOfferId: offer.tradeofferid}); mysqlConnection.query('INSERT INTO `messages` (`userid`,`msg`,`from`, `win`, `system`, `time`) VALUES (\''+offer.steamid_other+'\',\'Item not available \',\'System\', \'0\', \'1\', \''+unixtime+'\')', function(err, row, fields) {}); }
										else {
											wgg[someshit].cost = parseFloat(body);
										}
									} else offers.declineOffer({tradeOfferId: offer.tradeofferid});
								});})(i)
							}
							setTimeout(function() {
								var sum=0;
								for(var i=0; i < num; i++) {
									sum += wgg[i].cost;
								}
								mysqlConnection.query('SELECT `value` FROM `info` WHERE `name`=\'minbet\'', function(err, row, fields) {
									if(sum < row[0].value) { 
										num = 0;
										var unixtime = Math.round(new Date().getTime()/1000.0);
										offers.declineOffer({tradeOfferId: offer.tradeofferid});
										mysqlConnection.query('INSERT INTO `messages` (`userid`,`msg`,`from`, `win`, `system`, `time`) VALUES (\''+offer.steamid_other+'\',\'Value is too small.\',\'System\', \'0\', \'1\', \''+unixtime+'\')', function(err, row, fields) {});
										return;
									}
								});
												 getUserInfo(offer.steamid_other, function(error, data){
                                                    if(error) throw error;
                                                    var datadec = JSON.parse(JSON.stringify(data.response));
                                                    var name = addslashes(datadec.players[0].personaname);
                                                    var avatar = (datadec.players[0].avatarfull);
                                                    if(num == 0) return;
                                                    offers.acceptOffer({tradeOfferId: offer.tradeofferid}, function(err, response) {
                                                        if(err != null) return;
                                                        mysqlConnection.query('SELECT `value` FROM `info` WHERE `name`=\'current_game\'', function(err, row, fields) {
                                                            var current_game = (row[0].value);
                                                            mysqlConnection.query('SELECT `cost`,`itemsnum` FROM `games` WHERE `id`=\''+current_game+'\'', function(err, row, fields) {
                                                                var current_bank = parseFloat(row[0].cost);
                                                                var itemsnum = row[0].itemsnum;
                                                                for(var j=0; j < num; j++) {
                                                                    mysqlConnection.query('INSERT INTO `game' + current_game + '` (`userid`,`username`,`item`,`color`,`value`,`avatar`,`image`,`from`,`to`) VALUES (\'' + offer.steamid_other + '\',\'' + name + '\',\'' + wgg[j].market_name + '\',\'' + wgg[j].name_color + '\',\'' + wgg[j].cost + '\',\'' + avatar + '\',\'' + wgg[j].icon_url + '\',\''+current_bank+'\'+\'0\',\''+current_bank+'\'+\''+wgg[j].cost+'\')', function(err, row, fields) {});
                                                                    mysqlConnection.query('UPDATE `games` SET `itemsnum`=`itemsnum`+1, `cost`=`cost`+\''+wgg[j].cost+'\' WHERE `id` = \'' + current_game + '\'', function(err, row, fields) {});
                                                                    current_bank = parseFloat(current_bank + wgg[j].cost);
                                                                    itemsnum++;
                                                                }
                                                                mysqlConnection.query('SELECT COUNT(DISTINCT userid) AS playersCount FROM `game' + current_game, function(err, rows){ 
                                                                someVar = rows[0].playersCount;
                                                                console.log('Current Players: ' +someVar);
                                                                if(someVar == 2 && items.length > 0) {
                                                                    console.log('Found 2 Players');
                                                                    endtimer = setTimeout(EndGame,GameTime*1000);
                                                                    mysqlConnection.query('UPDATE `games` SET `starttime`=UNIX_TIMESTAMP() WHERE `id` = \'' + current_game + '\'', function(err, row, fields) {});
                                                                }
                                                                });
                                                                if(itemsnum > 50) {
                                                                    clearTimer(endtimer);
                                                                    endtimer = -1;
                                                                    EndGame();
                                                                }
                                                                console.log('Accepted trade offer #'+offer.tradeofferid+' by '+name+' ('+offer.steamid_other+')');
                                                            });
                                                        });
                                                    });
                                                });
								},3000);
						});
					}
				});
			}
		});
	}
}
var pew;
steam.on('tradeOffers', checkoffers);
steam.on('sentry', function(data) {
	require('fs').writeFileSync('sentry_'+logOnOptions['accountName']+'.hash', data);
});
setInterval(function () {
	mysqlConnection.query('SELECT 1');
}, 5000);

 

Bez ty12312312tułu.jpg

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Ten Trade bot już nigdy nie będzie działał :) nie posiada on steam mobile..

Napisz do mnie na GG;7078202 jestem w posiadaniu najnowszego bota

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
6 minut temu, opalejro napisał:

Adrian jesteś w posiadaniu ;d

 

2fa w google i masz odpowiedz ;]

2fa to jest Metoda do  wyciagnięcia Shared_Secret i identity_secret a nie bot :)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, opalejro napisał:

A co za problem poradzić sobie z tym?

żadnego nie ma tylko ten pan co ma problem to ten bot nawet tego nie ma i jest starej wersji i może uzyskac te 2 kody nawet jeszcze przez 2 inne sposoby ale to i tak mu nic nie da :)

 

var authCode = xxxxx; 

jest ten bot tylko na kody email :)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

 

51 minut temu, SeNioR napisał:

Z tego co piszą, musisz mieć poprawionego bota bo ten nie będzie działał.

 

Tutaj jest rozwiązanie: http://stackoverflow.com/questions/31349366/node-js-referenceerror-item-is-not-defined

piszą że potrzebny jest zupełnie inny bot więc raczej nie pomoże

58 minut temu, adrian26107 napisał:

Ten Trade bot już nigdy nie będzie działał :) nie posiada on steam mobile..

Napisz do mnie na GG;7078202 jestem w posiadaniu najnowszego bota

napisze

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.


 • Podobna zawartość

  • Przez Myster17
   Witam mam otoz strone i vps. Wszystkie pliki sa skonfigurowane i ogolnie powinno wszystko dzialac ale gdy odpalam tradebota wyskakuje blad widoczny na ss. Prosze o pomoc
    

  • Przez rafi9898
   TypeError: Object has no method "PublicEncrypt"
    
   Panowie kolejny błąd z botem Jackpot
    

  • Przez bboy
   Witam,
   Chcę napisać stronę typu jackpot i nie wiem od czego zacząć.
   Mam kila pytań::
   1. Czy są może jakieś dobre i gotowe skrypty na boty?
   2. Jak takiego bota podłączyć do strony?
   3. Jak napisać takiego bota (jakiś poradnik albo coś takiego)
   4. Jak mogę pobrać dane do wyświetlenia na stronie mam namyśli ilość przedmiotów, które gracz dodał do depozytu i jakie to są przedmioty oraz ceny tych przedmiotów?
   5. Jak mogę zrobić takie okienko na stronie po dodaniu depozytu, które pokazuje czy na pewno użytkownik chce wejść do gry. Takie jak np na http://csdraw.com/ albo http://csgoreactor.com/
   6. Jak mam zrobić ten schemat losujący zwycięzce? 
   7. Ostanie pytanie jak mogę zrobić to koło jak na powyższych stronach? 
    
   Chciałbym żeby bot przyjmował max 10 przedmiotów i od 0,3 centa wzwyż . 
    
   Chcę napisać tą stronkę dla zabawy i dla zdobycia małego doświadczenia w tym temacie.
   PHP, HTML i CSS znam dosyć dobrze.  
    
   Liczę na szybką i pomocną odpowiedź
   Pozdrawiam
×